nieuwsbrief september 2012

Van de redactie

In deze digitale nieuwsbrief leest u informatie van, over en door vrijwilligers en informatie vanuit de organisatie Seniorenwelzijn. De redactie wordt gevormd door medewerkers van Seniorenwelzijn en de vrijwilligers: Henny Wit, Henk Hartendorp, Jan Buijsse, Harm Stam. Er gebeurt veel in de diverse ontmoetingscentra van Seniorenwelzijn en daar wil de redactie u ook graag deelgenoot van maken.
Reacties op deze nieuwsbrief worden zeer op prijs gesteld. Hebt u een tip of een idee of wilt u iets vertellen, neem gerust contact op met Seniorenwelzijn: info@seniorenwelzijn.nl of via het algemene nummer (010) 248 68 88. De redactie neemt dan contact met u op.


In deze INFO
•    In memoriam Jan Pieter Hagenaars
•    Seniorenwelzijn op LOOK TV
•    OC De Bijenkorf gonst; ook door 25 jaar biljarten
•    Week Tegen Eenzaamheid
•    Vrijwilligers Seniorenwelzijn profiteren van korting op verzekeringen
•    Visiteclub Blinden en Slechtzienden in OC De Vliet Maassluis   
•    Wist u dat......  
•    Alcoholgebruik extra schadelijk voor senioren
•    De computerhoek in Ontmoetingscentrum West in Vlaardingen  
•    In gesprek met Wim van Vark, vrijwilliger thuisadministratie
•    Wonden likken helpt!
•    Schuihoeve Oase - een oase van rust      
•    Ouderenzorg in de vroege Middeleeuwen
•    Reglement Oudeliedengesticht 1819


 

In memoriam Jan Pieter Hagenaars

Met grote verslagenheid heeft Seniorenwelzijn kennisgenomen van het toch nog plotselinge overlijden van voorzitter


Jan Pieter Hagenaars


Hoewel Jan nog maar kort voorzitter was van Seniorenwelzijn, heeft hij een uiterst belangrijke rol gespeeld in het bestuurlijke fusieproces tussen Argos Zorggroep en Seniorenwelzijn. In het bijzonder zijn enorme kennis van zaken en zijn aimabele karakter hebben een diepe indruk achtergelaten.

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en al zijn andere naasten heel veel kracht toe met het verwerken van dit verlies.

In memoriam Jan Pieter Hagenaars


Een groot man met hart voor de zaak


Toen Seniorenwelzijn bestuurlijk ging fuseren met Argos Zorggroep in april 2011, kregen wij in ons bestuur een nieuwe voorzitter. De heer Jan Hagenaars heette al snel gewoon Jan. In de vergaderingen en overleggen met de gemeenten bleek Jan al snel een uitstekend pleitbezorger van de belangen van senioren.
Al eerder had ik regelmatig overleg gevoerd met Jan over de fusie. En in het verleden hadden we al vaak gesproken over vele zaken die senioren aangaan. Al die gesprekken waren inspirerend, rijk aan inhoud en doorspekt met humor. Ze gaven me steeds de energie die je in je werk zo goed kunt gebruiken.
Groot was dan ook de schrik toen hij medio mei dit jaar ziek werd. Die schrik en daarmee het verdriet werden nog groter toen zijn artsen amper twee maanden later vaststelden dat hij ongeneeslijk ziek was.
Op 21 augustus werd Jan begraven. We missen een groot man met hart voor de zaak. We missen een voorzitter met inspirerend leiderschap. Jan, bedankt. Wij gaan op zoek naar een nieuwe voorzitter, want om in jouw geest te zeggen: ‘we moeten door’.


Marianne van Twist

Seniorenwelzijn op LOOK TV


Bij de Schiedamse omroep LOOK TV heeft Seniorenwelzijn een teletekstpagina. Daar is informatie aanwezig over allerlei Schiedamse activiteiten van de OC’s.
Ga naar www.looktv.nl en zie wat er zoal gaande is.

 

De Bijenkorf gonst...

...ook door 25 jaar biljarten.   


door Henk Hartendorp

Afgelopen maandag was ik  te gast in Ontmoetingscentrum De Bijenkorf in Vlaardingen. Deze bestaat inmiddels vijfentwintig jaar en het gonst er van de activiteiten; de ene keer wat indringender dan de andere maar er is altijd wel wat te doen, bijvoorbeeld biljarten.
Onderwerp van dit interview is deze keer biljartvereniging De Bijenkorf. Ik sprak met de voorzitter en de wedstrijdleider/secretaris: de heren Hans Vons en Cor van den Bosch ( beter bekend als Cor de Snor).

