nieuwsbrief juni 2011

Van de redactie

In deze tweede INFO  ‘nieuwe stijl’ informatie  afkomstig uit de organisatie en artikelen die geschreven of geleverd zijn door de redactie van vrijwilligers.  U wordt dus van twee kanten geïnformeerd: door vrijwilligers  van Seniorenwelzijn en door Seniorenwelzijn zelf.  Hij is bedoeld voor  collega-vrijwilligers, bezoekers van de ontmoetingscentra  en  overige senioren of belanghebbenden.  De INFO  is digitaal te ontvangen en wordt verspreid in de ontmoetingscentra  van Seniorenwelzijn. maar  niet  huis-aan-huis verspreid in de wijk. Neemt u  daar eens een extra exemplaar mee om bij uw buren in de bus te doen.  

Afscheid Anja van Beek
Anja van Beek heeft een andere functie gekregen binnen Seniorenwelzijn. De redactie wenst haar succes en bedankt haar voor haar bijdrage aan de nieuwsbrief.
Henny Wit, voorzitter redactie (vrijwilliger)

Wilt u de nieuwsbrief INFO digitaal ontvangen? Mail naar info@seniorenwelzijn.nl
Ook tips of opmerkingen over de INFO zijn welkom.

De redactie van INFO
Redactie vrijwilligers: Henny Wit (voorzitter), Harm Stam, Jan Buijsse, Wim van Zalinge, Henk Hartendorp.


Expositie groepsportretten Vrijwilligers Seniorenwelzijn

16 november, 16.00 uur in de Grote Kerk Vlaardingen
                
Seniorenwelzijn brengt ‘Talenten in Beeld’
In 2011  laten we zien hóe belangrijk vrijwilligers zijn. Daarom is dit jaar uitgeroepen tot hét Europees jaar van de vrijwilliger. Ook Seniorenwelzijn doet mee. Hoe? Door haar vrijwilligers en de diversiteit aan talenten te laten schitteren op prachtige, sprekende groepsportretten, gemaakt door fotograaf Jan van der Ploeg. Koningin Beatrix was helaas verhinderd maar gelukkig is burgemeester Bruinsma  bereid gevonden de opening te doen

Officiële opening en gezellig samenzijn
De portretten worden op 16 november a.s. getoond tijdens een expositie in de Grote Kerk in Vlaardingen. De officiële opening wordt gedaan door burgemeester Tjerk Bruinsma
Na de officiële opening is er rond 17.30 een gezellig samenzijn met broodjes. Uw partner, kennissen of andere familieleden  zijn daarbij van harte welkom.

Laat u inspireren en word ook vrijwilliger!
De vraag naar nieuwe vrijwilligers is urgent en zal in de nabije toekomst alleen maar groter  en urgenter worden. Natuurlijk hopen wij  door het laten zien van zoveel talent  dat  bezoekers van de expositie inspiratie opdoen om ook  vrijwilligerswerk te gaan doen.  Of anderen enthousiast te maken.

Wij hopen dat u aanwezig bent!
Voor Seniorenwelzijn en alle mensen waar u zich dagelijks voor inzet bent u van onschatbare waarde. Uw aanwezigheid  op 16 november wordt  dan ook zeer op prijs gesteld. In augustus ontvangt u  de officiële uitnodiging. Mocht u om wat voor reden verhinderd zijn dan kunt u ook op 17, 18, 19 of 20 november van 14.00 uur tot 16.00 uur de expositie in de Grote Kerk alsnog gaan bekijken.

De foto’s op groot formaat
De komende periode zullen er, vooruitlopend op de expositie,  een drietal groepsportretten  een tour maken langs alle ontmoetingscentra.  Zo krijgt u een idee hoe de foto’s  er in groot formaat uitzien.  
Wij hopen daarmee dat  vrijwilligers die,  om wat voor reden dan ook,  niet op de foto zijn gegaan alsnog over de streep worden getrokken  dit alsnog te doen.  Wellicht is uw deelname inspiratiebron om ook vrijwilligerswerk te gaan doen!

Noteer 16 november ( datum opening expositie) alvast in uw agenda!


