2015 - Uitgave 3

 

Interview met Sam Suijkerbuijk van

Ontmoetingscentrum ‘t Trefpunt

door Bertus Lotte

Sinds 3 juni jl. heeft Seniorenwelzijn er in Vlaardingen een ontmoetingscentrum bij. Het heet ‘t Trefpunt en bevindt zich in gebouw Stadsleven, in het centrum van Vlaardingen. De ingang van ‘t Trefpunt is op de Gedempte Biersloot 3c (hoek Afrol). Het is geopend elke woensdag van 10.00 uur tot 15.00 uur en de toegang is (uiteraard) gratis.

Het gebouw Stadsleven is van Middin, een instantie die ondersteuning en zorg biedt aan mensen met een verstandelijke of  lichamelijke beperking. Middin is zo vriendelijk om eenmaal per week hun ruimte aan ’t Trefpunt ter beschikking te stellen.
Er zijn twee vrijwilligers die aldaar de praktische leiding hebben. Dat zijn: Sam Suijkerbuijk en John Huf. Eerstgenoemde vertelt dat de betekenis van ‘t Trefpunt tweeledig is: ‘Het is sowieso een ruimte waar senioren elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast is er de mogelijkheid dat een senior gekoppeld wordt aan iemand (ongeacht de leeftijd) die dezelfde hobby of interesse heeft (Seniorenwelzijn noemt dat “een seniorenmaatje”). Voorbeeld: iemand die van wandelen houdt wordt gekoppeld aan iemand die ook van wandelen houdt. Van deze mogelijkheid is tot nu toe nog geen gebruik gemaakt. Wel worden hobby’s en interesses in kaart gebracht zodat bij een aanvraag gekeken kan worden naar de mogelijkheden van deze manier van koppelen.’


Als ontmoetingsruimte voor senioren functioneert ‘t Trefpunt direct vanaf het begin heel goed; het wordt goed bezocht. De opzet is dat het centrum ‘s morgens als inloopcentrum fungeert en dat op den duur ‘s middags vaste activiteiten georganiseerd worden.
Zo vindt elke laatste woensdag van de maand een Bingo (met leuke prijsjes) plaats, van 13.00- 15.00 u. En vanaf 18 november wordt er elke derde woensdagmiddag van de maand een muziekworkshop georganiseerd (vooralsnog een serie van 8 workshops).
Voor nadere informatie kunt u terecht bij Sam Suijkerbuijk: 06 16 33 07 61 ‘s woensdags tussen 10 en 15 uur of (let op y ipv ij in emailadres) sam.suykerbuyk72@gmail.com of bij John Huf: john.huf52@gmail.com

 

Training vrijwilligers Visiteclubs

door Lotte Bode

Eind april 2015 mocht ik de vrijwilligers van de Visiteclubs een Communicatie- en Sociale vaardigheidstraining geven. Verdeeld over 2 groepen, kregen deze vrijwilligers uit Vlaardingen, Maassluis en Schiedam per groep ieder 3 trainingsbijeenkomsten aangeboden.
Het waren zes zeer afwisselende, inspirerende en leerzame ochtenden. Niet alleen voor de deelnemers maar ook voor mij als trainer.


Wat een energie heb ik gekregen van de vrijwilligers en hun verhalen. Mooi om te horen dat mensen zich al zo veel jaar inzetten  voor de senioren en ook zo betrokken zijn bij wat ze doen.


Helemaal mooi was het om aan het einde van de training terug te krijgen van de deelnemers dat ik ze iets nieuws heb kunnen meegeven of in sommige gevallen hun geheugen weer even heb opgefrist. Onderwerpen als non-verbale communicatie, open en gesloten vragen, observeren en interpreteren zijn aan bod gekomen. Gelukkig niet als een theoretische lezing maar vooral door te oefenen. Een interview bij elkaar afnemen of samen een tekening maken met één pen en zonder met elkaar te praten. Maar er is ook veel ruimte geweest om ervaringen met elkaar uit te wisselen, zoals nieuwe ideeën voor een programma-onderdeel die gelijk in de praktijk werden toegepast.