De Bijenkorf (biljartvereniging) is in 1987, vrijwel direct na het starten van het ontmoetingscentrum, opgericht. Ze bestaat nu nog uit veertien enthousiaste leden, allen 55+, die altijd op de dinsdagsavond een volle verenigingscompetitie spelen; d.w.z. een partij libre en een partij bandstoten. In de overige tijd kan dan nog wel een potje variatie worden gespeeld, 10 over rood bijvoorbeeld.
In groter verband spelen ze tegen andere verenigingen en op uitnodiging tweekampseries en in september a.s. wordt begonnen met een zogenaamde ‘nederlaagserie’. Dat is een reeks wedstrijden tegen andere verenigingen. Winnaar is de club die de grootste nederlaag toebrengt. Ze spelen dan niet om het verliezen hoor, maar wie maakt het grootste verschil! Dat gaat over zestien avonden en begint half oktober en duurt tot eind maart 2013.
Daarnaast wordt nog gespeeld om het kampioenschap van Vlaardingen, waarheen een (qua bemensing) wisselend team van vijf biljarters wordt afgevaardigd.

Een verenigingsjaar wordt afgesloten met het clubkampioenschap, waar tot half april fanatiek om wordt gestreden. En dat wordt allemaal gedaan onder de slogan: ‘t moet leuk blijven, mannen!’
Dat het een respectabele club betreft die zich best wil laten kennen, blijkt uit bijgaande foto, waarop men net gekleed is in de nieuwe outfit.

Zoals in elke vereniging is ook hier het vervullen van bestuursfuncties een heet hangijzer! Soms moet iemand vervangen worden (het zijn toch 55-plussers) en dan is het moeilijk om het bestuur weer voltallig te krijgen. Om diezelfde reden kan de vereniging ook wel wat meer biljarters gebruiken.

Belangstelling gekregen? De Bijenkorf speelt altijd in zijn eigen Korf aan de Reigerlaan te Vlaardingen. Ze beginnen  om 18.30 uur (zaal open om 18.00 uur). Contact: De Heer C.H. van den Bosch, Albatrosstraat 34, 3136 XB te Vlaardingen, telefoon: 06-15418891, e-mail: c.h.vd.bosch@hetnet.nl

Ik denk dat ‘t leuk zal blijven mannen!

Week tegen Eenzaamheid


Seniorenwelzijn sluit aan bij de landelijke actie ‘Kom de deur uit!’
Deze week is van 26 september t/m vrijdag 5 oktober.
Iedereen wordt opgeroepen om andere mensen te ontmoeten. In alle Ontmoetingscentra van Seniorenwelzijn vinden in dit kader activiteiten plaats.

Ga naar uw OC en ervaar dat ontmoeten nuttig en nodig is.

Wilt u ook als vrijwilliger van Seniorenwelzijn

profiteren van korting op verzekeringen?

Wij hebben met Centraal Beheer Achmea afspraken gemaakt over een pakket Personeelsvoorzieningen. Daardoor krijgt u als medewerker van Stichting Senioren Welzijn Maassluis kortingen op verzekeringen en bankzaken bij Centraal Beheer Achmea. Denk aan 12% op een autoverzekering en 10% korting op een inboedelverzekering. In deze tijden een extra reden om nog eens goed naar uw huidige verzekeringen te kijken. En vergelijk deze met wat
Centraal Beheer Achmea u kan bieden.

Ontdek uw voordeel bij Centraal Beheer Achmea
•    Collectiviteitsvoordeel via  Stichting Senioren Welzijn Maassluis  
•    Collectiviteitskortingen gelden ook voor uw partner
•    Uw verzekeringen en financiële diensten onder één dak
•    Uitstekende schadeafhandeling

Nog vragen?
Heeft u nog vragen? Dan kunt u natuurlijk altijd ‘Even Apeldoorn bellen’ (055) 579 8000. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 16.30 uur. Zij helpen u graag met het doornemen van uw verzekeringen. Of u kijkt op internet: www.centraalbeheer.nl/31192.  Daar staat ook een overzicht met alle collectiviteitskortingen waar u van kunt profiteren.

