Directie en bestuur

Directie Bestuur


 Na de pensionering van de toenmalige directeur, mw. M. van Twist 
 in mei 2014 heeft het bestuur gekozen voor een plattere
 organisatie en wordt er geen directeur meer aangesteld.voorzitter: Dhr.dr. R.E. Wulff
secretaris: Dhr. P. A.Mekking
penningmeester: dhr. G. van Dooren
bestuurder: mw. J. Hagenaars-van Kemenade
bestuurder: Dhr.A. Zijdenbos


  Organogram Seniorenwelzijn