nieuwsbrief december 2014

 

Van Raymond Goelabdien, directeur Seniorenwelzijn 

Seniorenwelzijn gaat veranderen. Schrikt u niet, wij blijven advies en ondersteuning aan ouderen in onze gemeenten leveren. We veranderen omdat er de komende jaren grote uitdagingen liggen in zorg en welzijn: een grotere vraag door een toename van ouderen en minder financiële ruimte. Daarnaast verschuiven taken tussen zorg, welzijn en ondersteuning uit AWBZ, Zorgverzekeringswet en Wmo. 

Hierdoor worden gemeenten en maatschappelijke organisaties als Seniorenwelzijn logische partners om dienstverlening op dit vlak samen aan te pakken. Wij hebben elkaar nodig om voor de burger een naadloze uitvoering van zorg en ondersteuning te bieden. Het is belangrijk om te ontschotten en de beleidsterreinen zorg, ondersteuning en preventie op elkaar af te stemmen. 

Daar werken we aan met nieuwe afspraken met de gemeenten. Zo zullen adviseurs een waardevolle bijdrage gaan leveren aan de sociale teams die in de gemeenten per 1 januari 2015 gaan starten. Tegelijkertijd werken we gericht aan voorzieningen en activiteiten richting meer zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. We willen bijvoorbeeld ouderen op weg helpen naar een maatschappelijke gezondere leefstijl. Want wie gezond is, participeert gemakkelijker in de samenleving. En wie participeert, is vaak ook gezonder. Vrijwilliger zijn bijvoorbeeld, betekent ook geestelijke ontplooiing, sociale binding en maatschappelijke acceptatie. 

We bundelen onze kennis en diensten met die van andere maatschappelijke organisaties om ouderen te stimuleren om gezonder te leven en volop te participeren. Het mooie van deze beweging is dat er al snel meerdere projecten lopen, waar we programmatisch aan werken. Zo komen we direct van woorden naar daden. Want dat is de uitdaging voor de komende vier jaar: werkende oplossingen leveren voor de ouderen van Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. Zodat zij ook in een veranderende samenleving, met minder geld beschikbaar, kunnen vertrouwen op uitstekende zorg en ondersteuning. En zodat de drie gemeenten gemeenten zijn waarin ouderen goed gefaciliteerd worden op het gebied van zelfredzaamheid, gezondheid en maatschappelijke participatie.


 

WENTELTEEFJES door Harm Stam

Opa, wat zijn wentelteefjes?

In deze tijd van ‘de snelle snack’ zou je het bijna zelf vergeten. Het recept is zo simpel, lekker en je komt ook nog eens van je oude brood af. 

Wat heb je nodig:

oudbakken witbrood – basterdsuiker - kaneelpoeder – volle melk – ei – boter of margarine.

  

Hoe doe je het? 

Melk en ei in een diep bord/schaaltje, goed kloppen, daarna kaneel toevoegen en doorkloppen. Ontdoe het brood van de korstjes (luxe wentelteefjes) en dompel het door de zojuist op smaak gebrachte melk en even lekker laten doorweken. Neem een koekenpan en vet deze in met de boter, verwarm tot de boter niet meer bruist en wentel het brood voor ongeveer 5 minuten tot het mooi bruin is. Je kunt de wentelteefjes serveren bestrooid met (basterd)suiker en/of kaneel. Jam doet het ook erg goed.  

De kleinkinderen zullen zich verbazen dat vroegere ‘snacks’ zo lekker zijn. Heb je een eenvoudig recept dat in het vergeetboek is geraakt? De redactie houdt zich aanbevolen.

In gesprek met John Ditiecher, vertegenwoordiger (vrijwilliger) voor Seniorenwelzijn in de cliëntenraad Sociale Zekerheid van de gemeente Vlaardingen 

door Harm Stam en John Ditiecher 

Mag ik je eerst vragen iets over jezelf los te laten?

Voor mijn vervroegde pensionering werkte ik bij de gemeente Rotterdam in de automatisering, vanaf de ponskaart tot en met de invoering van bijvoorbeeld internet op elke werkplek in het stadhuis en via een aantal andere functies ben ik terechtgekomen in de ‘personeelspoot’. Ik ben gehuwd, woon in Vlaardingen en ik ben vrijwilliger thuisadministratie voor Seniorenwelzijn; ik ben vrijwilliger bij het stadsarchief en schrijf daar onder andere de jaarkroniek; ik ben stadsgids en sinds kort zit ik in de Cliëntenraad. 