Visiteclub

Blinden en Slechtzienden

in OC De Vliet Maassluis

 

door Jan Buijsse

Ontmoetingscentrum De Vliet is sinds kort een visiteclub rijker voor mensen met een visuele handicap: ‘De Doorzettende Mollen’. Er zijn al enkele inleidende bijeenkomsten geweest. De deelnemers hebben elkaar wat beter leren kennen in een kennismakingsspel en ze hebben hun kennis kunnen testen in een quiz over Maassluis.
Afgesproken is dat de deelnemers zelf kunnen bepalen welke activiteiten aan de orde komen. Een groep enthousiaste vrijwilligers, contactpersoon Angeline Krijnse Locker, begeleidt deze club met ondersteuning van Seniorenwelzijn.

Iedere eerste en derde woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur wordt er een activiteit georganiseerd waardoor deze doelgroep, ondanks de handicap, toch op prettige wijze een hobby kan beoefenen en, niet minder belangrijk, gezellig samen kan zijn.

In onderling overleg is de eerste keuze op mozaïek gevallen. Diana Hulsman van Evanos Creashop in Maassluis werd bereid gevonden deze workshop te geven. Samen met Gerda Wiersma heeft ze allerlei materiaal meegebracht, genoeg om er vele mozaïeken mee te maken. Er zijn verschillende kleuren scherven van tegeltjes, lijm, ondergrondjes, sjablonen en meer.
Na een korte toelichting kunnen de deelnemers aan de slag. Ieder krijgt een ondergrond waarop de scherven kunnen worden geplakt. Naast Diana en Gerda helpt ook Angeline mee en ook nog twee vrijwilligsters, Adrie van der Heijdt en Gillian Bain.

‘Je moet zelf weten wat je wilt maken,’ zegt Diana, ‘een vrije compositie, een dier of wat dan ook.’ De deelnemers gaan enthousiast aan de slag. ‘Wel kleverig die lijm,’ zegt een van hen met plakkerige vingers, ‘de scherven blijven eraan zitten.’ Diana weet raad: ‘Als je even blijft wrijven laat de lijm vanzelf los.’
Er heerst een opgewekte stemming. Iemand zegt uit de grond van haar hart: ‘Meid het gaat zo lekker.’ En een ander merkt op: ‘Dat je dat nou als slechtziende nog kunt doen.’

Het initiatief is er met name op gericht om visueel gehandicapten, die vaak hun oude hobby’s niet meer kunnen beoefenen, een prettige bezigheid te bieden.
Angeline: ‘Nu geven we de workshop Mozaïek en daarna kunnen we andere activiteiten aanbieden. Dat kan bijvoorbeeld zijn schilderen of bloemschikken, een uitje, wandelen. Dat laten we graag aan de deelnemers over. We hopen ook dat er groepjes gaan ontstaan binnen zo’n activiteit. Ook kunnen deelnemers gewoon komen zonder deel te nemen aan een activiteit.’

Inlichtingen bij Angeline Krijnse Locker, tel. 010 – 78 54 136. De kosten zijn € 2,00 per keer (incl. koffie of thee). Voor een workshop kan dit bedrag wat hoger zijn.


Wist u dat…

.....www.seniorengeluk.nl een contactsite is met gemiddeld 300 nieuwe leden per etmaal? Deze site vormt een ontmoetingsplaats voor senioren, die op zoek zijn naar aanspraak, vriendschap; een eenmalige afspraak of een serieuze relatie.

Veel senioren zeggen dat ze geen computer of internet hebben omdat ze daar totaal geen interesse voor hebben? Het is echter vaak de angst voor het onbekende, die hen tegenhoudt. Faalangst voor het maken van niet te herstellen fouten en de wetenschap dat de voertaal vaak Engels is, vormen eveneens grote hindernissen.


Alcoholgebruik extra schadelijk voor senioren

door Harm Stam

Alcohol is voor ouderen extra schadelijk. Dat ouderen minder goed tegen alcohol kunnen heeft een aantal oorzaken:

*   ouderen hebben minder lichaamsvocht;
*   de lever en nieren werken minder goed;
*   de lichamelijke weerstand neemt af.