Als laatste is er ook nagedacht over verbeterpunten. De Visiteclubs worden steeds belangrijker, mede door de veranderde  wetgeving waardoor senioren steeds langer thuis wonen. Seniorenwelzijn is dan ook van plan deze dienstverlening verder uit te bouwen komend jaar en meerdere Visiteclubs te starten. Zo is er bijvoorbeeld recent een Visiteclub Plus gestart in DrieMaasStede in Schiedam, voor senioren met beginnende of lichte geheugenproblemen. In de Tweemaster in Maassluis wordt vanaf 6 oktober gestart met een nieuwe Visiteclub Plus. De tips en feedback van de vrijwilligers zijn dan ook onmisbaar. Zonder vrijwilligers kunnen de Visiteclubs niet draaien. Daarom is Seniorenwelzijn op zoek naar een aantal extra vrijwilligers voor de Visiteclubs. Zie ook het artikel op Pag. 4 van deze INFO van de coördinator vrijwilligers. Als ook u zich gaat inzetten als vrijwilliger Visiteclub, kan ik uit
ervaring sprekend zeggen, dat u onderdeel wordt van een inspirerende groep mensen! En ook u zult uiteraard een passende training en begeleiding ontvangen.

 


‘Je moet iets gaan doen wat je leuk vindt……’


Interview met vrijwilligster Demelza Barron door Kees Nieuwstraten


Ik tref een goedlachse en enthousiaste Demelza Barron, geboren Brabantse met Surinaamse roots, 31 jaar, in Maassluis woonachtig met haar 13-jarige dochter. Vanuit een samenwerkingsverband tussen Dukdalf Talent en Seniorenwelzijn werkt Demelza bij de receptie en bij de visiteclub in de Vloot. Ze is daar inmiddels een bekende en vertrouwde verschijning.


Wat doe je allemaal?
‘Ik doe de receptie, telefoon, ontvang bezoekers, ondersteun ouderenwerker en ouderenadviseur, help met folders, activiteitenboekjes, kopieerwerk, flyeren in de wijk en ik praat en doe spelletjes met senioren enzovoorts, voor 16 uur per week’.

Hoe zie je je toekomst betreffende werk?
‘Ik doe vrijwilligerswerk vanwege ervaring opdoen en daardoor betere kansen op betaald werk. Ik solliciteer volop. Ooit wilde ik stewardess worden maar dat is als moeder niet haalbaar. Nu richt ik mij op de zorgsector. Ik ben hulpvaardig ingesteld en goed in aandacht voor anderen. Door omstandigheden heb ik mijn opleidingen niet afgemaakt. De combi ‘leren / werken’ trekt me vooral, ik dien een plan daarvoor in bij Dukdalf Talent. Een baan vinden is lastig, je moet precies in het plaatje passen. Maar ik bouw nu wel een goeie CV op en ben beschikbaar voor een volledige baan’.

Hoe ervaar je je werk?
‘Ik ga lachend naar mijn werk, ik verheug me erop. De dag gaat sneller en ik ga graag met senioren om. Ik doe afwisselend werk, administratieve en contactuele taken. Dat ik geen salaris krijg steekt niet echt. Het gaat vooral om de voldoening die het geeft en het leren en oefenen van vaardigheden. Ik ben nu ook trots dat ik andere mensen inwerk’.

Hoe vind je de begeleiding?
‘Dukdalf Talent en Seniorenwelzijn bieden goede aandacht en begeleiding. Ik kan er altijd terecht.

Heb je tips voor Seniorenwelzijn?
‘De bereikbaarheid van de Vloot moet echt beter. We werken hier met kwetsbare mensen en dan moeten telefoon en internetverbindingen betrouwbaar zijn. Dat zijn ze nu niet en dat vind ik een zorgelijke situatie’.
(Noot redactie: problemen bekend, hebben de aandacht).

Ik bedank Demelza voor het gesprek en neem nog een foto van haar, zittend op haar receptieplekje. 