Zo, de kop is er af. Wat houdt de cliëntenraad eigenlijk in?

De cliëntenraad is een adviesraad benoemd door het College van Burgemeester en Wethouders. Gevraagd en ongevraagd geven wij advies aan de gemeenteraad en dat College. Ook de gemeenten Maassluis en Schiedam hebben een cliëntenraad, maar die zijn op een andere wijze opgezet.

In de cliëntenraad hebben vrijwilligers zitting, die ofwel zelf cliënt zijn van Sociale Zaken of die maatschappelijke instellingen, waaronder Seniorenwelzijn, vertegenwoordigen. Ik vertegenwoordig dus Seniorenwelzijn. 

Wat doet de cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt belangen van de achterban. Dat zijn bijvoorbeeld mensen met een uitkering; werkenden met een minimum inkomen en ook ouderen met alleen een AOW-uitkering. De huidige cliëntenraad is pas in september benoemd, dus we zijn nog druk bezig onze kennis van de materie te vergroten en de complexe wetgeving te doorgronden. En dat terwijl nu juist dit laatste half jaar veel nieuwe ontwikkelingen spelen, zoals de verschuiving van de verantwoordelijkheden van het Rijk naar de gemeente. Wij letten er daarbij onder andere op of de voorlichting van de gemeente iedereen bereikt, (bijvoorbeeld dat er niet alleen via internet gewerkt wordt omdat maar zo'n 30% van de 'klanten' van Seniorenwelzijn over een PC beschikt). Ook kijken we naar de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente. En vanzelfsprekend willen we gunstiger toepassing van bestaande en toekomstige regelingen en voorzieningen. Gesprekspunten zijn nu onder meer: vorming van sociale wijkteams – minimabeleid – sociale activering – armoedebestrijding en voorlichting. 

Je vertegenwoordigt Seniorenwelzijn. Kun je aangeven hoe je deze taak ziet en gestalte geeft?

Ik proef een misverstandje. Het is niet de bedoeling om individuele kwesties ter sprake te brengen. Wel het behandelen van geconstateerde tekortkomingen in de regelgeving en geschilpunten betreffende de toepassing daarvan of de wijze van behandelen. Daarom heb ik ook contact met de dagelijkse leiding van Seniorenwelzijn en bereiken mij onderwerpen die passen in het beleidskader van de cliëntenraad. Populair gezegd: via de ouderenadviseurs/werkers en mijn collega-vrijwilligers hoop ik te horen wat er leeft bij de mensen voor wie Seniorenwelzijn werkt. 

Denk je dat er voldoende aandacht is voor voorlichting, bijvoorbeeld in de OC’s, wijkcentra, websites en periodieken? Is bij de grote massa voldoende bekend wat jullie doen?

Nee, dat is een grote zorg voor ons, een steeds terugkomend belangrijk aandachtspunt. Ook wij als cliëntenraad moeten zorgen voor een goed contact met onze achterban. Zo kunnen cliënten als ze tegen problemen of vragen oplopen met bijvoorbeeld de gemeente ons bellen. Het nummer is 010-2480453. Maar zoals gezegd wij zijn er niet om individuele belangen te behartigen. 

Voor mij is dit gesprek heel verhelderend geweest en ik denk dat de lezers van INFO het hiermee eens zijn. Mag ik je bedanken voor je medewerking en vooral voor de duidelijke uitleg die je hebt gegeven.

HOF IN ZUIDdoor Harm Stam

Het Hof in Zuid is een appartementencomplex midden in de Gorzen, een vooroorlogse wijk gelegen aan de Maas. Het is een authentieke wijk die grenst aan havens, de Maasboulevard en het centrum van Schiedam.

De Gorzen heeft nog steeds een dorpskarakter met de Groenelaan als grote winkelstraat. De ligging is uniek, aan de Maas en nabij het centrum van de stad Schiedam. In het appartementencomplex is een ruim wijkservicepunt gesitueerd, waarvan het nut nu al is bewezen en waarvan, door de senioren uit de omgeving (Gorzenezen), veelvuldig gebruik wordt gemaakt.

 De exploitatie van het wijkservicepunt is een burgerinitiatief, gestart om laagdrempelige ontmoeting in de wijk te combineren met een breed aanbod van activiteiten en ondersteunende functies voor mensen uit de wijk. Zelfwerkzaamheid staat in de aanpak voorop. De bewoners zijn actief betrokken bij de invulling van de ruimte.