Dezelfde hoeveelheid alcohol leidt daardoor bij ouderen tot hogere bloedspiegels, lagere tolerantie en snellere intoxicatie (vergiftiging) en orgaanschade.
Een relatief kleine hoeveelheid alcohol kan bij ouderen soms al schadelijke gevolgen hebben.

Bron: Alcohol onder controle

De computerhoek in

Ontmoetingscentrum West in Vlaardingen   


door Henny Wit

In Ontmoetingscentrum West in de Valkenhof aan de Frank van Borselenstraat in Vlaardingen is een computerhoek met vier vrij nieuwe computers waar Wim en Jan u graag willen helpen.

Wim Beekmeijer.
Op zijn werk als constructeur in de machinebouw in een groot bedrijf en later als administrateur, raakte Wim in vroeger jaren door de introductie van een van de eerste computers de ‘Commodore 64’ vertrouwd met het omgaan hiermee.

Jan Wissink.
Jan werkte als chemicus in de research en werd hoofd van de afdeling en begon daardoor in zijn jonge jaren ook vertrouwd te raken in de computerwereld. Zijn lidmaatschap van een computerclub deed hem groeien in het zoeken op internet.

En zo dachten beide heren die in hun pensioenjaren het omgaan met computers inmiddels als hobby hebben: wij willen onze senioren ook graag hiermee ondersteunen. Vier jaar geleden zette Seniorenwelzijn een advertentie voor vrijwilligers in de computerhoek; zij gingen erop af.

Wilt u vertrouwd raken met de computer? Kom dan zonder aanmelding rustig naar die computerhoek. Zit u thuis met de computer te zuchten, omdat uw kinderen zo graag willen dat u met ze mailt of dat u iets moet opzoeken op het internet, neem eventueel uw laptop mee en zij helpen u op weg. Hebt u problemen met een bepaald programma, bijvoorbeeld foto’s bewerken of wilt u een gratis programma leren installeren, zij helpen u ermee. Hun kennis is groot en als ze iets niet weten, zoeken ze het helemaal voor u uit.
Zij blijven bij door het lidmaatschap van een computerclub, abonnementen op computerbladen en mogen zich daardoor inmiddels deskundig noemen. Welkom dus op drie ochtenden in de week en stap zo maar binnen, of u nu van Oost, Noord of Zuid komt Ontmoetingscentrum West staat op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 10.00-12.00 uur voor uw computerzoektocht open.

 


In gesprek met Wim van Vark,

vrijwilliger thuisadministratie


door Harm Stam


Genietend van een prachtig uitzicht vanaf de serre van zijn appartement en onder het genot van een lekkere kop koffie vertelt Wim over zijn inzet als vrijwilliger thuisadministratie. Zijn langdurige ervaring op financieel/administratief vlak evenals interesse in de medemens motiveert hem tot dit werk.

Gemiddeld staat hij een vijftal cliënten bij en dat al ongeveer zes á zeven jaar.

Op de site heb ik gelezen dat de vrijwilliger van de Thuisadministratie van Seniorenwelzijn senioren ondersteunt bij het op orde brengen en houden van de persoonlijke (financiële) administratie.
Voor Wim geldt een heel wat ruimere opvatting van deze taak. Elke cliënt, zo vertelt hij, vraagt om een andere benadering, afhankelijk van de persoonlijke leefomstandigheid en mogelijkheden. Het werk omvat dan ook veel meer dan het zwart/wit uitvoeren van administratieve handelingen. Zo komt het voor dat alle poststukken worden opgespaard. In een afgesproken bezoekschema wordt ‘de post’ doorgenomen, besproken en afgehandeld. Het gaat om mensen, die vaak langzaam in zelfredzaamheid achteruitgaan. Je kunt zodoende moeilijk spreken over een vast patroon van dienstverlening. Individuele aanpak en vooral ook een luisterend oor zijn van wezenlijk belang. Een voorbeeld is het begeleiden van een cliënt bij doktersbezoeken, zodat gaten in het geheugen kunnen worden opgevangen. Het is geen uitzondering dat hij wordt gebeld met de vraag:’Hoe zit het ook alweer?’

Na een eerste kennismaking is het voor de cliënt bij lange na niet eenvoudig om zijn of haar ‘hele hebben en houden’ aan, wat toch een buitenstaander is, kenbaar te maken of uit handen te geven. Het vergt geduld en de nodige tijd om goed vertrouwen te winnen. Is dit eenmaal bereikt dan is de basis gelegd voor een vaak langdurige relatie. ‘Je weet dat de cliënten steeds afhankelijker worden, de één wat sneller dan de ander.
Juist het feit dat de cliënten je als een integere vraagbaak zien maakt dit werk zo dankbaar.
Nee, een foto hoeft niet, het gaat immers niet om mij!’

