« Terug naar overzicht

Nieuwsbrief mei 2013 (10/05/2013)

Is deze mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de online versie

nieuwsbrief mei 2013

Een nieuwe lente een nieuw geluid                                            

Na een lange, koude winter is het eindelijk lente aan het worden. Lekker wat vaker naar buiten voor een wandeling of een fietstocht. Als u toch onderweg bent, stop dan gerust even bij een van onze ontmoetingscentra. Er is altijd wat te doen en er zijn altijd mensen met wie u een praatje kunt maken. Een nieuw geluid betekent ook dat er in een aantal van onze ontmoetingscentra de komende tijd veranderingen te merken zullen zijn. Meer en meer zullen vrijwilligers een nog actievere rol gaan spelen dan zij nu al doen. Seniorenwelzijn doet er alles aan hen hierin zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteunen. Zodat iedereen zich welkom kan blijven voelen in de ontmoetingscentra.

Vanwaar deze veranderingen? In economisch moeilijke tijden moeten ook organisaties als Seniorenwelzijn de broekriem aanhalen. Bovendien stimuleren gemeenten vrijwilligers om die actievere rol op zich te nemen. Overigens hoeft dit geen achteruitgang te betekenen. Als iedereen meedoet en bereid is om elkaar de helpende hand toe te steken, kunnen er verrassend mooie initiatieven ontstaan.

Marianne van Twist,

directeur

Gesprek met Tiny van Hengst,

vrijwilliger huisbezoek 80-jarigen door Harm Stam

 Al een reeks van jaren is mevrouw Tiny van Hengst als vrijwilliger beschikbaar voor Seniorenwelzijn met als ‘thuishaven’ Ontmoetingscentrum De 5 Molens. Naast haar inzet in onder meer verschillende commissies, de ontmoetingscentrumraad en als gastvrouw/bardienst, zet zij zich in voor het huisbezoekwerk aan 80-jarigen. Haar sociale bewogenheid schuift ze terzijde door te wijzen op het belang van gemeenschapszin en dienstbaarheid aan hen die daaraan behoefte hebben. Gevraagd naar de opzet, doelstelling en haar ervaringen met het bezoekwerk aan 80-jarigen reageert Tiny als volgt: ‘Je vraagt wel een heleboel in één zinnetje, maar ik zal het in mijn eigen woorden proberen. De opzet van het bezoekwerk aan 80-jarigen is om, in het jaar dat deze leeftijd is bereikt, tijdens een informeel gesprek en aan de hand van een gericht vragenformulier, inzicht te krijgen op het gebied van het algemeen welzijn. Tegenwoordig wordt vaak gesproken over zelfredzaamheid.’ ‘De volgende onderwerpen worden zeker besproken: woonsituatie, gezondheid, welzijn, mobiliteit, sociale contacten, vrijetijdsbesteding en wat verder ter sprake komt. Blijken er zaken te zijn waarvoor specialistische kennis is vereist dan verwijs ik naar de ouderenadviseur of regel een afspraak. Mijn ervaring is dat, zodra de eerste schroom is weggenomen, het gesprek vanzelf vorm krijgt en mijn rol die van luisteraar en aangever is. Van het eens lekker kunnen ‘ventileren’ wordt veelal zichtbaar genoten en menige anekdote passeert de revue. Als alle vragen zijn gewisseld nodig ik betrokkene uit om eens een kopje koffie te komen drinken in De 5 Molens.’

 

Wist u dat …..
door Harm Stam
* Seniorenwelzijn er ook voor u is;
* er bij de meeste activiteiten plaats is voor nieuwe deelnemers;
* spelletjesavonden met onder meer sjoelen, kaarten en bordspellen hartstikke leuk zijn;
* een warme maaltijd bij Seniorenwelzijn lekker en niet duur is;
* gastdames/heren ook maar mensen zijn;
* de ouderenadviseurs ook de vraag achter de vraag beantwoorden;
* de redactie uitziet naar uw ideeën en reacties;
* de snellen niet altijd het snelst zijn.

