« Terug naar overzicht

Nieuwsbrief 2015 uitgave1 (24/03/2015)

Is deze mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de online versie  
 

2015 - Uitgave 1

 

 

Van de coördinator vrijwilligers
door Kees Nieuwstraten 

Dit maal wil ik iets schrijven over belangenbehartiging van vrijwilligers. Uitgangspunt is dat Seniorenwelzijn grote waardering heeft voor de inzet van de vele vrijwilligers en daarom zich naar vermogen inzet om de vrijwilligers te ondersteunen, tot hun recht te laten komen en het hen naar de zin te maken. Het is altijd jammer als vrijwilligers afhaken omdat ze het gevoel hebben niet gehoord te worden of te weinig hun ervaringen kunnen delen met bijvoorbeeld hun begeleider(s) en/of met andere vrijwilligers.
Seniorenwelzijn moet dus oog blijven houden voor zaken rond belangenbehartiging. Vrijwilligers die in een ontmoetingsruimte werken weten zich doorgaans vertegenwoordigd door de OC-raad (Ontmoetingscentrumraad) of kunnen daar zelf zitting in nemen. Met een vaste regelmaat worden er bijeenkomsten gehouden waar het wel en wee van een OC besproken kan worden.
Voor vrijwilligers die niet in een OC werken is het minder vanzelfsprekend om een vertegenwoordigingsplatform te hebben. Het is tot nu toe een streven van Seniorenwelzijn om groepen vrijwilligers regelmatig(er) bij elkaar te hebben. Dat gebeurt bijvoorbeeld met chauffeurs en telefonisten van de Particuliere Vervoerdienst Maassluis, met de vrijwilligers van het Repaircafé Schiedam, met de vrijwilligers Thuisadministratie en met de vrijwilligers Vriendschappelijk Huisbezoek. Daar kunnen ervaringen worden gedeeld, tips uitgewisseld en signalen worden gebundeld. Vrijwilligers geven aan dat prettig te vinden.
Toch is het bij elkaar komen van zulke vrijwilligersgroepen niet langer vanzelfsprekend. Seniorenwelzijn, de moederorganisatie, wordt alsmaar kleiner en krijgt van de overheid andere taken en verantwoordelijkheden toebedeeld. Een voorbeeld is dat een groot aantal uren ouderenadvies moet worden ingezet bij de Sociale Wijkteams. Dat betekent ook dat ouderenadviseurs minder (of soms helemaal geen) tijd meer hebben voor begeleiding en scholing van vrijwilligers.
In de toekomst zullen van vrijwilligers andere taken en verantwoordelijkheden worden verwacht. Dat sluit aan bij overheidsbeleid en tijdgeest. Toch wil Seniorenwelzijn blijven ondersteunen daar waar mogelijk. We zijn op zoek naar vormen om de zelfredzaamheid van vrijwilligers te vergroten maar ook op zoek naar vormen om de binding tussen vrijwilligers te bewaren en te verstevigen. Gedacht wordt aan het opzetten van ‘zelfsturende teams’ die veel zaken zelf regelen en een lijn houden naar de moederorganisatie welke verantwoordelijk blijft voor scholingsbudget en professionele ondersteuning.
Meedenken is belangrijk; samen blijven we het doen, professionals en vrijwilligers: ons sterk maken voor senioren.

 

 Blijde Gezichten in O.C.-raad de Vloot
door William Vroombout 

Vijftien januari jl. was er in de Vloot Maassluis een vergadering van de OntmoetingsCentrumraad waarvoor onze ouderenwerker Marjolein van Dooren haar vakantie had onderbroken omdat er drie we