In de maand september is het wijkservicepunt officieel in gebruik genomen. Het is een prachtig en praktisch ingedeeld centrum geworden, dat de naam van het complex draagt, en waar een scala aan activiteiten is gerealiseerd en aan verdere uitbreiding wordt gewerkt. Onder de vele organisaties, werkzaam in Zuid, heeft ook Seniorenwelzijn hier haar bestemming gevonden. Na een tijdelijk onderkomen in de Leliestraat kunnen nu alle bezoekers van het Hof mede gebruik maken van de activiteiten die Seniorenwelzijn biedt (en dat zijn er toch redelijk veel, denk aan onder meer klaverjassen, sjoelen, hobbyclub, bingo, koersbal , gymnastiek, etc.). Daarnaast is er een aparte ruimte voor dienstverlenende activiteiten zoals o.a. bloedprikken en een kapster. Er is een pc-club en als laatste moet de bibliotheek met grote leestafel worden vermeld. Heerlijk rustig een krantje of tijdschrift doornemen of je verdiepen in een boek, dat je uit de volle wand hebt gekozen. Het volledige programma van het Hof in Zuid kunt u afhalen bij de accommodatie zelf of u kijkt op de website www.seniorenwelzijn.nl

Onze ambulant ouderenwerker in de wijk Zuid, Natalie Wassink, is vol lof over deze accommodatie, die zoveel mogelijkheden biedt. Naast de recreatiezaal is er een afgescheiden ruimte, die voor verscheidene doeleinden kan worden ingezet. Zo worden er naast de verschillende activiteiten ook voorlichtingen gegeven en gezellige middagen op zondag georganiseerd.

Bijgaande foto’s laten de sfeer zien van de Senioreninstuif eind augustus.

Het Hof is dagelijks geopend; de koffie is altijd vers en goedkoop, ook de overige consumpties zijn redelijk geprijsd. Kortom: kom op korte termijn eens een kijkje nemen in het Hof in Zuid aan de Nieuwe Maasstraat 68D.

Onze nieuwe vrijwilligers........
Door coördinatorvrijwilligers Kees Nieuwstraten

In mijn negen werkmaanden heb ik nieuwe vrijwilligers ontmoet. Via allerlei kanalen kwamen jullie binnen: spontaneaanmeldingen, via de Servicepunte Vrijwilligers maar ook via partner, huisarts, goeie vriend....("joh, het zou hartstikke goed voor je zijn om ergens vrijwilligerswerk te gaan doen") ook ontmoette ik mensen die :gestuurd"werden door de uitkeringsinstantie. de gesprekken waren doorgaans prettig. mensen vertelden vaak openhartig over hun leven, hun omstandighedenthuis, gezondheid, arbeidservaring,opleiding,drijveren enz. Mensen blijken op zoek naar dagbesteding, zingeving,nieuwe sociale contacten een manier om de uitkeringsinstantie tevreden te stellen enz. bijna iedereen had weleen goede drijfveerom iets bij Seniorenwelzijn te komen doen, ook de "gestuurden". over de laatste groep bestaan misverstanden. je denktal gauw dat je aan zulkemensen "niks" hebt, want ze zijn "verplicht"om iets te gaan doen. ik heb gelukkig andere ervaringen. ik denk dat bijna ieder mens wel op zoek is naar "zinsgeving"en dat veruit demeeste mensen iets postiefs, van hun leven willen maken, ook in situaties dat betaald werk niet (meer)voor hen weggelegd lijkt. Wel is het voor Seniorenwelzijn van belang om het gesprek aan te gaan over het gevoel dat iemand kan hebben bij de verplichtingen die vanuit de uitkeringsinstantie opgelegd zijn.Je kunt dan vragen stellen als:"waar word je nou echt blij van, wat had je graag altijd willen worden,waarin voel je je betekenisvol,wat zijn je hobbies"?
Dan kun je de positieve gevoelens van iemand in kaart brengen en is het gemakkelijker om een goed passende vrijwilligersfunctie te zoeken.Vroeger dachten we:we zoeken een tafelsjouwer, die functie zou u mooi kunnen doen. Nu zeggen we:wat zou je graag willen, dan kijken we of we daar soms een functie voor hebben of wellicht zelfs kunnen creëren. Ik ben positief gestemd,ook over de velen die in de toekomst bij Seniorenwelzijn nog zullen aankloppen en aangeven dat ze "gestuurd"zijn om vrijwilligerswerk te komen doen. Lang leven de voldoening uit je vrijwilligerswerk!

