correctie Activiteiten Soenda 2017 fietsclub woensd.

 

De vermelde gegevens zoals opgenomen in de Activiteitenfolder VLAARDINGEN 2017 mbt SOENDA,

woensdag fietsclub, zijn niet helemaal correct.

 

De JUISTE gegevens zijn:

 

SOENDA

Fietsclub van 09.30-13.30 u.

Iedere woensdag in de periode half maart t/m september.

Geen contributie.

1e keer graag telefonisch aanmelden bij mw. Verhelst, tel. 06-44070380

 

 terug