« Terug naar overzicht

Nieuwsbrief 2015 uitgave 2 (23/06/2015)

 

 

Is deze mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de online versie

2015 - Uitgave 2

 Particuliere Vervoersdienst Schiedam/Vlaardingen nu anders georganiseerd

 

door de coördinator vrijwilligers Kees Nieuwstraten

 

Sedert april 2014 is er de Particuliere Vervoersdienst Vlaardingen/Schiedam een onderdeel van Seniorenwelzijn. Rond de tien vrijwilligers zetten zich in voor begeleiding en vervoer van kwetsbare senioren, bijvoorbeeld voor familiebezoek of bezoek aan een dokter.Zij brengen deze cliënten niet alleen naar hun bestemming maar begeleiden hen ook tijdens het bezoek. 

Er is een klantenbestand opgebouwd van ongeveer 35 senioren en er zijn tot dusverre zo’n 300 enkele ritten gereden.De Oproepcentrale heeft ook een dergelijke service, zij het ook voor niet-senioren. De beide organisaties werken goed met elkaar samen en onderkenden de onnodige overlap. Ze hebben daarom de handen ineen geslagen. Er is gekeken naar de verschillende organisatiestructuren en uiteindelijk is besloten dat deze servicedienst overgaat naar de Oproepcentrale.
Per 1 mei 2015 zijn de meeste vrijwilligers en klanten overgegaan. 

Deze overdracht is, wat de vrijwilligers betreft, feestelijk gevierd met een gezamenlijke lunch. Onze vrijwilligers zijn in het zonnetje gezet en hebben een afscheidsattentie gekregen. Seniorenwelzijn hoopt dat de vrijwilligers met net zoveel plezier en inzet als tot dusverre hun begeleiding aan kwetsbare mensen kunnen voortzetten. Het is zeker mooi en dankbaar werk. 

 

Bij de foto: de groep begeleiders en vrijwilligers (niet helemaal compleet) en de officiële overdracht door Peter Linders (Seniorenwelzijn) aan Eric van der Ende (Oproepcentrale).

 

 

 

 

 

 

 

 MOTIEVEN VAN VRIJWILLIGERS 
 het hoe en waarom 

door Harm Stam 

Wat zouden de motieven/beweeggronden kunnen zijn om toe te treden tot het ‘leger’ van vrijwilligers bij Seniorenwelzijn? Om hierin enig inzicht te verkrijgen is aan een aantal vrijwilligers van Ontmoetingscentrum De Bijenkorf naar hun motivering gevraagd. 

Om het overzichtelijk te houden zijn de reacties als volgt gerubriceerd: 

Leren (5%) 

Het streven om door het verrichten van vrijwilligerstaken lering te trekken, waarvan in de dagelijkse praktijk profijt kan worden getrokken. Aardige aanvulling cv bij sollicitatie. 

Kwaliteit (7%) 

Het vrijwilligerswerk geeft je een lekker gevoel. Zowel het lichamelijke, als het psychische en sociale domein worden positief beïnvloed. 

Normen  en waarden (18%) 

Voor dit ruime begrip, dat zich moeilijk in een paar zinnen laat vangen, kiest een vrij groot percentage. Als we over normen en waarden spreken, bedoelen we de omgangsvormen en principes waarmee publiekelijk en in sociaal verband voor de dag kan worden gekomen. Het is dus een kwestie van passend gedrag om een deel van je (vrije) tijd als vrijwilliger in te vullen. 

Sociaal (20%) 

Het sociaal contact verruimen en/of intensiveren door middel van dienstbaarheid aan hen die daaraan behoefte hebben, is voor deze groep van essentieel belang. In het vrijwilligerswerk is daartoe volop gelegenheid. 

Bescherming (50)

De helft van het aantal benaderde personen geeft aan dat het vrijwilligerswerk hen een gevoel van bescherming geeft. Het neemt de angst voor vereenzaming weg, voedt het gevoel van eigenwaarde. Ook het tastbaar nuttig zijn voor de naaste heeft een belangrijke gevoelswaarde.

  

 

Natuurlijk mag deze tekst slechts als een indicatie worden gezien en zeker niet als een wetenschappelijk document. Wel komt naar voren dat, wat de beweegredenen om vrijwilligerswerk te doen ook mogen zijn, dit het leven verrijkt.

 Interview met de heer Dick Pasterkamp

Door Harm Stam

 

In gesprek met de heer Dick Pasterkamp, sinds korte tijd geïnstalleerd als lid van de Ontmoetingscentrum Raad (OC-raad) van het Ontmoetingscentrum (OC) De Vloot in Maassluis.
We ontmoeten elkaar op een frisse ochtend in april. Het is goed vol in het centrum en ik hoor dat het over het algemeen goed bezet is. We hebben een streepje voor en mogen ons terugtrekken in het kantoor van de ouderenwerker.
Na een paar inleidende opmerkingen over en weer, waardoor we in elk geval niet meer als wild vreemden tegenover elkaar zitten en onder het genot van een goede kop koffie, komen we al pratende ter zake.