Sport en bewegen heel belangrijk!


Een gesprek met sportdocente Mariëlle van Santen

door William Vroombout


Seniorenwelzijn wil meer sporten beweegactiviteiten gaan organiseren. Het belang van blijven bewegen, ook voor ouderen, staat momenteel volop in de aandacht in de media. Mariëlle van Santen is bij Seniorenwelzijn werkzaam als contactpersoon en docent op het gebied van sport en bewegen.
Haar werkgebied is Vlaardingen en Schiedam.


Naast de gymlessen, Zumba, Fifty-fitlessen die zij als docent verzorgt, organiseert zij ook regelmatig losse sportieve activiteiten. Zo was er in de maand juni vanuit de Bijenkorf in Vlaardingen een fietstocht met lunch. En in de maand juli heeft zij een  scootmobieltocht (met gebak) georganiseerd vanuit de Bijenkorf.
‘Sport en bewegen’, zegt Mariëlle, ‘verbeteren de kwaliteit van leven op onder meer fysiek, geestelijk en sociaal gebied. Het verbetert de bloeddruk en vermindert de kans op aandoeningen. Op sociaal gebied kan deelname aan sport- en beweegactiviteiten eenzaamheid tegengaan, doordat men daardoor immers ook in contact komt met andere mensen.
Mariëlle zegt: ‘Het leuke van mijn werk is dat ik twee verschillende kanten zie. Ik geef les EN bouw betrokkenheid met senioren op. Ik ervaar ook de onderlinge gezelligheid in de lessen en de activiteiten. Ik vind het speciaal om zo met deze doelgroep te werken en hen te leren kennen.’ Seniorenwelzijn organiseert regelmatig nieuwe activiteiten. Haar tip is: Houd Seniorenwelzijn goed in de gaten voor eventuele nieuwe beweegactiviteiten: kijk op de website en op Facebook.
Overigens geven ook andere sport- en beweegdocenten les bij Seniorenwelzijn. En de senioren kunnen altijd voor vragen terecht in de ontmoetingscentra, zoals de Bijenkorf. Hier zijn ook de nieuwe en bestaande flyers en activiteitenboekjes beschikbaar.
Voor al uw vragen over sport en bewegen kunt u contact opnemen met Mariëlle van Santen mvansanten@seniorenwelzijn.nl of via 06 50 258 370.

REPAIR CAFE

in ontmoetingscentrum De 5 Molens

door Harm Stam

Sinds september 2013 is er op elke derde zaterdag van de maand een Repair Café in het ontmoetingscentrum De 5 Molens open. Vandaag heb ik een gesprek met de animator en ruggengraat van dit café, de heer Jan Bostelaar (zie foto). De heer Bostelaar is een groot deel van zijn werkzame leven in diverse functies actief geweest als ambtenaar van de gemeente Schiedam, laatstelijk als leidinggevende aan vrijwilligers bij de gemeente. In die die periode heeft hij zich ingezet voor het opzetten van hulp in de administratie bij schuldhulpverlening.


Ook bij de oprichting van de Stichting Olivier, die activiteiten en ontspanning voor vrijwilligers faciliteert is hij betrokken geweest. Sinds 2013 zet hij zich met hart en ziel in voor het Repair Café, dat domicilie heeft gevonden in het ontmoetingscentrum De 5 Molens. In de INFO 2014/2 heeft hij een artikel geschreven, waaruit ik het volgende citeer: ‘In Nederland gooien we ontzettend veel weg, ook dingen waar bijna niets mis mee is en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas weten veel mensen niet meer hoe dat moet. Daarnaast hebben velen moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Het is dus mooi als je voor een eenvoudige reparatie met je kapotte spulletjes, gratis, terecht kunt in een Repair Café.’ Naast het vorengaande is ‘het elkaar ontmoeten’ een wezenlijk deel van de opzet. Het is immers een café (ontmoetingsplaats!). De ervaringen zijn vanaf de start boven elke verwachting. De eerste ochtend resulteerde in een tiental reparaties. De keer daarop waren dat er al ongeveer dertig. Ook het werven van vrijwilligers hiervoor verloopt moeiteloos, al is er altijd plaats voor meer vrijwilligers. Vooral technici op het gebied van de moderne elektronica, die zich een ochtendje in de maand willen inzetten, zijn  meer dan welkom! Contactpersoon is coördinator vrijwilligers Kees Nieuwstraten, via knieuwstraten@seniorenwelzijn.nl

