nieuwsbrief juni 2012

Van de redactie

In deze digitale nieuwsbrief leest u informatie van, over en door vrijwilligers en informatie vanuit de organisatie Seniorenwelzijn. De redactie wordt gevormd door medewerkers van Seniorenwelzijn en de vrijwilligers: Henny Wit, Henk Hartendorp, Jan Buijsse, Harm Stam. Er gebeurt veel in de diverse ontmoetingscentra van Seniorenwelzijn en daar wil de redactie u ook graag deelgenoot van maken.

Reacties op deze nieuwsbrief worden zeer op prijs gesteld. Hebt u een tip of een idee of wilt u iets vertellen, neem gerust contact op met Seniorenwelzijn: info@seniorenwelzijn.nl of via het algemene nummer (010) 248 68 88. De redactie neemt dan contact met u op.

Wilt u de nieuwsbrief INFO digitaal ontvangen?
U kunt zich aanmelden (of afmelden) op www.seniorenwelzijn.nl

In deze INFO

Zomer
Actieve 75-plussers
Klaverjasclub Zuiderkwartier
Vrijwilligers tegen Ouderenmishandeling
Goedkope Seniorenreizen 2012
OC ’t Vlootje druk bezocht
Verkiezing Ontmoetingscentrumraden
‘De wensen van een mens’
Deze zomer alleen binnen zitten? Niet nodig!

Zomer

Zomer, mooi weer, lekker buiten genieten van het zonnetje. We moeten er dit jaar lang op wachten. Jammer, maar we blijven hopen op een mooie zomer.

In de zomer is dat wandelingetje door het park net iets plezieriger dan in de winter, is het lezen van een boek in de tuin of op het balkon net iets aangenamer dan bij de kachel en raken mensen net iets gemakkelijker in een goed humeur dan tijdens een plensbui.

Bij Seniorenwelzijn hopen wij dat u in elk geval toch een fijne zomer tegemoet gaat. En of het weer nu mee- of tegenzit, u bent natuurlijk altijd welkom in onze ontmoetingscentra. Die blijven de hele zomer open. Speciaal voor de thuisblijvers heeft Seniorenwelzijn een leuk en gevarieerd programma met zomeractiviteiten samengesteld. U kunt het programma inkijken in de folders in onze ontmoetingscentra of bekijken op onze website www.seniorenwelzijn.nl
Er zit vast iets van uw gading bij.

Mocht u nog op vakantie gaan, dan wens ik u een mooie reis. Mocht u thuisblijven, dan wens ik u fijne zomermaanden toe.

Marianne van Twist,
directeur Seniorenwelzijn

Actieve 75-plussers
Door Harm Stam

De groep actieve 75-plussers speelt een steeds grotere rol binnen onze organisatie. Uit onderzoek van het CBS in 2008 blijkt dat 23% van de senioren in de leeftijdsgroep van 75 jaar en ouder actief is in het vrijwilligerswerk.

Met het klimmen van de jaren komen echter ook de daarbij behorende lichamelijke en/of geestelijke beperkingen, waaraan de vrijwilliger bewust of onbewust niet wil toegeven. Tenslotte komt toch de tijd van noodgedwongen afscheid van het werk waarin men juist zoveel bevrediging vindt.

Daarom vindt Seniorenwelzijn het van groot belang dat de oud-vrijwilliger, na een gepast afscheid, op zijn beurt het gevoel heeft ‘er nog steeds bij te horen’; dit kan worden bereikt door informatie (de INFO en/of website) en op zijn tijd een goed gesprek.

Oud-vrijwilligers die behoefte hebben aan onderling contact of met andere senioren, kunnen hun naam doorgeven aan Seniorenwelzijn: (010) 248 68 88.

Klaverjasclub Zuiderkwartier
Door Harm Stam

Over enthousiasme gesproken! In de vorige INFO is aandacht besteed aan de veelheid aan activiteiten in het Ontmoetingscentrum Zuid van Seniorenwelzijn in Schiedam. Ditmaal heb ik een kaartavond van de klaverjasclub Zuiderkwartier meegemaakt, vandaar de openingszin.

Het is vrijdagavond, even na zevenen. Om half acht begint de wekelijkse klaverjasavond. De leden druppelen binnen en begroeten elkaar als oude vrienden. Thijs maakt de tafels gereed; er wordt een kop koffie gedronken. Kortom je proeft de goede sfeer.