De heer Pasterkamp heeft een ruime interesse en veel bestuurlijke ervaring; heeft jaren lang posities vervuld in de plaatselijke politiek en de daarin opgedane ervaringen zullen hem ongetwijfeld van nut zijn bij zijn functioneren als lid van de OC-raad. 
Het reilen en zeilen van het OC De Vloot kent hij als geen ander. Een lange reeks van jaren is hij lid van de biljartvereniging. Ook bij het leggen van een kaartje komt hij geregeld aan de bak.
Logischer wijs komt ook de oude “De Vloot” even aan bod en samengevat stelt Pasterkamp dat niet elke verandering slechts pure verbetering is. Het voert in dit bestek te ver om op details in te gaan. Wel wil hij wijzen op bouwkundige missers in dit complex, het beschikbare grondoppervlak had veel efficiënter (lees voor iedereen prettiger) kunnen worden benut. 
Terloops komt het teruglopen van subsidies -waarvan de organisatie afhankelijk is- ter sprake. De vermindering van fondsen zal steeds meer voelbaar worden. 
De OC-raad vormt de ogen en oren van het OC en is alleen al daarom een nuttig instrument. Praat met en niet over de bezoekende senioren. Immers zij hebben een berg levenservaring, waaruit veel lering kan worden getrokken. 

Tenslotte wil de heer Pasterkamp nog kwijt dat hij veel respect heeft voor zowel de inzet van de ouderwerkers als die van de actieve vrijwilligers. Het OC heeft een zichtbaar belangrijke taak in de omliggende leefgemeenschap en de hoop en verwachting mag worden uitgesproken dat dit nog lang zo zal blijven.

Tot slot maken we nog een fotootje. Ik kijk terug op een zinvol, vruchtbaar gesprek, hopelijk mijn gesprekspartner ook.                                     

 Interview Miranda Groen

 

 door: Anita Breevoort 

Als nieuw lid van de Inforedactie heb ik de eer om via een interview een nieuwe collega voor te stellen, haar naam is Miranda Groen en sinds 1 mei 2015 werkzaam voor Seniorenwelzijn.

Miranda Groen, 47 jaar geboren en getogen in Rotterdam. Sinds 1 mei 2015 werkzaam bij Seniorenwelzijn als Projectmedewerker basisvoorzieningen ouderen.  
Miranda vertelt dat haar achtergrond begint in de welzijnssector. Daarnaast heeft zij een studie gedaan in de richting  van cultureel maatschappelijke vorming, waarna zij eigenlijk het directe contact met de mensen miste.  
Zij komt weliswaar uit Rotterdam maar ook Vlaardingen is haar niet onbekend. Miranda heeft bij Bureau Welzijnsprojecten Vlaardingen gewerkt in de buurtbemiddeling Holy-Zuid/Oost. 
Nadat haar baan ophield heeft zij de volledige zorg van haar moeder op zich genomen. Via vrijwilligerswerk in de gehandicaptenzorg kwam er een koppeling naar een verzorgingshuis, waarin er direct weer een schakel naar de senioren ontstond. Zij is een echt “mensenmens” en vindt het heerlijk om verbindingen te leggen. 
Haar drijfveer is toch om direct of indirect iets voor senioren te betekenen. 
Hoe mooi is het dan niet dat er bij Seniorenwelzijn een functie ontstaat waarbij zij al haar kennis en ervaringen kan en mag delen. 

Maar wat gaat zij eigenlijk doen bij Seniorenwelzijn? 

Miranda vertelt: 

Ouderenadviseurs van Seniorenwelzijn zitten sinds 1 januari 2015 in de wijkondersteuningsteams van de Gemeente Vlaardingen en Schiedam, waarna de vrijwilligers die onder hen vielen min of meer stuurloos werden. 

En dan spreken we over de vrijwilligers van de Thuisadministratie, het Signalerend Huisbezoek en de Seniorenmaatjes. Ik ga ondersteuning geven aan deze groepen vrijwilligers. De zelfredzaamheid van deze vrijwilligers moet vergroot  worden met zelfsturende teams, ik vind dit een grote uitdaging maar heb er zeker alle vertrouwen in dat dit gaat lukken.  

Zonder mijn ervaring in het vrijwilligerswerk had ik zeker nu niet gestaan waar ik nu wel sta en kan ik juist de vrijwilliger heel goed begrijpen. 

Inmiddels heb ik in een aantal bijeenkomsten al kennis mogen maken met verschillende vrijwilligers. Ook zijn de vrijwilligers middels mails en brieven op de hoogte gebracht van mijn komst.

Mevrouw Maliepaard 99 jaar

 

 

 door William Vroombout 

99 Jaar? Niks bijzonders zou u wellicht zeggen; er zijn er meerdie deze leeftijd hebben. Maar dat is niet helemaal waar, want niet iedere 99-jarige doet nog aan gymnastiek zoals mevrouw Maliepaard. Het is weliswaar seniorengymnastiek, maar ik geef je het maar te doen op die leeftijd.

