nieuwsbrief februari 2013

Een onvergetelijk 2013 met véél nieuwe vrijwilligers


Voor 2013 wens ik u het allerbeste toe: een héél goede gezondheid en veel geluk op alle gebied. Het is toch bijzonder zo’n nieuw jaar; het lijkt steeds een beetje op opnieuw beginnen, met nieuwe kansen, mogelijkheden en uitdagingen.
Ook bij Seniorenwelzijn hopen wij op veel nieuwe uitdagingen. Veel vertier in de ontmoetingscentra, vertrouwde gezichten, maar zeker ook veel nieuwe bezoekers en hopelijk vrijwilligers. We vragen het altijd, maar dit jaar dringender dan ooit. Wellicht weet u nog iemand. Als iedere vrijwilliger één nieuwe vrijwilliger zou meebrengen die van aanpakken weet, wordt 2013 voor u en voor ons onvergetelijk. Maar bovenal voor de kwetsbare senioren die graag nog actief willen zijn en andere mensen willen ontmoeten.

Marianne van Twist

Senioren ontmoeten peuters

door Jan Buijsse

De nieuwbouw van de woonservicezone van De Vloot in Maassluis ligt goed op schema en zal naar verwachting in mei 2013 worden afgerond. Liefst tien organisaties gaan daar nauw samenwerken, waaronder, naast Seniorenwelzijn, Stichting Kinderopvang Maassluis. En met deze kinderopvang is al een leuke samenwerking gestart.
Ouderenwerker Manuela de Hooge gaat samen met Margriet van der Tas, locatiemanager bij SKM, activiteiten opzetten voor senioren en peuters. Een eerste poging daartoe was meteen een succes. Manuela zegt daarover: ‘We hebben een gymnastiekles georganiseerd voor peuters van twee tot vier jaar, waarbij onze senioren konden aansluiten. De meeste peuters gingen spontaan naar de ouderen toe en het ijs was meteen gebroken.’
Voor de senioren was het ook een leuke ervaring. Aanvankelijk vond een enkeling het wat te rumoerig, toch deden de meesten spontaan mee.

In deze constructie is gezamenlijk Sinterklaasfeest gevierd. De kinderen van de Kleine Vloot kwamen op bezoek bij ‘t Vlootje om o.a. samen met de senioren de cadeautjes te zoeken die de Pieten hadden verstopt.

‘Ook hebben de senioren samen met de peuters wat gedaan aan de kerstversiering. De afgelopen jaren was het een beetje een allegaartje geworden. Twee ochtenden is gezamenlijk geknutseld zodat de ruimte voor de senioren gezellig was met de feestdagen. En met Kerstmis waren de kinderen weer op bezoek voor het kerstverhaal. Al met al wordt dus al aardig voorgesorteerd op de nieuwe situatie. En als de nieuwbouw klaar is wordt dit uitgebreid.
Gedacht wordt aan samen knutselen, voorlezen en meer gezamenlijk activiteiten. Ook zullen dan met andere participanten, zoals Careyn en het Albeda College (restaurant en kappersopleiding) gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd.
Voor informatie over de voortgang van de nieuwbouw zie:
www.vlootmaassluis.nl

Seniorendag Schiedamse Lionsclub te Riviere

opnieuw groot succes

Op 16 oktober jl. vond de inmiddels alweer derde seniorendag plaats. Deze werd georganiseerd door Lionsclub Schiedam te Riviere in nauwe samenwerking met Stichting Seniorenwelzijn te Schiedam.
De doelstelling van deze dag is Eenvoudig: het verschaffen van Een onvergetelijke dag aan een groep geselecteerde ouderen.
Dit jaar stond een bezoek aan het Wennekerpand centraal. Alle senioren werden persoonlijk door een Lionslid van huis afgehaald. In de gezellige foyer van het fraai gerenoveerde pand maakten de deelnemers onder het genot van koffie en koek op een geanimeerde manier kennis met elkaar en de Lionsleden. Hierna volgde een korte rondleiding aangevuld met achtergrondinformatie over de vele functies van dit gebouw. In het filmtheater werd een film over historisch Schiedam vertoond, alles zeer herkenbaar voor deze doelgroep.
Het evenement werd afgesloten met enkele rijkelijk verzorgde vijfgangen lunch in de Kookstudio ‘Vandeloo’ aan de Westmolenstraat.
De president van de Lionsclub, de heer Hans Werner, was enthousiast, dankte alle betrokkenen en gaf aan deze traditie in de komende jaren te willen voortzetten.