NLdoet

Het Oranjefonds bevordert de betrokkenheid in de samenleving. NLdoet is een initiatief van genoemd fonds en stelt daartoe fondsen beschikbaar. ‘Iedereen een dagdeel de handen uit de mouwen steken’ is het motto van het Oranjefonds. Waren er vorig jaar 7000 klussen, dit jaar waren het er ruim 8300 met meer dan 310.000 vrijwilligers. Ook bij Seniorenwelzijn Schiedam, Vlaardingen en Maassluis was NLdoet actief.

 

NLdoet in Schiedam

door Harm Stam

Bij OC De Woudhoek was een opschoonactie in de tuin van de Heijermansflat, terwijl in De 5 Molens ruim 50 senioren met een fysieke beperking ontspanning werd geboden met onder meer een filmvoorstelling over Schiedam, gevolgd door een uitgebreide lunch met soep, stamppot boerenkool of hutspot en een toetje. Dit werd begeleid door het muzikale duo Jong1s. Daarnaast werd gelegenheid geboden tot een bezoek aan de oudheidskamer van Schiewaegh. De opschoonactie in de tuin van de Heijermansflat was geïnitieerd door Wijk- en Bewonersvereniging Woudhoek en Buurtprojecten. Ondanks het gure weer hadden zich om 14.00 uur een aantal vrijwilligers voor het project gemeld. Aan het einde van de activiteiten werden de vrijwilligers beloond met een oorkonde als dank voor hun
enorme inzet en groot enthousiasme.

 

 

NLdoet in Vlaardingen

door Henk Hartendorp

 

 In OC Babberspolder was een dag van ontspanning en inspanning voor een dertigtal senioren verzorgd door het College van B&W. Inspanning en ontspanning? Jawel, want door het OC werd een lunch georganiseerd voor senioren met daaraan gekoppeld een middagje sporten op Sportcentrum Polderpoort. En het College? Dat stelde zich voor aan de deelnemers, waarna ze deden waarvoor ze waren ‘ingehuurd’: de bediening aan tafel, uitdelen van koffie, thee, broodjes. En het was alsof ze het dagelijks deden! Na de lunch werden de deelnemers naar de Polderpoort gebracht: Sporten, dames en heren, ja ook het College werd eraan onderworpen. Er werd inspanning gevraagd. Na afloop hebben we best wel wat zuchtjes gehoord, zo van: ‘Dat was pittig’, maar ook van : ‘Dat moet ik meer doen!’ Geslaagd dus, voor de deelnemers, maar ook voor de (gast)vrijwilligers, die het geheel mogelijk maakten.

 

 

NLdoet in Maassluis

door Jan Buijsse

Het was koud, winderig en het sneeuwde. Niet de ideale omstandigheden voor een stadswandeling. Namens de Historische Vereniging verzorgden zogenoemde Sluyswachters, Constand Wassink en Alle Visser, daarom een virtuele wandeling door Maassluis. De veertig deelnemers werden in het Vlootje door Constand, ondersteund door Alle, figuurlijk aan de hand genomen langs de belangrijkste gebouwen. Begonnen werd op het Schanseiland met de Groote Kerk. De weg werd vervolgd over de dijk, langs het Gemeenlandshuis, het oude stadhuis en het Zakkendragershuisje. Verder ging het over de Markt en via de Nieuwstraat weer terug naar de dijk en langs het Coppelstockhuis. De toehoorders lieten merken dat ze het interessant vonden en dat er voor hen veel te herkenne


Verzekering? Natuurlijk zijn vrijwilligers verzekerd!

door Henk Hartendorp.

In een gesprek met Nellie Wittens kwam ter sprake hoe en wanneer onze vrijwilligers in de uitoefening van hun werkzaamheden voor Seniorenwelzijn zijn verzekerd.

Seniorenwelzijn heeft vijf soorten verzekeringen voor haar personeel en vrijwilligers:

 - een collectieve ongevallen- verzekering, tot de gangbare hoogte van bedragen. Zoals bij veel verzekeringen is hier ook de hoogte van de uitkering van het verzekerde bedrag boven de leeftijd van 75 beperkt.
- een aanvullende autocasco- verzekering, als aanvulling voor ongelukken, tijdens woon- werkverkeer van vrijwilligers. De verzekering betreft het eigen risico en een eventuele terugval in no-claimkorting voor maximaal drie jaar;
- een bestuursverzekering. Iemand die vrijwillig lid is van een bestuur (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) moet zich rekenschap geven dat hij hoofdelijk (mede)verantwoordelijk is voor het financiële gebeuren;
- een aansprakelijkheids- verzekering tegenover derden (zogenoemde W.A.-verzekering), zoals iedereen eigenlijk zelf al zou moeten hebben;
- en een ziektekostenverzekering.