Hebt u interesse, neem dan contact op met Seniorenwelzijn. 

 

 

WONDEN LIKKEN HELPT!


Ga vooral je gang: Je wonden likken heelt sneetjes en schaafwonden echt sneller! Speeksel uit je mond heeft namelijk de unieke eigenschap om je huid te repareren.

Je kent het wel: je bent in de keuken bezig met het snijden van groente en je snijdt jezelf per ongeluk met een mes. Instinctief stop je je vinger al snel in je mond, en nu blijkt dat dit met een goede reden is: De wond heelt daadwerkelijk sneller. Hetzelfde geldt voor schaafwonden: direct spuug er op!

Bron: Nujij.nl


SCHUILHOEVE OASE

een oase van rust     door Harm Stam

INFO is er niet om commerciële belangen te behartigen. Het kan echter nuttig zijn om op bepaalde mogelijkheden te attenderen en dat wil ik doen voor wat betreft de Schuilhoeve Oase, een oud kneuterboerderijtje met twee gastenkamers en in totaal zes slaapplaatsen, in het Drentse buurtschap Leggeloo, gemeente Dwingeloo. Je kunt er heerlijk relaxen op een vrij terras, genieten van de grote tuin met zwemvijver. In de woonkeuken heb je alles bij de hand. Koffie en thee gratis. De directe omgeving is geschikt voor korte en langere wandelingen of fietstochten. Met de auto zijn de mogelijkheden vrijwel onbeperkt.
De Oase ligt totaal verscholen vanaf de weg en wil een schuilplaats zijn voor hen die eens een paar dagen helemaal tot rust willen komen.


Uitgegaan wordt van overnachting met ontbijt, maar de eigenaresse kan, als ziekenverzorgende, ook zorghulp bieden, zoals assistentie bij wassen, kleden e.d. Begeleiding bij uitstapjes en gebruik van maaltijden behoren eveneens tot de mogelijkheden.

Mijn vrouw en ik hebben drie overnachtingen geboekt en de hele periode volop genoten. Geen overbodige luxe of soesa, maar, in alle eenvoud, een hartverwarmende dienstverlenende gastvrijheid, vandaar deze tip.

Overnachting plus ontbijt: 25,00 euro p.p.p.n. plus 1,00 euro toeristenbelasting. Voor extra diensten gelden individuele afspraken.
Voor uitgebreide informatie kunt u contact opnemen met Riek of Leo Notenboom. Tel. 0521-59089 E-mail: info@schuilhoeveoase.nl

 

Ouderenzorg in de vroege Middeleeuwen

In de vroege Middeleeuwen leefden de mensen in kleine, gesloten gemeenschappen. Mensen werden veel minder snel als ziek of afwijkend gedefinieerd dan nu. Men kon geen beroep doen op de een of andere vorm van hulpverlening: Welzijnszorg was ieders taak.
 
In de veertiende eeuw kwam hier verandering in: men begon mensen die zich niet meer normaal gedroegen of hulp behoefden steeds meer te verwijderen uit de samenleving. De kerken speelden een belangrijke rol bij de verzorging van deze uitgestotenen.
Het gaat dan nog om een relatief klein aantal individuen: Alleen diegenen die absoluut niet meer te handhaven waren in de maatschappij (bijvoorbeeld omdat ze een gevaar vormden voor zichzelf en/of voor anderen) werden uitgebannen en ondergebracht in opvangtehuizen. Zij konden rekenen op vaak niet meer dan primaire verzorging. Met de bewoners werd niets gedaan. In deze tehuizen met mensen die zich niet meer konden handhaven in de maatschappij trof men dan ook: zwervers, zieken, heksen, geesteszieken, ouderen, prostituees, misdadigers en zwakzinnigen aan en dezen vaak allemaal in dezelfde ruimte. Men sloot mensen met abnormaal gedrag op, om daarmee de maatschappij tegen hen te beschermen.
Het personeel van de tehuizen was ongeschoold. Veelal waren het oud-soldaten of werkloze mannen.