Koninklijke Onderscheiding

Op 29 april hebben  drie vrijwilligers van Seniorenwelzijn een koninklijke onderscheiding ontvangen.  Mevrouw Rebers,voor het bezorgen van de maaltijden, Mevrouw Hendriks voor haar werk als gastdame in OC de 5 Molens en Mevrouw van Dongen voor haar vrijwilligerswerk in OC Soenda. Namens alle collega vrijwilligers en Seniorenwelzijn: van harte gefeliciteerd!

Mw Rebers Mw Hendriks Mw Van Dongen
mevr. Rebers mevr. Hendriks mevr. Van Dongen

Marianne van TwistMARIANNE

Zet je talenten in en word vrijwilliger!
Vrijwilligers zijn het kapitaal van de organisatie. Toch wordt het voor Seniorenwelzijn steeds lastiger gemotiveerde mensen te vinden. De bestaande groep vergrijst en nieuwe aanwas is schaars. ‘Onbegrijpelijk’, zegt directeur Marianne van Twist. ‘Want vrijwilligerswerk anno 2011 is zo ontzettend veelzijdig! Je kunt doen wat je wilt en iedereen kan zijn talenten kwijt.’  

‘De een vervoert senioren naar het ontmoetingscentrum, de ander draait bardiensten op feestjes, weer een ander helpt bij het invullen van formulieren en dan zijn er ook nog vrijwilligers die op huisbezoek gaan om senioren uit hun isolement te halen. Kortom, iedereen doet waar hij goed in is en wat hij leuk vindt.  Bij veel mensen heerst het beeld dat vrijwilligers anno 2011 zich nog steeds beschikbaar moeten stellenwaar en wanneer er maar behoefte is. Dat is niet zo want je kunt je mogelijkheden van beschikbaarheid aangeven . Erg vervelend, want jaarlijks hebben wij een heleboel nieuwe mensen nodig. Zo’n negentig procent van onze vijfhonderd vrijwilligers is zelf ook senior. Dat is natuurlijk geweldig -het houdt mensen actief en betrokken- maar een steeds groter deel is inmiddels zelf ook kwetsbare senior aan het worden. Zij kunnen het werk niet meer zo heel lang blijven doen. Hoog tijd voor nieuwe aanwas dus.’

Mond-tot-mondreclame
Hoe? Onder meer door werving via de eigen netwerken. Van Twist: ‘Mond-tot- mondreclame werkt het allerbest en eigen ervaring is nog altijd het meest overtuigend. Daarom organiseren we na de zomer een serie netwerkgesprekken voor mensen uit de directe omgeving van onze vrijwilligers. We willen ook graag horen wat nu de drempel is voor mensen om actief te worden. Wat houdt ze tegen? Misschien is dat het beeld dat ze hebben van vrijwilligerswerk?’ Om ook jongere generaties te betrekken, is eind vorig jaar een succesvol pilotproject gestart op Mbo scholen in Schiedam. Van Twist: ‘De bedoeling is dat deze jongeren een eigen ontmoetingscentrum gaan runnen, allemaal in het klein.’

Lichtpuntje
En dan is er nog een laatste doelgroep die aan de ene kant ontzettend lastig te bereiken is, maar tegelijkertijd de steun van Seniorenwelzijn extra hard nodig heeft: allochtone ouderen. ‘Omdat ouderenzorg in veel niet-westerse culturen een familietaak is, kijken ze anders tegen onze organisatie aan’, legt van Twist uit. ‘Toch is Seniorenwelzijn er voor alle thuiswonende senioren, los van geloof en huidskleur. Wederom door het inzetten van mensen uit het eigen netwerk als intermediair, hopen we deze doelgroep tóch te bereiken.’ Kortom, een heleboel nieuwe plannen en ideeën. ‘Maar het blijft lastig’, besluit Van Twist. ‘Iedere organisatie die voor een groot deel afhankelijk is van vrijwilligers, heeft een probleem. Lichtpuntje is misschien het feit dat de komende bezuinigingen het vrijwilligersbudget niet zullen treffen.’