O.C.-raadsleden werden geïnstalleerd. Voor deze installatie was Kees Nieuwstraten, coördinator vrijwilligers Seniorenwelzijn, aanwezig om deze taak te verrichten . Hij sprak de drie nieuwe raadsleden toe, wenste hen veel geluk en wijsheid. Ook vertelde hij het een en ander over de nieuwe structuur en beleid dat gaat plaatsvinden binnen Seniorenwelzijn. Daarin gaat veel gevraagd worden van de ouderenwerkers en andere medewerkers maar vooral ook van de vrijwilligers.
Ik zal u even voorstellen aan de  drie nieuwe O.C.-raadsleden: de nestor van de drie is Riet van Gijzen die al heel wat jaren barmedewerkster is in de Vloot en in Ontmoetingcentrum de Vliet. Het andere lid is Dick Pasterkamp die al een heel lang lid van de biljartclub de Vloot is en jaren lang raadslid is geweest van de Verenigde Seniorenpartij in Maassluis. Daar is hij nu  mee gestopt en wil zich nu inzetten voor de O.C.-raad. Het derde lid is Rob van Put die in 2014 als vrijwilliger in de Vloot is gekomen werken.
Het aantal O.C.-raadsleden is daarmee op zeven gekomen en dat is heel mooi. Kees Nieuwstraten bleef nog heel even zitten om een bakje koffie te doen met een overheerlijke tompouce van bakkerij Holtkamp die Marjolein speciaal voor deze gelegenheid had gehaald. Daarna begon de O.C.-raad aan zijn allereerste vergadering in de nieuwe samenstelling.

 

Drie in de pan
door Harm Stam  

Voor velen een bekend recept, voor anderen een ‘vergeten lekkernij’. Vast staat dat kinderen er dol op zijn, als tussendoortje of als warm voor-, hoofd- of nagerecht.  

Recept:
Pannenkoekenmeel (kant-en-klaar, alleen water toevoegen, iets duurder, maar gemak dient de mens, toch?). Hoeveelheid afhankelijk van behoefte. Maak niet te veel beslag aan, het is in een wip bijgemaakt.
Voeg naar smaak een weinig kaneel en/of vanillesuiker toe.
Maak de flensjes niet te groot (drie in een koekenpan).
Bestrooi met poedersuiker, besmeren met jam of stroop.
Een leuke variant (én lekker) is geraspte appel aan het beslag toevoegen.
Gewelde rozijnen/krenten doen het ook goed, het risico ven oververhitting is wel groter (brandsmaak).

Serveer warm.
Bereidingsduur ongeveer 15 minuten.

 

GESPREK OUDSTE MET JONGERE VRIJWILLIGSTER
door Harm Stam  

De oudste vrijwilligster van Seniorenwelzijn Schiedam is Loes Zuidgeest (93); zij zal van gedachten wisselen met Cemile Özcan (35), eveneens vrijwilligster in Schiedam, over hun taken en hoe zij die gestalte geven.
We hebben ons teruggetrokken in De Vrijheid, de eetkamer van het Ontmoetingscentrum De 5 Molens, waar we rustig kunnen zitten en vrijuit praten.
Nadat ik mezelf en de dames aan elkaar heb voorgesteld blijkt gelijk dat het goed klikt. We spreken af om elkaar te tutoyeren en dan bijt Loes Zuidgeest ongevraagd de spits af.
Ze vertelt ongedwongen iets over vroeger en haar toenmalige activiteiten bij verenigingen waar haar kinderen lid van waren. Je sprak destijds nog niet over vrijwilligers. Je was gewoon actief. Tegenwoordig heeft zij de leiding bij het koersballen (De 4 Wieken). Een mooie binnensport, waar ze nog steeds intens van geniet en enthousiast over praat.
Cemile Özcan (35), waar het enthousiasme van afstraalt, heeft een heel takenpakket op zich genomen. Het belangrijkste daarvan is de thuisadministratie. Dan volgen huisbezoeken, seniorenmaatje en huisbezoeken 80+.
Loes vraagt, geïnteresseerd als ze is, om wat meer uitleg. Dat is niet tegen dovemans oren gezegd en Cemile begint bij de thuisadministratie. Zij gaat ervan uit dat dit niet uitsluitend het op orde houden van de post en financiële zaken betreft. Het persoonlijk contact, eventueel een korte wandeling maken of (samen) een boodschapje doen is minstens zo belangrijk. Hierdoor wordt ook het vertrouwen versterkt dat tussen cliënt en vrijwilliger onontbeerlijk is. In feite ziet zij de combinatie van eerder genoemde taken als ideaal. Immers je kunt seniorenmaatje en huisbezoek, zowel als thuisadministratie prima combineren.
Bij het huisbezoek 80+ is het altijd afwachten hoe de gast reageert en afhankelijk daarvan hoe je jezelf opstelt. Het kan kort en zakelijk, maar ook aanleiding tot een uitgebreider contact zijn.
Cemile informeert hoe Loes het gebruik van de door Seniorenwelzijn geboden faciliteiten ziet. Hierop geeft Loes college over het gedrag van menig oudere.
Er wordt vaak steen en been geklaagd over eenzaamheid en tegelijkertijd staat er een prachtig centrum waar je van alles en nog wat kunt doen. Denk eens aan de bingo’s, de maandelijkse lunch, gymnastiek, hobby en handwerken en ga zo maar door. Er is werkelijk ontzettend veel. De filmmiddagen zijn zó gezellig.
Ook vindt Loes het belangrijk dat alles ook voor de kleine portemonnee goed betaalbaar is, ja, soms zelfs gratis.
‘Het is niet alleen leuk, maar ook leerzaam dit alles, zo vol overtuiging, aan te horen. Ik ben vanmiddag weer een stukje wijzer geworden’, zo sluit Cemile het gesprek af.
Na het maken van een fotootje nemen we afscheid met het vaste voornemen elkaar weer terug te zien.