Ik was toch nieuwsgierig en ben naar de Wouthof getogen om navraag bij haar te doen. Ik kwam binnen en mocht aanschuiven bij een gezellige club dames en heren, die met koffie en gebak de verjaardag van mevrouw Maliepaard zaten te vieren, samen met gymjuf Mariëlle van Santen en ouderenwerker Manuela de Hooge, beide dames werkzaam bij Seniorenwelzijn. Mevrouw Maliepaard vond al die drukte maar niets, want ik was al de zoveelste die kwam vragen hoe ze het voor elkaar kreeg om op die leeftijd nog zo actief te zijn. Ze antwoordde heel nuchter: ‘Dat is een kwestie van ‘s morgens opstaan en blijven ademen.’ Ze gaf ook aan dat haar leven niet altijd over rozen is gegaan, en dat ze altijd heel hard heeft gewerkt.  
Dat ze nog gym deed, kwam omdat ze haar hele leven op gymnastiek had gezeten. En toen ze veertien jaar geleden hier in de Wouthof kwam wonen is ze dan ook meteen op seniorengym gegaan en dat doet ze nog steeds met veel plezier. Weliswaar niet meer op de brug met ongelijke leggers, maar met aangepaste oefeningen gewoon gezellig met een groep dames. Met na afloop altijd een gezamenlijk ‘lekker bakkie koffie’ 
Mevrouw Maliepaard woont nog zelfstandig en komt de rest van de week tijd te kort omdat ze nog zelf haar boodschapjes doet en haar huishouden en ook nog vele sociale contacten onderhoudt bij de soos. 

Ik heb haar beloofd dat als zij honderd wordt, ik terugkom om haar nog eens te feliciteren. Waarop zij zei: ‘Mijn kleinzoon zegt, u wordt zeker honderdveertien!’ 

Daarna ging ze nog maar eens op de foto met de gymclub en alle bossen bloemen die ze gekregen had. 

Wilt u ook in beweging komen?
Informeer dan via 010-2486888 naar de beweegactiviteiten bij Seniorenwelzijn. Behalve voor gymnastiek op verschillende locaties kunt u zich ook opgeven voor line dancing, stijldansen, volksdansen, tai chi en een fietsclub.

 Seniorenwelzijn nu ook op Facebook. 

 Wij ontmoeten u ook graag online.

 

 Wij delen: de nieuwste activiteiten, foto’s van activiteiten, nuttige informatie voor senioren, activiteiten voor senioren in uw stad. 

Elke stad heeft zijn eigen pagina. Volg ons door onze pagina’s leuk te vinden: 

Schiedam:    http://www.facebook.com/seniorenwelzijnschiedam

Vlaardingen: http://www.facebook.com/seniorenwelzijnvlaardingen

Maassluis:     http://www.facebook.com/seniorenwelzijnmaassluis

 

Wist je dat als je je rechteroog sluit nooit over je rechterschouder kunt kijken?

Kijk over je rechterschouder. Sluit je rechteroog en je merkt dat je neus in de weg zit. Natuurlijk gaat dit ook op voor de linkerschouder en het linkeroog. 

***************

Wie naar het verleden blijft kijken, staat met zijn rug naar de toekomst.

****************

 Rubriek “gezocht”.  

Seniorenwelzijn is dringend op zoek naar: 

  • Vrijwilligers voor het nieuw geopende Trefpunt in Vlaardingen Centrum (inloop voor senioren).  We zoeken gastheren/gastvrouwen en seniorenmaatjes, inzetbaar op de woensdag van 9.30 uur tot 15.30 uur 

  • Vrijwilligers voor visiteclubs in Vlaardingen, Schiedam en Vlaardingen, zie artikel in INFO 2015/1

 Als je interesse in één van bovengenoemde functies is gewekt dan kun je op een dinsdag, woensdag of donderdag contact opnemen met de coördinator vrijwilligers Kees Nieuwstraten, te bereiken via

06-57562931 of via nieuwstraten@seniorenwelzijn.nl                                                                         

     

 Hart pompt meer dan 8000 liter bloed per dag…

Wist je dat je hart tussen de 8000 liter en 9000 liter bloed per dag rond pompt?

Het hart bestaat uit 2 kamers. De rechter kamer pompt zuurstofrijk bloed het lichaam in, de linkerkamer pompt zuurstofarm bloed vanuit het lichaam naar de longen, waar het met zuurstof wordt verrijkt en via de rechter kamer weer het lichaam ingepompt wordt. Dit alles gaat met zo’n 6 liter per minuut.

 

 

 

 

 

 

Bron: weetjes        

 

 

 

Senioren Welzijn
Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Postadres:
Postbus 925, 3100 AX Schiedam

Bezoekadres:Voorberghlaan 35  
3123AX Schiedam
tel: (010) 248 68 88


info@seniorenwelzijn.nl
www.seniorenwelzijn.nl
Wilt u uw adres wijzigen? klik hier, of uitschrijven? klik hier
Deze mailing is verstuurd met online-mailinglist

« Terug naar overzicht