Denk mee!
Heeft u ideeën over het betrekken en bereiken van vrijwilligers? Laat u dan horen. Ook als u (nog)geen vrijwilligerswerk doet. Wat houdt u tegen? Staat het werk u niet aan? Denkt u dat u toch niets kunt betekenen? Moeten wij het anders aanpakken? Schroom niet en laat van u horen. Daar hebben wij wat aan! Opmerkingen en ideeën kunt u mailen naar info@seniorenwelzijn.nl


Kennismaken met de Computer en Internet

In OC de 5 Molens en OC Babberspolder   worden  deelnemers begeleid bij hun eerste stappen op weg naar het gebruik vande computer. Deelnemers hoeven niets van computers te weten.  De bedoeling is de eerste ‘knoppenangst’ te overwinnen;  het plezier dat computer en internet geven, staat daarbij voorop.

kennismaken met de computerOm in de toenemende behoefte in de vraag naar enige kennis van de computer en internet te voorzien, worden er series van twee bijeenkomsten van elk twee uur georganiseerd .  Bij deel 1 is er uitleg over wat een computer en internet zijn en wat er mee kan worden gedaan . Bij deel 2 wordt kennis gemaakt met het e-mailprogramma en geoefend met het versturen en ontvangen van
berichten en het bijsluiten van een foto.

Henny Wit kijkt mee  in OC de 5 Molens
Acht vrouwen  rond de tafel en instructeur Rob laat zien wat het verschil is in de bediening van de laptop en een vaste computer.  Als de dames, na bekend geraakt te zijn met het openen en opzoeken van een mailadres, de opdracht krijgen om een mail naar elkaar te sturen gaat de pret beginnen. Van de vijf opdrachten lijken ze dit het leukste te vinden want ze blijven mailtjes naar elkaar sturen.  ‘Ik kan volgens mij beter ramen lappen als een muis besturen’, zegt een deelneemster. Samen spelen we met de computermuis totdat ze het bedienen onder de knie heeft. Hilariteit,  de restopdrachtjes blijven liggen, want naar elkaar mailen is pas echt leuk!  Tijdens de theepauze wordt geïnventariseerd wie de vervolglessen wil volgen. Allemaal natuurlijk, want het is spannend en leuk.

Ook leren mailen naar familie, vrienden en/of kleinkinderen?
Informatie of aanmelding: Seniorenwelzijn, telefoon (010) 248 68 88
Prijs: Beginnen met 3 x 2 uur voor € 30,-  (met de Rotterdampas € 19,95)


Voortgang nieuwbouw De Vloot Maassluis
Een bericht van Jan Buijsse

nieuwbouw De VlootOnder verantwoordelijkheid van Maasdelta wordt hard gewerkt aan de nieuwbouw van De Vloot in Maassluis. Er is even stagnatie geweest omdat er bij het slopen van het oude gebouw asbest werd gevonden, maar inmiddels zijn de voorbereidingen  weer hervat.
Over twee á tweeënhalf jaar moet het nieuwe gebouw er staan. Maar eerst is op 19 mei  feestelijk de eerste paal geslagen. Hierbij waren de bewoners van De Vloot en De Drie Componisten uitgenodigd.
Na afloop was er in de Koningshof een presentatie van alle deelnemende partijen en gelegenheid om kennis met elkaar te maken.


EETTAFELPROJECT OC WEST in Vlaardingen
Een bijdrage van Harm Stam

Op 12 april jl. is het eettafel project voor zelfstandig wonende senioren van 55 jaar en ouder ook in het OC West echt opgestart. Het leek me leuk om eens aan tafel aan te schuiven en de sfeer en smaak van de maaltijd zelf te ervaren

Een afspraak met Pia Lakens (ouderenwerker) is snel gemaakt, maar zoals vaker in het leven komt er een kink in de kabel en moet deze persoonlijke kennismaking worden opgeschoven naar de maand juni.