Activiteitenoverzicht 2013


De inschrijvingen voor 2013 zijn reeds gestart!! In elk Ontmoetingscentrum beschikt de ouderenwerker of de gastdame/heer achter de balie over inschrijfformulieren. Op het inschrijvingsformulier kunt u ook aangeven of u het cursusgeld maandelijks per automatische incasso wilt voldoen. U hebt er dan geen omkijken meer naar. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om het geld te pinnen. Op een aantal data per Ontmoetingscentrum zal daartoe een pinautomaat aanwezig zijn. Deze data worden tijdig in het Ontmoetingscentrum bekendgemaakt.
N.B. De korting op de cursusprijs op basis van de Rotterdampas is helaas vanaf 2013 geheel vervallen.
Tevens een oproep voor vrijwilligers Er is nog altijd hulp nodig bij het verspreiden van de activiteitenoverzichten.
Wilt u helpen het activiteitenoverzicht in de diverse wijken te verspreiden, meldt u zich dan aan bij de ouderenwerker van het desbetreffende centrum. De verspreiding is inmiddels gestart.

Dat is de eerlijkheid van kinderenEen jongetje zat te wachten tot zijn moeder uit de supermarkt zou komen. Terwijl hij wachtte, kwam er een man voorbij die hem vroeg: ‘Weet jij waar ik het postkantoor kan vinden?’
‘Jawel,’ antwoordde de jongen, ‘u loopt eerst rechtdoor en dan een eindje verder gaat u rechtsaf. Daar vindt u het postkantoor.’
De man bedankte de jongen. ‘Ik ben de nieuwe pastoor. Ik zou het fijn vinden als je zondag naar de kerk komt. Ik zal je dan de weg wijzen naar de hemel.’
De jongen grinnikte: ‘A joh, doe effe normaal. Je weet nog niet eens waar het postkantoor is...’

Volksdansen in Vlaardingen

Mevrouw Schenkels doet een oproep voor meer aandacht voor volksdansen in Vlaardingen.


Geacht Bestuur,
In uw INFO nr.6 van 2011 werden de lezers uitgenodigd om hun stem te laten horen met een tip of idee. Welnu: hierbij wil ik de aandacht vestigen op de laatste volksdansgroep van Seniorenwelzijn in Ontmoetingscentrum West. Wij beoefenen deze activiteit op maandagochtend in de Frank van Borselenstraat. In de loop der jaren zijn er meer deelnemers vanwege hun leeftijd afgevallen dan er bij gekomen zijn. Wij willen voorkomen dat dit dansen voorgoed bij Seniorenwelzijn Vlaardingen verdwijnt.
Het is ook belangrijk voor de nodige lichaamsbeweging voor ouderen waar voortdurend op gehamerd wordt door gezondheidstherapeuten. De heel gevarieerde internationale muziek is daar uitermate geschikt voor. De muziek vind ik persoonlijk mooier en afwisselender dan de Amerikaanse muziek voor line dansen.
In dezelfde bovenvermelde INFO vertelt mevrouw Marianne van Twist dat zij graag vooruitblikt en dat zou zij ook voor onze activiteit kunnen doen. Het plaatsen eenmaal per jaar in de grote activiteitenlijst is echt niet voldoende. Zelf hebben wij niet de mogelijkheden om reclame te maken daarom doe ik een beroep op u om een stukje in de INFO te plaatsen en dat duidelijk in het oog springt zodat lezers mogelijk enthousiast worden gemaakt.
Misschien zijn er nog andere periodiek verschijnende informatieblaadjes waar plaatsing mogelijk is.
Wilt u meer informatie over het gezellige verloop van onze maandagochtend dan zal ik het graag van u willen vernemen.
Met vriendelijke groet,
Jo Schenkels