Nieuwland telt meer dan honderd nationaliteiten. Het is jammer dat er weinig tot geen gebruik wordt gemaakt van het Repair Café door medebewoners van niet-Nederlandse afkomst. Er wordt volop geflyerd en ook van mond tot mond reclame gemaakt, terwijl de plaatselijke media niet worden vergeten. Gehoopt mag worden dat hierin dus verandering gaat komen. De toekomst ziet Jan Bostelaar zonnig tegemoet, te meer omdat inmiddels een tweede Repair Café, en wel in Schiedam Oost, is opgezet: REPAIR CAFE: een succesformule! 

 

Van de coördinator vrijwilligers

‘Nieuwe vrijwilligers blijven dringend nodig!

Helpt u mee?’

door Kees Nieuwstraten

Seniorenwelzijn mag dan momenteel wel beschikken over ruim 320 vrijwilligers en dat klinkt best veel maar…..het blijkt helaas nooit genoeg!! Vanuit het motto “Hart voor senioren” probeert Seniorenwelzijn een goede bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van zelfstandig wonende senioren. Waaronder een toenemend aantal kwetsbare senioren, die gebaat zijn bij (uitbreiding van)
het aanbod van onze activiteiten en projecten waarbij ontmoeting centraal staat.  Dit, om eenzaamheid of sociale en psychische achteruitgang waar mogelijk tegen te gaan. Momenteel is Seniorenwelzijn druk bezig het bestaande aanbod van activiteiten en diensten uit te breiden, waarbij nieuwe, enthousiaste vrijwilligers natuurlijk onmisbaar zijn!

Het gaat om:

- vrijwilligers Visiteclubs
denk bijv. aan deVisiteclub Plus op woensdag in DrieMaasStede in Schiedam, of de Visiteclub Plus die vanaf dinsdag 6 oktober wekelijks in de Tweemaster Maassluis gaat draaien. Maar ook de langer bestaande Visiteclubs in de 3 steden kunnen uitbreiding
gebruiken: zie het uitgebreide overzicht “Visiteclubs” onder de tab “ontmoeten” op de website van Seniorenwelzijn.
- Seniorenmaatjes
vrijwilligers die met senioren bepaalde afgesproken activiteiten ondernemen, samen bezig zijn met hobbies, spelletjes of een sportieve activiteit als wandelen of fietsen.

- Vrijwilligers
t.b.v. het inloopcentrum op woensdag in ’t Trefpunt in Vlaardingen

- Vrijwilligers
t.b.v. het scootmobiel-uitleenpunt in de Vloot in Maassluis.


We doen ons best om via allerlei media vrijwilligers te werven (flyers, kranten, facebook, website), maar doen ook graag een beroep op ú als INFO-lezer: Kent u iemand die wellicht belangstelling zou kunnen hebben voor één van de genoemde vrijwilligersfuncties, of heeft u zélf wellicht interesse? Neem dan voor vrijblijvende informatie of aanmelding contact op met: coördinator vrijwilligers Kees Nieuwstraten, tel. 06 57562931 (di/woe/do) of via email: knieuwstraten@seniorenwelzijn.nl
En neem ook eens een kijkje bij vacatures vrijwilligers op de site van Seniorenwelzijn: www.seniorenwelzijn.nl onder de tab Vrijwilligers, vacatures.

 

 

 

Seniorenwelzijn
Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Postadres:
Postbus 925, 3100 AX Schiedam

Bezoekadres:
Voorberghlaan 35, 3123 AX Schiedam
tel: (010) 248 68 88


info@seniorenwelzijn.nl
www.seniorenwelzijn.nl