Wel geeft Pia met enige trots aan dat de eerste resultaten positief zijn en voor de toekomst zeker perspectief bieden. Zij onderstreept daarbij dat vooral het gezamenlijk aan tafel gaan als bijzonder prettig wordt ervaren. Naast smaakvol eten is elkaar ontmoeten en ‘lekker bijpraten’ erg belangrijk. Immers alleen is maar alleen en vaak komt men zelfs niet aan het bereiden van een warme maaltijd toe, terwijl ook de aanloop van familie en kennissen soms te wensen overlaat.

Lijkt het u leuk om als vrijwilliger bij de Eettafel te helpen,
neem dan contact op met Pia Lakens (010) 435 59 31 of met Seniorenwelzijn (010) 248 68 88
Ik hoop in de volgende INFO verslag te doen van mijn eettafelervaring in OC West.


Vijf vragen aan:
Ria Stoutenburg, OC Babberspolder Vlaardingen

Ria StoutenburgHoe lang bent u al vrijwilliger bij Seniorenwelzijn?
Ik ben nu al weer 7 jaar vrijwilligster, na eerder gewerkt te hebben in de detailhandel en de bejaardenzorg. Daar kwam ik in contact met de horeca en daar heb ik 27 jaar gewerkt.

Hoe bent  u hiertoe gekomen?
We (mijn man en ik) waren nog niet zolang vrij van werk, toen hij ziek werd en nu 7 jaar geleden overleed. Om het alleen zijn daarna tegen te gaan, heb ik een vrijwilligersbaan gezocht. Dat is dit geworden: gastvrouw en "barkeepster" bij OC Babberspolder in Vlaardingen.

Wat trekt u het meest aan in dit vrijwilligerswerk?
De gezelligheid van ‘t werk, de mensen die op deze locatie van Seniorenwelzijn komen die allemaal hun eigen verhaal hebben. Luisteren is een belangrijk factor in ons werk.
Biljart, kaarten, discussies, koersbal, quilten, computerlessen, kapster, Rummykub, Scrabble, 't Seepaerdje, alles heeft zijn eigen aanpak en verzorging.

Bent u tevreden over de begeleiding/ondersteuning van de vrijwilligers? Hebt u evt. suggesties?
Ja, ik heb daar geen klachten over, het is een leuke ploeg mensen in een gezellige soms wat rumoerige ruimte. Ik hoop het nog lang vol te houden.

Wilt u nog iets kwijt wat wij niet gevraagd hebben?
Nee, ik vind dat ik voor mijn doen eigenlijk  al te veel over mezelf heb gezegd!


Visiteclub en Visiteclub plus

Een variant op de visiteclub is de visiteclub plus. Deze vorm van samenkomen is speciaal voor kwetsbare senioren die nog niet in aanmerking komen voor reguliere dagopvang in de zorg en daarom dagbesteding in een ontmoetingscentrum  wordt geboden. Met de inzet van een ouderenadviseur als begeleider in plaats van een vrijwilliger is de begeleiding professioneler en intensiever dan bij een gewone visiteclub.


De 10 geboden voor de ouderdom  
door Dr. Elsa  Pereira-d’Oliveira, arts

1e gebod: Accepteer uzelf zoals u NU bent
2e gebod: Leef regelmatig
3e gebod: Let op wat erin en wat eruit gaat
4e gebod: Help anderen (en uzelf) zoveel mogelijk, maar durf om hulp te vragen wanneer u dat echt nodig hebt
5e gebod: Houd belangstelling voor zaken die u de moeite waard vindt
6e gebod: Klaag niet, want klagen is de deur uit jagen
7e gebod: Wees in plaats van veeleisend, veelgevend
8e gebod: Vergelijk niet steeds met anderen en vergelijk niet steeds het heden met het verleden
9e gebod: Ban de angst uit
10e gebod: Speel geen artsenuitspraken van vroeger uit tegen de arts die u nu behandelt.

 

Senioren Welzijn
Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Postadres:
Postbus 925, 3100 AX Schiedam

Bezoekadres:
Burg. Honnerlage Gretelaan 57, 3119 BA Schiedam
tel: (010) 248 68 88
fax: (010) 427 19 87

info@seniorenwelzijn.nl
www.seniorenwelzijn.nl


Eindredactie: Magrande Communicatie B.V. Rotterdam