Zuiderkwartier is een kleine club met een veertiental trouwe leden. Let van Nielen en Thijs Klepke vormen de bezielende kern. De geschiedenis van de club gaat ongeveer 40 jaar terug, toen gestart werd in de oude Sint Willibrordusschool. Via een aantal andere locaties vond zij ten slotte onderdak bij Seniorenwelzijn (voorheen Stichting Ouderenwerk), sinds oktober 2010 op de huidige locatie.

Het ledental heeft een groot verloop laten zien. Zo meldt Let, tevens penningmeester, dat een speelavond met 16 tafels gedurende lange tijd geen uitzondering is geweest. Langzaam is de interesse voor klaverjasavonden teruggelopen en dat is wel erg jammer, bevestigt Emmie (ruim 20 jaar lid). De gezelligheid en teamgeest staan voorop, maar er wordt wel serieus gekaart.

Arie (eveneens ruim 20 jaar lid) doet er nog een schepje bovenop. Hij stelt dat ‘We zitten te springen om nieuw bloed!’. Hij vindt klaverjassen een sport en betreurt het dat de interesse daarvoor zo moeilijk nieuw leven is in te blazen. Zelf heeft hij een periode van ontrouw achter zich, waarom hij nu wel kan lachen. Bij de invoering van het algemeen rookverbod zag hij het niet meer zitten en ‘ging naar huis!’ Een jaar later kwam hij echter als niet-roker terug en heeft zijn draai weer helemaal teruggevonden. Hij zou deze vrijdagavonden voor geen goud willen missen.

Zodra de eerste kaarten worden gedeeld blijkt dat het spel serieus wordt opgevat. Geen overbodig gepraat en de concentratie is voelbaar.

Het is moeilijk in te denken dat in Zuid (De Gorzen), waar toch een groot aantal 55-plussers woont, niet meer liefhebbers van klaverjassen te vinden zijn. Vandaar de dringende oproep: Kom op vrijdagavond naar Dwarsstraat 42 en speel vrijblijvend een avondje mee! Je wordt met open armen ontvangen en zult er geen spijt van hebben.

Vrijwilligers tegen Ouderenmishandeling
Door Anja van Beek

Seniorenwelzijn doet sinds januari van dit jaar mee aan de ontwikkeling van de serie ‘Vrijwilligers tegen Ouderenmishandeling’. In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontwikkelt het Verwey-Jonker Instituut deze serie samen met zes organisaties die met ouderen werken. Seniorenwelzijn is een van de zes organisaties die hebben meegedaan aan het testen van alle onderdelen en het helpen ontwikkelen van de definitieve versie. Ook de vrijwilligers van de huisbezoeken en de administratieve thuishulpen hebben hierin actief meegedacht.

De serie is bestemd voor organisaties die met vrijwilligers voor ouderen werken. Voor het management, betaalde krachten en vrijwilligers zijn er handige tips hoe zij ouderenmishandeling kunnen herkennen en wat zij kunnen doen bij signalen. De serie ‘Vrijwilligers tegen Ouderenmishandeling’ bestaat uit drie pakketjes die voor de zomer digitaal beschikbaar komen:
1. Achtergrondinformatie voor iedereen;
2. Praktijkhulp voor vrijwilligers;
3. Leidraad voor lokale coördinatie, lokaal bestuur en lokaal management.

In de Achtergrondinformatie is meer informatie te vinden over wat ouderenmishandeling is, hoe vaak het voorkomt en welke vormen er zijn. Ook zijn er voorbeelden en dilemma’s uit de vrijwilligerspraktijk in dit pakketje opgenomen.

Voor vrijwilligers is de Praktijkhulp heel handig omdat er duidelijk wordt ingegaan op signalen en welke stappen zij kunnen zetten als zij een signaal van ouderenmishandeling opvangen. Het derde pakketje is bestemd voor bestuur of management dat ervoor kan zorgen dat iedereen weet wat te doen bij signalen en dat iedereen signalen durft en kan bespreken.

Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk. Houd de website www.seniorenwelzijn.nl in de gaten.

Goedkope seniorenreizen 2012
Door Harm Stam

Seniorenreizen zijn er voor alleenstaande senioren maar ook voor koppels. De invulling van de reis is natuurlijk voor iedereen verschillend. Sommige senioren gaan het liefst op een ontspannen strandvakantie. Reizen naar Turkije en Egypte, maar ook de Canarische eilanden en Spanje zijn dan erg populair. Andere senioren kiezen liever voor een fiets- of wandelvakantie in eigen land. Rondreizen en stedentrips voor senioren zijn de laatste jaren, ook dankzij de redelijke prijzen, behoorlijk in populariteit toegenomen.