Alle bovenstaande verzekeringen zijn voor de toepassing op vrij- willigers geen primaire maar zogenoemde secundaire verzekeringen. En wat betekent dat nou in de praktijk? Dat ingeval van aansprakelijkheid de vrijwilliger eerst zijn eigen verzekering moet aanspreken (primaire aanspraak) en dat daarna de primaire verzekeraar (dus die van de vrijwilliger) naar de verzekering van Seniorenwelzijn kan stappen voor verhaal (secundaire aanspraak).Belangrijk is dat u, als u wat overkomt tijdens het uitvoeren van uw vrijwilligerstaak, of onderweg naar uw vrijwilligerstaak, u eerst uw eigen verzekering inschakelt en uw ouderenwerker of ouderenadviseur over het gebeurde informeert. Dan gaat het ‘verhaal’ via de verzekeraars verder.

GELUK

door Harm Stam

Wat is geluk? Hierover wordt door de geschiedenis heen van gedachten gewisseld. Zo prevaleert in het ene denken het aardsgeluk en in een andere het geluk na ons aardsbestaan. Vaststaat dat het streven naar geluk voor iedereen speelt en daarnaast een persoonlijke zaak is.

Het aardsgeluksgevoel, het zich prettig voelen, is sterk afhankelijk van relaties, woon- en leefomstandigheden evenals lichamelijk en geestelijk welzijn. Voor ons als eenvoudige vrijwilligers voert het te ver om diep op filosofische beschouwin-gen in te gaan. Wel is het interessant om te weten dat, voor het begrip geluk, veelal wordt uitgegaan van een drietal ijkpunten, te weten:

- Algemene levenstevredenheid;

- Ervaringen van positieve en vreugdevolle emoties;

- Negatieve ervaringen en emoties.

Beschouwing van deze drie punten geeft inzicht in het geluksgevoel, tevredenheid, dat men ervaart.

Levenstevredenheid is in niet geringe mate afhankelijk van het algemene welvaartspeil van de samenleving. Kijken we terug naar waarmee we in onze jeugdjaren in materiële zin gelukkig waren en vergelijken we dat met de huidige opvatting van ‘basislevensbehoeften’, dan is gelijk duidelijk dat ons geluksgevoel sterk welvaarts- en tijdsgebonden is. (Dat waarover we eerst niet beschikten, kunnen we nu niet meer missen).

Wat heeft dit alles nu met vrijwilligerswerk van doen? Heel veel, immers het jezelf, belangeloos, dienstbaar maken aan een ander bevordert positieve gevoelens (emoties) en daarmee het geluksgevoel. Hiermee is duidelijk gemaakt dat vrijwilligerswerk zowel het geluk van jezelf als dat van derden ten goede komt. Visiteclub

Visiteclub voor blinden en slechtzienden: Dat ik dat nog kan!

door Jan Buijsse

In Ontmoetingscentrum De Vliet in Maassluis wordt regelmatig een activiteitenmiddag georganiseerd voor senioren met een visuele handicap. De bezoekers hebben een naam verzonnen voor de club: Doorzettende Mollen. Mw. Groeneveld en mw. Bokhorst zijn trouwe bezoekers.

Mw. Groeneveld: ‘Ik kom hier heel graag voor activiteiten en de gezelligheid. En als je dan zo bezig bent denk ik wel: Dat ik dat nog kan met mijn 91 jaar en slechte ogen.’ Mw. Bokhorst vult aan: ‘We praten gezellig met elkaar. Maar er moet ook geknutseld worden en daar moet je je gedachten bijhouden.We maken allerlei dingen, zoals een pitrietmandje, mozaïek, zeepkettingen en nog veel meer.’ Nu zijn ze bezig met pitriet, waarbij Bertus, een Rotterdamse vrijwilliger, ze bijstaat.