Afscheid vrijwilligers Babberspolder met een vaartochtje
door Henk Hartendorp

Een twintigtal plaatsen op het partyschip Martina van de rederij Fortuna in Spijkenisse was gereserveerd voor de vrijwilligers van OC De Babberspolder. Voor hen was deze vaartocht bedoeld als een potverteren op rekening van de Fooienpotcommissie. De aanleiding is uiteraard bekend: De Babberspolder wordt gesloten per 31 december 2014.
Om verschillende redenen moesten enkele vrijwilligers deze rit afzeggen, o.a. door ziekte of familieomstandigheden. Dat werd door henzelf en door de collegae die wel meegingen echt als ‘jammer’ ervaren, want de hele club had zich er op verheugd om met elkaar ‘pot te verteren’.
Om half twaalf was de ploeg voor het inschepen aanwezig in Spijkcity en klokke twaalf begon de reis. En het was niet zomaar een reis, nee prachtweer en voor (overvloedig) eten en drinken aan boord was gezorgd.
Het is een ervaring om de lunch, na een eerste en soms een tweede kop koffie met gebak, uit de vloer omhoog te zien komen, waarna tafel voor tafel werd uitgenodigd om zijn keuze te maken.
Maar behalve eten was er meer te doen en vooral te zien. Van Spijkenisse door een (verrekte) smalle sluis de Oude Maas op, richting Botlek, dan richting Rotterdam tot een stuk na de Van Brienenoordbrug, waar gekeerd werd om terug te varen richting zee. Je ziet dan alles van Pernis, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen eens in een totaal ander perspectief dan je gewend bent. Het ss. Rotterdam, de aanlegplaats van cruiseschepen bij de HAL, de Van Brienenoordbrug, Feyenoord, de Kop van Zuid en de Boompjes, de Bolder van Mammoet en de Chinees op 't Hooft in Vlaardingen zijn zoveel grootser als je ze vanaf het water bekijkt.
Het was veel te gauw vier uur en we terugkwamen bij de aanlegplaats van de Martina.
Een reisje om niet ter vergeten. En een reis met weemoed omdat we ons allemaal bewust waren van de collegialiteit die we van elkaar ondervonden hadden en die we straks toch wel zullen missen denk ik, Henk Hartendorp, ook voor het laatst uw verslaggever.

Gezellige vrijwilligersbijeenkomsten

door Kees Nieuwstraten, coördinator vrijwilligers

Als betrekkelijke nieuwkomer bij Seniorenwelzijn heb ik mij door mijn collega’s laten bijpraten over de vrijwilligersfeesten die altijd rond de Kerst plaatsvinden.

Ik hoor daar over het algemeen goeie verhalen over: ‘Het was gezellig, een drukte van belang, lekker gegeten, veel lol gehad.’ En dat er weleens gemopperd wordt, zo van: ‘Ja, dat en dat had anders gemoeten, vorige jaar was het leuker.’
Met zo’n brede pluimage aan vrijwilligers hoort dat er ook gewoon bij, denk ik.
Ook dit jaar gaan we jullie, vrijwilligers, weer onthalen op een (hopelijk) gezellige middag, vol met levende muziek (misschien nog beentjes van de vloer), een hapje, drankje en een attentie. Jullie worden in de watten gelegd door de vakkrachten van Seniorenwelzijn.

Er zijn persoonlijke uitnodigingen gestuurd via de post en hopelijk hebben velen zich aangemeld.Mocht je onverhoopt geen uitnodiging hebben ontvangen, meld dat dan snel bij je begeleider of bij mij, wellicht kun je nog aanschuiven.

De middagen zijn:
- dinsdag 16 december in Maassluis, de Vloot
- woensdag 17 december in Schiedam, 5 Molens
- donderdag 18 december in Vlaardingen, Bijenkorf.

 

 

Senioren Welzijn
Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Postadres:
Postbus 925, 3100 AX Schiedam

Bezoekadres:
Voorberghlaan 35, 3123 AX Schiedam
tel: (010) 248 68 88


info@seniorenwelzijn.nl
www.seniorenwelzijn.nl