 

 

 DE‘OUDSTE DJ’: MUZIEK IS PLEZIER VOOR ALLEMAAL
door Harm Stam  

Het is behoorlijk koud buiten, de eerste officiële ijsdag sinds maart 2013. Aan de bar in Ontmoetingscentrum De 5 Molens is het lekker warm. Ik raak spontaan aan de praat met meneer Dingler, zeg maar Rinus. Hij is vermoedelijk een van de oudste dj’s van Zuid-Holland e.o, zo niet de oudste.
Pratend over muziek weet Rinus je volkomen in te pakken. Vroeger was het heel anders dan nu. Centjes waren kostbaar en al voor zijn dertiende werkte hij als leerling-huisschilder; niks geen ambachtsschool, het vak leren in de praktijk.
Dat was een keiharde leerschool. Op latere leeftijd, gedwongen door lichamelijke slijtage, heeft hij een leuke baan bij de overheid gehad. In zijn weinige vrije tijd was hij echter van jongs af altijd met muziek bezig. Nu draait hij naar eigen zeggen van House tot Strauss en van Twist tot Liszt. Op mijn plagende opmerking dat hij vast niets van Eddy Christiani heeft, reageert hij ad rem en schudt verscheidene titels uit de mouw. Met zijn aparte stem praat hij de plaatjes aan elkaar, waarbij een humoristische opmerking niet ontbreekt.
Naast muziek heeft ook voetbal zijn interesse. Zo was hij rond de jaren vijftig van de vorige eeuw al clubscheidsrechter en betrokken bij de jeugdteams van s.v. DHS (De Harde Schoen).
Sinds zijn pensionering, ruim 20 jaar geleden, heeft hij ontelbare optredens verzorgd, vooral bij feesten en partijen, van bruiloften tot verjaardagen en verenigingsfeesten. Ook bij Seniorenwelzijn, vooral in de Van Beethovenflat, waar hij meer dan 3 ½ jaar de evenementen muzikaal omlijstte, en in De 5 Molens is Rinus een geziene gast.
En nu moet hij er tussenuit om naar een versterker te gaan kijken. ‘Tja, ik hoop dit nog lang te mogen doen. Ik doe dit puur voor mijn plezier,’ en weg is mijn gesprekspartner. 

 

 

 

Piekeren, volkswijsheid  

Alles lijkt moeilijker en erger als je ’s nachts wakker ligt en piekert. 

NIET doen dus! 

Verzet je zinnen, lees een boek, ga even uit bed…… 

 

 Rubriek “gezocht”.  

