meedoen aan Wijkpeil?

Wilt u meedoen aan Wijkpeil?

Seniorenwelzijn is op zoek naar senioren die mee willen doen aan een vraaggesprek thuis waarbij verschillende thema’s in kaart gebracht worden: hoe het met hen gaat, hoe zij hun buurt- en woonomgeving ervaren, of men bekend is met de voorzieningen die er zijn, of men daar iets in mist, wat zou er beter kunnen? Doen ze mee aan activiteiten in de wijk om te ontspannen of meer te bewegen? Heeft men voldoende ondersteuning bij het zelfstandig thuis blijven wonen? Zou men zelf iets voor de eigen buurt willen of kunnen betekenen?

Dit onderzoek in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam heet Wijkpeil. En wordt uitgevoerd door enthousiaste vrijwilligers die de antwoorden registreren middels een tablet. Als voldoende interviews hebben plaatsgevonden, volgt een informatiebijeenkomst met de geinterviewden en andere wijkbewoners. De uitkomsten worden ook gedeeld met andere organisaties waarmee Seniorenwelzijn samenwerkt of andere buurtinitiatieven, met als doel: de toekomstige dienstverlening en het aanbod van activiteiten te verbeteren.

Wilt u meer informatie over Wijkpeil? Deelnemen aan het project? Dan ontvangt Seniorenwelzijn graag uw reactie via info@seniorenwelzijn.nl, of tel. 010-2486888.terug