Voorgeschreven ANBI gegevens:

Stichting Seniorenwelzijn Maassluis Vlaardingen Schiedam
Bezoekadres:
Voorberghlaan 35
3123 AX  Schiedam

Postadres:
Postbus 925
3100 AX  Schiedam

Telefoon:  010-2486888
Email: info@seniorenwelzijn.nl
KvK Rotterdam: 41134942
Fiscaal nummer: 8108.12.307

Bestuur
Voorzitter: Dhr.dr. R.E. Wulff
Secretaris: Dhr. P. A. Mekking

Penningmeester: dhr. G. van Dooren
Bestuurder: dhr. A. Zijdenbos

Bestuurder: mw. J. Hagenaars-van Kemenade

 


Beleidsplan
U kunt dit beleidsplan opvragen bij Seniorenwelzijn via email: info@seniorenwelzijn.nl

Het beloningsbeleid
Dit is conform CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Doelstelling:
Zie Visie en Missie

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Een inhoudelijk jaarverslag Seniorenwelzijn MVS kan bij Seniorenwelzijn worden opgevraagd via email info@seniorenwelzijn.nl     
Daarnaast vindt u ook regelmatig een verslag van uitgevoerde activiteiten terug onder de terugblikken bij de verschillende ontmoetingscentra op deze site.

Financiële verantwoording

De balans, staat van baten en lasten 2015 en een toelichting hierop kunt u hier downloaden. Dit is onderdeel van het jaarlijkse financieel jaarverslag, geaccordeerd door een accountant. Het totale verslag is op te vragen bij Seniorenwelzijn, via email info@seniorenwelzijn.nl. Waarna een kopie verstrekt zal worden.