« Terug naar overzicht

Nieuwsbrief 2014, uitgave 2 (09/07/2014)

Is deze mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de online versie

nieuwsbrief 2014, uitgave 2

Van de Directeur, Raymond Goelabdien

Zoals jullie weten is Marianne van Twist met ingang van 1 juni met pensioen gegaan; ik ga haar
tijdelijk vervangen. Sommigen van jullie heb ik al mogen ontmoeten op een van de drie gehouden
High Teas ter gelegenheid van het afscheid van Marianne. Maar voor degenen die daar niet bij
aanwezig waren zal ik mij toch nog even nader voorstellen.

Mijn naam is Raymond Goelabdien. Ik loop al geruime tijd rond in het sociale domein, zowel bij de Rijksoverheid als bij gemeenten. Zoals u ongetwijfeld weet zet de overheid flink de vaart achter
het zogeheten extramuraliseren: ouderen langer zelfstandig laten wonen en niet zo snel als vroeger naar een verzorgings- of verpleeghuis laten verhuizen. Ook mensen met een zwaardere
zorgvraag zullen thuis moeten blijven wonen. Ik zie het als een taak voor Seniorenwelzijn om er voor te zorgen dat ook zij op een veilige, prettige manier thuis kunnen blijven wonen. Daar ga ik mij,
in de tijd dat ik Marianne mag vervangen, volop voor inzetten.

In deze INFO onder andere informatie over enkele belangrijke ontwikkelingen. We willen als organisatie goed zichtbaar zijn in de wijken en daarom haken we graag aan bij initiatieven zoals het starten
van een Repair Café in Schiedam. Het bespaart geld en je ontmoet er ook nog eens anderen. Voorts iets over onze visiteclubs in Vlaardingen. In de toekomst zullen deze visiteclubs steeds belangrijker worden in de strijd tegen dreigende eenzaamheid en sociaal isolement van ouderen. Immers, bij het sluiten van verzorgingshuizen en het steeds ouder worden van de mens komen er geheid meer ouderen die ondanks al hun kwetsbaarheden zelfstandig blijven wonen. Verder zijn er diverse bijdragen die geen toelichting
behoeven.

Ik wens jullie veel leesplezier toe en uiteraard ook een mooie
zomer!

Een impressie van de High Tea's i.v.m. het afscheid van Marianne van Twist

In de tweede helft van april zijn er High Tea’ s geweest in OC Bijenkorf in Vlaardingen,
OC de Vliet in Maassluis en in OC de 5 Molens in Schiedam.
Op een ‘zoete en hartige’ maar bovenal gezellige manier hebben de vrijwilligers afscheid
genomen van hun directeur Marianne van Twist die 12 jaar Seniorenwelzijn heeft geleid.
Er stonden prachtig gedekte tafels klaar, vol met lekkernijen, zoals scones (met jam en echte
slagroom dit keer), brownies, sneetjes zalm, heerlijke bonbons, noem maar op!

Rond de 100 vrijwilligers hebben zich eens lekker een keertje door het betaaldpersoneel
van Seniorenwelzijn laten verwennen. De sfeer was hartelijk en geanimeerd.
Contacten werden gelegd of opnieuw aangehaald. De nieuwe directeur Raymond
Goelabdien werd voorgesteld alsmede de coördinator vrijwilligers Kees Nieuwstraten. Voor Marianne waren er volop lovende woorden en een aantal mooie attenties.

Bijgaande foto’s geven hopelijk een mooi sfeerbeeld van de bijeenkomsten.
Een pluim geven we aan het organiserend personeel en
met name aan ouderenwerker Tiny Groeneweg die iedereen goed aan het werk zette en het
overzicht behield.

Rubriek: Van de coördinator vrijwilligers, door Kees Nieuwstraten

De pet van de vrijwilliger

Mensen zeggen weleens tegen elkaar: ‘Hoe staat je pet
vandaag? We bedoelen dan doorgaans te vragen naar het humeur van de ander.’ Maar je zou het ook kunnen hebben over de verschillende petten die wij allemaal in ons dagelijks leven dragen. Een zelfde persoon kan zich vele rollen aanmeten: die van een vader, een buurman, een trouwe terreinknecht bij de voetbalvereniging, directeur van een worstenfabriek, klant in een boekenwinkel enz. Telkens een andere rol, telkens een andere pet op voor een en dezelfde persoon.

