Bestuurlijke fusie Argos Zorggroep en Seniorenwelzijn gaat door

Voorjaar

Nieuwe lente, nieuw geluid. Die spreuk gaat dit voorjaar zeker op voor Seniorenwelzijn. Ik ben hartstikke blij u eindelijk voluit te kunnen melden dat de bestuurlijke fusie met Argos Zorggroep doorgaat. De drie gemeenten waar wij actief zijn, hebben ingestemd met de statutenwijziging die nodig is voor deze bestuurlijke fusie. Dankzij de fusie kunnen wij voor u een ander geluid laten klinken en daar is het allemaal om te doen. In samenwerking met alle partnerorganisaties kunnen wij nu hard gaan werken aan de verbetering van onze dienstverlening. Daar plukt u straks de vruchten van en daarom ben ik zo blij.
Verder kijk ik uit naar de bezoekronde die ik in mei langs alle ontmoetingscentra zal maken. Onze vrijwilligers ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging. Ik verheug me erop hen te ontmoeten, naar hun kritische vragen te luisteren en samen naar een oplossing te zoeken. Ook bij hen hoop ik een nieuw geluid te mogen beluisteren.


Marianne van Twist, directeur Seniorenwelzijn

Geschreven op 27-03-2012