Ontmoetingsruimte ’t Centrum in het hartje van Schiedam

door Harm Stam


Aan het Bagijnhof in Schiedam, nabij de Grote Kerk, geeft een bescheiden naambord  Buurt Centrum’ het Ontmoetingscentrum van Seniorenwelzijn aan, waar ik deze ochtend  de gast mag zijn. Dit centrum is in feite een sfeervol huiskamerproject. Het is elke dinsdag en donderdag geopend van 9.00 tot 13.00 uur en altijd goed bezet. De dames Mien Koster
en Dina van den Dood zorgen, op vrijwillige basis, dat alles vlotjes verloopt, de gasten hun ‘bakkie’ steeds vers krijgen voorgezet en ook de kleine en grotere faciliteiten tot hun recht komen.
Dina is de ‘stille kracht’, terwijl Mina het woord voor haar rekening neemt. Zij vertelt vol enthousiasme over de gezelligheid, vriendschap, onderlinge samenwerking.
Ze raakt over deze en andere onderwerpen, ondersteund door Dina, niet uitgepraat. Ook de aanwezige bezoekers laten zich niet onbetuigd. Heel even komt de oude locatie in het Weeshuis ter sprake waar toch met enige weemoed aan wordt teruggedacht.
Zorgen voor de dag van morgen komen aan de orde. Wat gaat er per 1 januari 2013 gebeuren? Zullen er voldoende fondsen beschikbaar zijn om onder de plu van Seniorenwelzijn of zelfstandig open te kunnen blijven of dreigt toch sluiting? Dat het centrum bestaansrecht heeft blijkt onder meer door de aanwezigheid van meerdere nationaliteiten die de weg naar het centrum hebben gevonden en dat vaak, zoals vanochtend, alle stoelen aan tafel bezet zijn. Een van de bezoekers merkt op dat hij het centrum als een ondergeschoven kindje ervaart. Hij vergelijkt de vele activiteiten in De 5 Molens met -naar zijn mening- de geringe interesse vanuit de organisatie voor het Bagijnhof. Ook hij beklemtoont dat men elkaar ervaart als vrienden en bijstaat waar mogelijk. ‘Elke dinsdag en donderdag ben ik hier onder de mensen en als dit centrum sluit dan heb ik niets meer want de andere centra zijn voor mij te ver van mijn huis,’ aldus een van de dames. Leuk is dat de bezoekers de verzorging van een aantal zwerfkatten op zich hebben genomen.
Zodra de voorraad kattenvoer dreigt op te raken, vindt ongevraagd. Aanvulling plaats.
Inmiddels is de Rummikub op tafel gekomen en wordt er door een viertal met enthousiasme gespeeld. Vaak wordt ook het oeroude ganzenbord gespeeld.
De breister vertelt dat haar breiwerk bestemd is voor een liefdadigheidsinstelling.


De tijd vliegt. Na het maken van een paar foto’s en met dank voor genoten gastvrijheid evenals de openhartige gesprekken nemen we afscheid van elkaar met de toezegging dat de INFO van december a.s. het centrum zal bereiken.

SPREUKEN EN GEZEGDEN


De meeste herinneringen zijn als waterplanten, zij leven slechts van tranen.


Kleine geschenken onderhouden de vriendschap.


Troebel water wordt helder wanneer men het met rust laat.


Als de ene hand de andere wast, worden ze beide schoon.