Dat verwisselen van petten kan op vele momenten van de dag plaatsvinden. Ik vind dat bij mezelf altijd wel boeiend om te zien. Een voorbeeld: bij Seniorenwelzijn mag ik sinds kort de functie vervullen van
coördinator vrijwilligers, maar op andere momenten in de week ben ik zelf vrijwilliger. Ik doe kleine dingetjes voor een paar verenigingen en daarnaast ben ik actief in een centrum voor dagopvang voor dementerende ouderen. In die dagopvang ondersteun ik het werk van de groepsbegeleiders.
Omdat ik daar vrijwilliger ben word ik ook regelmatig uitgenodigd voor themabijeenkomsten, krijg ik
soms een presentje en zie ik dat de vrijwilligers actief bij de organisatie worden betrokken en waardering krijgen.

Ik voel me daar gekend en gewaardeerd en kan een wezenlijke bijdrage leveren aan het team begeleiders dat door bezuinigingen al flink is teruggesnoeid. Neem ik een betaalde plek in? Dat is aan
de politiek om te beoordelen. Vooralsnog vind ik dat ik nuttig werk doe.

Ik hoop dat ik bij Seniorenwelzijn mag bijdragen aan een goed vrijwilligersklimaat zodat jullie je net zo nuttig en thuis zullen voelen als ik mij voel bij de genoemde dagopvang.

Overigens, petje af voor jullie inzet bij Seniorenwelzijn

Repair Café
door Jan Bostelaar

In Nederland gooien we ontzettend veel weg, ook dingen waar bijna niets mis mee is en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn.
Helaas weten veel mensen niet meer hoe dat moet. Daarnaast hebben velen moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Het is dus mooi als je voor een eenvoudige reparatie met je kapotte spulletjes, gratis, terecht kunt in een Repair Café.

Het gaat om spullen die normaliter weggegooid zouden worden maar misschien nog een nieuw leven kunnen krijgen. U kunt denken aan elektrische apparaten zoals koffiezetapparaat, stofzuiger,
naaimachine, (schemer)lamp, waterkoker etc. maar ook aan kleding, speelgoed, meubeltjes
e.d. Ook advies over gebruik of bij storing van PC, tablet, printer, smartphone is mogelijk.
De bezoeker gaat SAMEN met een vrijwilliger/reparateur aan de slag. Zo wordt meteen reparatiekennis doorgegeven en is het ook een sociaal gebeuren. Bijkomend voordeel is dat de alsmaar groeiende
afvalberg tegengegaan wordt en mensen weer de waarde van hun spullen in gaan zien.

Inmiddels zijn er al veel Repair Cafés geopend.  In september aanstaande wil de Stichting
Olivier in samenwerking met Seniorenwelzijn in Schiedam gaan starten in De 5 Molens.
Daarvoor zijn wij op zoek naar vrijwilligers en gereedschap voor elektrische apparaten,
meubels, kleding, fietsen, speelgoed, enz.

Bent u beschikbaar of kent u iemand die dit zou willen doen, neem dan contact met ons
op. Ook wanneer u overbodig gereedschap of materialen, die
voor reparaties bruikbaar zijn, hebt, stuur dan een e-mail naar vrijwilligerscafe@gmail.com
of naar Tiny Groeneweg van De 5 Molens: tgroeneweg@seniorenwelzijn.nl.

Rubriek: Gezocht

Gezocht 1: Handige vrijwilligers

Wie zijn die handige vrijwilligers die samen met bewoners uit Schiedam kleine reparaties
uitvoeren in het nog op te richten Repair Café? Zie elders in deze INFO.

Wie zoeken we?

  • mensen met verstand van huis-, tuin- en keukenapparatuur;
  • in een team willen en kunnen werken;
  • bereid zijn om eenmaal per maand een zaterdagochtend te komen helpen.

Ook vragen we klussers om bij oudere mensen thuis kleine reparaties te verrichten.

Gezocht 2: Lid van de klachtencommissie van Schiedam

Er is bij Seniorenwelzijn een officiële klachtencommissie voor vrijwilligers. Gelukkig leidt
deze commissie een rustig bestaan. Toch is deze van nut als er serieuze klachten zijn bij
vrijwilligers welke niet met de direct betrokkenen kunnen worden opgelost.

We zijn op zoek naar een vrijwilliger die voor Schiedam zitting wil nemen in de commissie.
Informatie vindt u in het Handboek Vrijwilligers, dat ter inzage ligt in de Ontmoetingscentra.
Ook kan uw begeleider of de coördinator vrijwilligers nadere informatie geven.