Voor de bezoekers van de Visiteclub worden ook andere activiteiten georganiseerd. Angeline, vrijwilliger en begeleider, somt op: ‘Als afsluiting van 2012 waren er lekkere hapjes en hebben we gesjoeld.’ Mw. Bokhorst grinnikt: ‘Maar ze was vergeten het schuifje weg te halen. De schijven konden er niet in!’ Plan is om in april met een bus naar de beurs voor visueel gehandicapten te gaan. Verder wordt eraan gedacht om een high tea te organiseren en met Pasen zijn er toepasselijke versieringen gemaakt.

De Visiteclub bestaat nog niet zo lang maar is wel al uitgegroeid tot een hechte groep. Dat blijkt weer als bekend wordt dat Coby, ook een trouwe bezoeker, bijna jarig is. Spontaan wordt ze toegezongen.

Samen met twee andere vrijwilligsters, Adrie en Gillian, voert Angeline de taken uit. Mensen die willen aanschuiven zijn van harte welkom. Kom gewoon eens langs of neem contact met Angeline: 010-7854136 of akrijnselocker@telfort.nl Kent u iemand waarvoor de Visiteclub een middel zou kunnen zijn om uit zijn of haar isolement te komen, vertel die dan van de mogelijkheden. Iedere eerste en derde woensdag van de maand, van 14.00 tot 16.00 uur zijn de Doorzettende Mollen te vinden in OC De Vliet, Arthur van Schendelstraat 25, Maassluis.

Ongewenst bezoek

Ongewenst bezoek door Henny Wit

Als ouderenbezoekster heb ik tot nu toe in korte tijd al drie keer het volgende gehoord. Er wordt gebeld, zogenaamd door ‘thuiszorg’, met de boodschap: ‘Mevrouw wij willen graag bij u langskomen om het een en ander over thuiszorg uit te leggen’. Mevrouw die gebeld wordt zegt: ‘Maar ik heb helemaal nog geen thuiszorg nodig.’ De dame aan de lijn zegt dan: ‘Ja, maar er is de laatste tijd zoveel veranderd dat het ons goed lijkt u daarover te informeren.’

 Mevrouw zwicht en maakt een afspraak voor diezelfde ochtend. Er komen twee dames aan de deur en laten mevrouw voorgaan de huiskamer in. Het gesprek volgt. Het loopt niet erg goed en een dame zegt last te hebben van haar rug en loopt onrustig heen en weer met een mobieltje in haar hand. Als de bezoekers weg zijn bemerkt mevrouw dat in haar slaapkamer het een en ander open staat en dat ze al haar sierraden, papieren en paspoort kwijt is. Vooral emotionele waarde geeft een grote schade. Hoe gaat dat? Twee dames komen binnen. Laten mevrouw voorgaan naar de huiskamer en laten de buitendeur op een kier. Een derde komt later binnen en gaat haar gang. Wat ik wil zeggen: Lieve mensen, kijk eerst door het keukenraam wie er staat. En indien mogelijk vraag daar ter plekke om de mensen hun identiteitsbewijzen. Vooral ouderen zijn dikwijls te goeder trouw en vinden het onbeleefd om naar papieren te vragen. Ik als ouderenbezoekster sta er nu wel op: voordat ik naar binnen ga dat ze aan mij een identiteitsbewijs vragen om in ieder geval een keer hierin te oefenen. En als het u overkomt: bel 112 en zorg dat u meteen een politieagent in huis krijgt om het verhaal direct te rapporteren. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Dus in deze legitimatieplicht, wen het uzelf aan!

 Een paard zonder ruiter is nog steeds een paard; een ruiter zonder paard is slechts een mens.

Wie als pluisje geboren is kan nog altijd een watje worden!

Als we ons stil houden, praten we tenminste niet door elkaarheen.

 

Senioren Welzijn
Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Postadres:
Postbus 925, 3100 AX Schiedam

Bezoekadres:
Burg. Honnerlage Gretelaan 57, 3119 BA Schiedam
tel: (010) 248 68 88
fax: (010) 427 19 87

info@seniorenwelzijn.nl
www.seniorenwelzijn.nl
Wilt u uw adres wijzigen? klik hier, of uitschrijven? klik hier
Deze mailing is verstuurd met online-mailinglist

« Terug naar overzicht