correctie wanneer OPEN ZONDAGEN Vloot Vliet

 

Op de activiteitenoverzichten 2016 van de Vloot en de Vliet blijkt per abuis omgewisseld te zijn wanneer er in welk ontmoetingscentrum OPEN ZONDAG is. Dit kan niet in die gedrukte tekst meer veranderd worden. Vandaar de correctie op deze plaats.

 

De juiste gegevens zijn:

Er is open zondag op de ONEVEN WEKEN in de VLIET           13.30 - 16.00 u.

en                          op de EVEN WEKEN in de VLOOT              13.30 - 16.30 u.

Geschreven op 16-02-2016