Seniorenwelzijn is dringend op zoek naar:  

-          Vrijwilligers voor visiteclubs in Vlaardingen, Schiedam en Vlaardingen, zie artikel in deze INFO  

-          INFO redactieraadsleden, met name een vertegenwoordiger vanuit Vlaardingen.  

Als je interesse in één van bovengenoemde functies is gewekt dan kun je op een dinsdag, woensdag of donderdag contact opnemen met de coördinator vrijwilligers Kees Nieuwstraten, te bereiken via

06-57562931 of via knieuwstraten@seniorenwelzijn.nl

 

 Visiteclubs
door Astrid Vleeskens, Ouderenwerker/activiteitenbegeleider   

Vaak hoor ik, als de naam Visiteclub valt, de opmerking: ‘O, komen ze bij mij op visite?’ Het is soms wat verwarrend, als je denkt dat de hele club bij jou op de koffie komt. Dat is niet de bedoelding. Je gaat op visite bij Seniorenwelzijn.
Dat kan zijn in een ontmoetingscentrum of op andere locaties in Schiedam, Vlaardingen of Maassluis. Deelnemers komen zelfstandig naar de club of maken gebruik van het busje of de Particuliere Vervoersdienst van Seniorenwelzijn tegen een geringe vergoeding. Ook kan men gebruikmaken van de tuk tuk van Argos in Vlaardingen en Schiedam.
Binnen de Visiteclubs zijn verschillende soorten activiteiten. Er zijn Visiteclubs waar kaarten gemaakt worden, geknutseld of spelletjes gedaan. De deelnemers bepalen met de vrijwilligers wat voor activiteiten er worden gedaan.
Er zijn ook Visiteclubs Plus. Daar komen kwetsbare ouderen die wat extra aandacht nodig hebben. De deelnemers zijn al wat ouder en ondervinden soms wat lichamelijke ongemakken. Ook kan een grote groep wat moeilijker zijn om daaraan deel te nemen. En helaas verliezen ouderen op een gegeven moment partners of vrienden. Dit maakt dat mensen minder contacten hebben en zouden kunnen vereenzamen.
Dit klinkt misschien niet zo positief. Ik wil graag het tegendeel bewijzen. De deelnemers zijn zelfstandig wonende ouderen die zich nog interesseren voor wat er in de wereld gebeurt. Ook delen zij met elkaar wat er in hun levens gebeurt. Lief en leed bij een kopje koffie. De visite blijft bij sommige clubs ook eten, een lunch of een warme maaltijd. Er wordt zelfs, met hulp, gekookt bij sommige clubs. En dat tegen een geringe vergoeding.
Als begeleider van de clubs tref je vele soorten mensen, zowel deelnemers als vrijwilligers. Senioren zijn mensen met levenservaring en vaak ook humor. Wij als Seniorenwelzijn proberen de groepen bij elkaar te brengen zodat er een prettige en waardevolle invulling aan de dag gegeven wordt. Het is echt leuk werk als vrijwilliger om voor je medemens dit te kunnen doen.
Heel graag willen wij nog meer deelnemers en vrijwilligers met elkaar in contact brengen. Ook nieuwe locaties worden gezocht zodat de Visite clubs dicht bij de mensen in hun buurt te vinden zijn. Voor alle mensen die na het lezen van dit artikel vragen hebben verwijs ik graag naar de website van Seniorenwelzijn of naar onze activiteitengids van uw gemeente.

 

 

 Gewijzigde bereikbaarheid van Seniorenwelzijn 

De bereikbaarheid van het hoofdkantoor van Seniorenwelzijn is verbeterd. 

U kunt ons op werkdagen bereiken van 8.30 uur tot 16.00 uur (tot voor kort was dat tot aan 13.30 uur). 

U belt 010-2486888, u krijgt dan de receptie.

 

   

Senioren Welzijn Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Postadres: Postbus 925, 3100 AX Schiedam 
Contactadres: Voorberghlaan 35
3123 AX Schiedam

 tel: (010) 248 68 88
info@seniorenwelzijn.nl       www.seniorenwelzijn.nl

 


« Terug naar overzicht