HERSTART JOUD- CLUB

door Harm Stam

De Joud-Club, een huiskamerproject onder de paraplu van Seniorenwelzijn en Stichting Welzijn Schiedam, is opnieuw gestart. Het project is oorspronkelijk opgezet om jonge vrijwilligers te laten ‘proeven’ aan het samenwerken met senioren en bestaande vooroordelen aan te pakken. Uit voorgaande onderzoeken en huisbezoek is gebleken dat er onder de oudere bewoners van de wijk Nieuwland vaak sprake is van een gevoel van vereenzaming en behoefte bestaat aan begeleide activiteit/aandacht buitenshuis. De kleinschalige opzet van de Joud-Club heeft bewezen in deze behoefte een niet onbelangrijke rol te kunnen vervullen.
De nieuwe coördinator, Alison Martis, sinds mei 1999 inwoner van Schiedam en onder meer actief als jongerenwerker/begeleider, wil zich graag profileren in projecten die gericht zijn op het samenbrengen van oud en jong. Jout-Club is dan ook een kolfje naar zijn hand.
Inmiddels heeft zich al een viertal jongeren voor deelname aan het project gemeld en krijgen ideeën en plannen vastere vorm. Eerste doel is nu om ouderen te bereiken, die het leuk vinden om samen met jongeren (tieners) leuke activiteiten te ontwikkelen. Hierbij wordt gedacht aan het doen van bordspellen, tekenen/schilderen, 3D-kaarten maken e.d. Ook handwerken, breien en haken staan op het lijstje. Kortom elkaars leef- en belevingswereld op een ontspannen manier beter leren kennen en begrijpen.
Dat dit project breed wordt gesteund blijkt onder andere uit het feit dat het Oranjefonds de Joud-Club heeft beloond met een bedrag van € 2.500.
Een eerste flyeractie heeft de buurtbewoners over de herstart geïnformeerd en een vervolgactie is gepland. U bent op de woensdagmiddagen van 13.30 tot 16.00 uur van harte welkom in de Heinsiusstraat 80. Koffie en thee staan klaar!

 Wist u dat …

… de ouderwerkers en vrijwilligers in de ontmoetingscentra van Seniorenwelzijn altijd open staan voor uw suggesties en ideeën?

… de bij diverse activiteiten, waaronder bijvoorbeeld koersbal, klaverjassen of de visiteclubs, rummikub en nog een hele lijst, zeker iets is waarvoor u interesse hebt?

… u voor een praatje of een kop koffie altijd even kunt langs wippen bij een ontmoetingscentrum bij u in de buurt?

… er nu al volop aan activiteiten voor het komende jaar wordt gedacht?

… de klaverjasclub in OC Zuid (De Gorzen) nog steeds plaats heeft voor nieuwe leden?

RECTIFICATIE Schuilhoeve Oase (INFO september 2012)

Het in het artikel vermelde telefoonnummer dient te luiden: 0521 590 289.

Aardige reactie

Onderstaand bericht kwam via e-mail binnen.

L.S.
Ik heb mijn mailadres uit uw bestand uitgeschreven in verband met het overlijden van mevrouw M.G. Holierhoek-Timmers. Voor haar werd bij iedere uitgave van het digitale blad dit door mij geprint.
Hartelijk dank voor het iedere keer maken en verzenden van het blad.
Mevrouw Holierhoek heeft het altijd net als vroeger het gedrukte blad geheel met plezier gelezen.
Met vriendelijke groet,
Rien Stoffels, (schoonzoon)


De redactie is blij in een behoefte te hebben kunnen voorzien.

WINTERSPREUKEN

Noordenwind met volle maan, kondigt een strenge winter aan.


Houden de kraaien school, zorg voor voldoende hout en kool.


Al is de ijzel nog zo koud, na drie dagen valt hij van het hout.


Brengt december kou en sneeuw in ’t land, wast het koren zelfs in het zand. dan krijgen we mooi zomerweer. 

 

Senioren Welzijn
Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Postadres:
Postbus 925, 3100 AX Schiedam

Bezoekadres:
Burg. Honnerlage Gretelaan 57, 3119 BA Schiedam
tel: (010) 248 68 88
fax: (010) 427 19 87

info@seniorenwelzijn.nl
www.seniorenwelzijn.nl