Het is moeilijk in te denken dat met de hierboven geschetste opvang de basis is gelegd voor de huidige vormen van welzijnszorg.

Bron: Wikipedia

Reglement Oudeliedengesticht 1819

Bezuinigingen, inleveren van verworven rechten, mogelijke beperkingen op pensioenen en uitkeringen, het zijn geluiden van alledag. Hoe was het een kleine twee eeuwen geleden eigenlijk met de faciliteiten voor senioren gesteld? Het onderstaande reglement uit 1819 brengt enig licht in het duister.


REGLEMENT Oudeliedengesticht uit 1819:

leder Dischgenoot zal op het luiden der klok van het Gasthuis zich aan de algemeene tafel moeten vervoegen, ten einde, gezamenlijk, het ontbijt, middag- of avondmaal te gebruiken.

Des middags en des avonds zal ieder Dischgenoot, vóór het eten, behoorlijk met aandacht moeten bidden; zullende niemand van tafel mogen opstaan dan nadat de dankzegging gezamenlijk, zal zijn geschiedt.

Een ieder zal zich met de hem toegediende portie eeten moeten te vrede houden, en van tafel niets mogen mede nemen.

In dit Gesticht zal geheel geen Genever of andere Sterke Drank mogen worden gebruikt, dan met speciale voorkennis van de Rentmeester of van de Binnenmoeder in der tijd, en ingeval een der Dischgenooten bevonden wordt dronken te zijn, hetzij hij (of zij) buiten dit Gesticht zulks geworden is, zal de zoodanige, voor de eerste reize, door den Rentmeester het uitgaan worden verboden, tot zoo lange de Heer President of Regenten zullen noodig oordeelen

leder Dischgenoot, het zij Man of Vrouw, is verpligt, indien hun door de Rentmeester of de Binnenmoeder eenig huiswerk mogt worden bevolen, zulks, zonder eenig tegenspreken, stiptelijk ten uitvoer te brengen; zullende de Mans gehouden zijn, om, ieder op hunne beurt, gedurende ééne week, de noodige turf en water aan te dragen, en de deur te openen; terwijl de Vrouwen de Binnenmoeder of Dienstboden moeten adsisteeren in het schillen van aardappelen, schoonmaken van groentens, het opdoen der wasch, of andere vrouwelijke bezigheden welke van haar zullen worden gevorderd; zullende de afwezige moeten zorgen dat zulks voor hun, door een ander, voor hunne rekening, worde uitgevoerd.

Ingeval van ziekte, zwakte of andere toevallen welke een of ander der Dischgenooten mogte overkomen, zullen de Mans verpligt zijn om de Mans, en de Vrouwen om elkander, alle noodige hulp en oppassing te bewijzen, en, zoo hunne jaren en gezondheid zulks toelaten, ook bij zieken te waken; zullende zij, in het laatste geval, voor iedere nacht waken vier stuivers van wegens het Gasthuis genieten, welke hun door den Rentmeester zullen worden uitbetaald.

Aan de Mans word expresselijk verboden tabak te rooken, hetzij in het Eetvertrek, hetzij op een of andere plaats in dit Gesticht, anders dan met een dopje op de pijp.

Des avonds ten tien uren zal al het licht bij de Dischgenooten in dit Gesticht moeten zijn uitgedaan, zullende de Binnenmoeder daar op scherpelijk moeten toezien, en, bij overtreding, daarvan dadelijk aan den Rentmeester kennis geven.

Zoodanigen der Dischgenooten welke een of meer der bepalingen mogten overtreden, zullen door Heeren Regenten worden gecorrigeerd of, des noodig, worden gestraft, het zij door die Dischgenooten voor eenige tijd het uitgaan te verbieden, het zij eindelijk door hun, bij herhaling van overtreding, uit de lijst der Dischgenooten te rooijeren, en hun alzoo alle inwoning of genot in dit Gesticht te ontzeggen; zullende zijlieden, in het laatste geval, geen het minste regt hebben om de door hun ingebragte goederen terug te eischen.

 

 

Senioren Welzijn
Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Postadres:
Postbus 925, 3100 AX Schiedam

Bezoekadres:
Burg. Honnerlage Gretelaan 57, 3119 BA Schiedam
tel: (010) 248 68 88
fax: (010) 427 19 87

info@seniorenwelzijn.nl
www.seniorenwelzijn.nl