Veel senioren kiezen voor compleet georganiseerde rondreizen. Er is een vast programma tijdens de rondreis en alle excursies zijn vooraf besproken. Een georganiseerde rondreis wordt vaak afgelegd per bus, waarbij u de gehele vakantie met dezelfde mensen reist.

Ieder reisbureau kan u wegwijs maken en adviseren op het gebied van het ruime aanbod van goedkope seniorenvakantiereizen. Ook kunt u eens rondneuzen (of dat laten doen) op internet, de mogelijkheden zijn vrijwel onbegrensd.

Bron: Reizenpaleis.nl

Kijk ook op websites zoals www.argoseropuit.nl of www.vakantieveilingen.nl

’t Vlootje ondanks bouwperikelen drukbezocht centrum
Door Jan Buijsse

Een gesprek met Manuela de Hooge, ouderenwerker

In het Vlootje, de tijdelijke behuizing tijdens de nieuwbouw van De Vloot, gaan de activiteiten door alsof er niets aan de hand is. ‘We hebben veel creatieve oplossingen gevonden om het verschil in ruimte ten opzichte van het verleden op te vangen,’ zegt Manuela. ‘Sinds januari 2011 zitten we in enkele portocabins en daarin hebben we minder ruimte. Daarom zijn er wel eens wat irritaties onder de bezoekers. Als mensen bijvoorbeeld aan het bridgen zijn, kunnen ze wel eens last hebben van anderen. Bridge is nou eenmaal een sport waarbij je je heel goed moet concentreren. De bezoekers moeten dus meer rekening met elkaar houden en dat valt niet altijd mee.’

Er is dan wel minder ruimte toch gaan de meeste activiteiten gewoon door. Maar als er bingo wordt gespeeld is ’t Vlootje wel aan zijn maximale capaciteit, vertelt Manuela: ‘Er mogen niet meer dan ongeveer honderd bezoekers naar binnen en bij bingo komen we daar gemakkelijk aan.’

Het wordt allemaal beter als de nieuwbouw klaar is. Manuela: ‘We krijgen daar dan wel niet meer ruimte dan in het verleden maar we gaan nu met meer partijen samen rond een zorgplein. De bedoeling is dat we dan gebruik kunnen gaan maken van elkaars ruimten. Samenwerken is het motto.’
Dit alles gaat gerealiseerd worden in een zogenoemde woonservicezone. Daarin werken tien organisaties samen. Daardoor wordt het mogelijk echt zorg op maat te leveren. Dit gaat van de activiteiten van Seniorenwelzijn en de thuiszorgwinkel van Careyn, via een klussendienst en een kinderdagverblijf naar een wijkrestaurant. Maar ook het Servicepunt VraagRaak komt er. Samen met voorzieningen in de nabije omgeving, zoals de polikliniek, huisartsenpraktijk, winkelcentrum en theater wordt een nagenoeg compleet pakket aangeboden.

‘Ik wil het ook nog even hebben over de vrijwilligers. Voor bijna alle activiteiten hebben we gelukkig voldoende mensen. Maar voor de visiteclub, de beweegtuin en de administratie kunnen we nog wel wat handjes gebruiken.’

Tot slot wil ze toch ook nog wel even kwijt dat er drie vrijwilligers onlangs een lintje hebben gekregen. Mevrouw Bakker-Mahler werd gehuldigd onder andere voor buffetdiensten, alsook mevrouw Van Gijzen-Touw en mevrouw Steenhuis-Scholte. Maassluis telt dus drie nieuwe Leden in de Orde van Oranje-Nassau.

Meer over de huldiging is te vinden op de website van Seniorenwelzijn

ONTMOETINGSCENTRUMRADEN
Door Harm Stam

Dit jaar zullen er verkiezingen plaatsvinden voor de samenstelling van nieuwe ontmoetingscentrumraden, maar wat zijn dat ook alweer en wat doen ze?

Ontmoetingscentrumraad (OCR)
De OCR is een vertegenwoordiging van de senioren die betrokken zijn bij het ontmoetingscentrum (OC), zowel bezoekers, deelnemers aan activiteiten als vrijwilligers, die de ouderenwerker bijstaan en gevraagd en/of ongevraagd adviseren. De OCR werkt mee aan de goede sfeer in het OC en bevordert de toegankelijkheid. De OCR is in feite een laagdrempelige verbinding van bezoekers, deelnemers en vrijwilligers met -en een extra steun in de rug van- de ouderenwerker.