Gezocht 3: Vrijwilligers voor thuisadministratie in Vlaardingen

Bent u handig met de papierwinkel thuis? En vindt u het misschien ook leuk om ouderen daarbij te helpen? Het is de bedoeling dat u (tijdelijk) ouderen helpt met het op orde brengen van hun administratie. U bewijst hen een grote dienst.

Gezocht 4: Vrijwilligers voor vriendschappelijk huisbezoek in Vlaardingen

Vindt u het fijn om mee te helpen het sociaal isolement van ouderen te doorbreken door bij een senior thuis op bezoek te gaan en als maatje samen met hem of haar leuke/zinnige dingen te doen? U
spreekt zelf met de senior af hoe vaak u komt en wat u gaat doen.

Gezocht 5: Vrijwilligers voor visiteclubs in Vlaardingen

Vindt u het leuk om met andere vrijwilligers iets voor ouderen te organiseren en hen met elkaar
in contact te brengen? U zou weleens een goede begeleider van een visiteclub kunnen zijn
(zie elders in deze INFO).

Gezocht 6: Vrijwilligers voor de Particuliere Vervoersdiensten in Maassluis

Wat taxichauffeurs niet doen is met klanten boodschappen doen of meegaan naar een
dokter. Als chauffeur van de Particuliere Vervoersdienst biedt u die service wel en bent
u een maatje voor een oudere. Het is ‘samen uit en samen thuis’, met uw eigen auto. U
ontvangt daarvoor een billijke kilometervergoeding.

Als uw interesse in één van bovengenoemde functies is gewekt dan kunt u op een dinsdag, woensdag of donderdag contact opnemen met de coördinator vrijwilligers
Kees Nieuwstraten, te bereiken
via 06-57562931 of via
knieuwstraten@seniorenwelzijn.nl

Visteclubs Vlaardingen
door Astrid Vleeskens

Vrijwilligers spelen een zeer belangrijke rol in het wekelijks begeleiden van de Visiteclubs in Vlaardingen. De deelnemers aan de Visiteclubs zijn ouderen. Zij vormen gezellige en heel sociale
clubs. Ik heb nu kennis gemaakt met enkele vrijwilligsters van de drie clubs in de Babberspolder.
Zij doen dit werk omdat ze wat voor hun oudere medemens willen betekenen. Vaak doen zij meerdere activiteiten. Zij zijn een belangrijk onderdeel voor het slagen van een dergelijke club.

Ik heb ondervonden dat ze een ding gemeen hebben. Ze zetten zich voor meer dan 100% in om het de deelnemers naar de zin te maken. Ze doen extra dingen voor hen. Je merkt dat dat door de deelnemers heel erg gewaardeerd wordt. Er vormen zich waardevolle relaties tussen alle betrokkenen. Dit is de kracht die door ondersteuning en het laten blijken van waardering de Visiteclubs meerwaarde geeft.
Om hun werk goed te kunnen doen vinden zij goede begeleiding vanuit Seniorenwelzijn heel belangrijk. Een aanspreekpunt voor het beantwoorden van vragen en het oplossen van problemen is nodig.

Gezocht:
We zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor de Visiteclubs in Vlaardingen. De begeleiding
hiervan vergt belangstelling voor de oudere medemens en inventiviteit om activiteiten te bieden die aansluiten bij deze levensfase. Het klinkt misschien wat zwaar maar het gaat erom dat men met elkaar zinvol bezig is, sociale contacten onderhoudt en zeker veel plezier daaraan beleeft. Meer informatie vindt u in de rubriek Gezocht.

Cursusaanbod voor vrijwilligers

De servicepunten voor vrijwilligers in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis organiseren regelmatig cursussen voor vrijwilligers. Vrijwilligers van Seniorenwelzijn kunnen zich hier ook voor opgeven.

Informatie hierover vindt u op de websites.
Schiedam: www.vrijwilligersschiedam.nl of bel 010 – 219 10 36
Vlaardingen: www.vlaardingen.nl of bel 010 - 248 4000
Maassluis: www.maassluis.nl

 

Senioren Welzijn
Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Postadres:
Postbus 925, 3100 AX Schiedam

Bezoekadres:
Voorberglaan 35, 3123 AX Schiedam
tel: (010) 248 68 88
fax: (010) 427 19 87

info@seniorenwelzijn.nl
www.seniorenwelzijn.nl
Wilt u uw adres wijzigen? klik hier, of uitschrijven? klik hier
Deze mailing is verstuurd met online-mailinglist

« Terug naar overzicht