Profielschets
Alle bezoekers en vrijwilligers van het OC kunnen worden gekozen in de OCR. Verwacht wordt wel dat het lid bij het betreffende OC is betrokken. Geschiktheid blijkt bijvoorbeeld uit inzet, feeling met het werk, betrouwbaarheid, brede belangstelling voor de doelgroep. Het aanvoelen en kunnen verwoorden van de wensen, ideeën, noden en problemen die onder de doelgroep leven. Een niet te verwaarlozen aspect is het stimuleren van vrijwilligerswerk.

Informatie
De OCR vergadert eenmaal per zes weken onder leiding van de ouderwerker en daarbij vindt uitwisseling plaats van wederzijdse informatie, worden adviezen en suggesties gewisseld en interne besluiten genomen.

Deze ene volzin omvat wel het hele, interessante, scala aan onderwerpen dat de inbreng vormt van de OCR in de praktische organisatie en de dagelijkse routine in het OC. De vergaderingen zijn dan ook vaak erg levendig en de OCR-leden weten dat wat zij inbrengen ook werkelijk in de besluitvorming wordt meegenomen.

Samenstelling en zittingsduur
De OCR bestaat uit een oneven aantal leden, minimaal vijf en maximaal negen. De leden worden gekozen voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herkiesbaar. Na een rustperiode van een jaar kan men zich dan weer verkiesbaar stellen.

Samenvatting en oproep
Uit het voorgaande blijkt dat de OCR geen wassenneus is, maar wel degelijk een wezenlijk steunpunt voor de interne organisatie van het OC vormt. Het is belangrijk dat ook in de toekomst in de nodige vacatures kan worden voorzien. Hierbij de oproep aan bezoekers, deelnemers en vrijwilligers om serieus te overwegen zich voor de OCR verkiesbaar te stellen. Uw ouderenwerker zal graag nadere informatie en toelichting geven.

DOEN!

De wensen van een mens
Door Harm Stam

op 2-jarige leeftijd: niet in zijn broek doen
op 3-jarige leeftijd: tanden hebben
op 12-jarige leeftijd: vrienden hebben
op 18-jarige leeftijd: een rijbewijs hebben
op 20-jarige leeftijd: goed de liefde kunnen bedrijven
op 35-jarige leeftijd: veel geld hebben

en hier gaan we weer...

op 50-jarige leeftijd: veel geld hebben
op 60-jarige leeftijd: goed de liefde kunnen bedrijven
op 70-jarige leeftijd: een rijbewijs hebben
op 75-jarige leeftijd: vrienden hebben
op 80-jarige leeftijd: tanden hebben
op 85-jarige leeftijd: niet in zijn broek doen

Tjah !............

Bron: humor.be

Deze zomer alleen binnen zitten? Niet nodig!
Door Henny Wit en Jan Buijsse

Omdat in de zomer er meer kans is dat mensen eenzaam raken, is er een speciaal zomerprogramma voor alle ontmoetingscentra van Seniorenwelzijn. Familieleden gaan nu eenmaal op vakantie en hebben daardoor geen gelegenheid een bezoekje te brengen aan de oudere familieleden. Henny Wit en Jan Buijsse gingen op zoek naar mogelijkheden om de komende zomer op een prettige manier door te komen. Voor alle ontmoetingscentra in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam is een boekje, Zomeractiviteiten 2012, uitgekomen. Deze boekjes liggen gratis ter beschikking in de verschillende vestigingen. Het thema is Oud-Hollands.

Visiteclub Heijermansflat
Henny Wit ging naar de Heijermansflat. Via de achterdeur van de Seniorenwelzijnlocatie De Woudhoek kom je in een leuk lokaaltje waar een visiteclub is gevestigd. Onder begeleiding van een vrijwilliger delen de mensen zelf de dag in. Ze kunnen een kopje koffie drinken, iets creatiefs doen, samen eten, of gewoon een leuk gesprek voeren over vroeger. Wie moeite heeft zelfstandig naar een ontmoetingscentrum te komen, kan een beroep doen op groepsvervoer dat Seniorenwelzijn tegen een symbolisch tarief kan organiseren. Als Henny daar op zondagmorgen binnenkomt is het net een ‘kippenhok’. Storend? Nee, juist gezellig omdat de een praat, de ander het vrijwilligersblaadje leest en een andere dame de foto’s bekijkt van een uitstapje en er wordt gehandwerkt. De sfeer? Gezellig!

Als ze aan het project ouderenbezoek werkt hoort ze weleens een alleenstaande zeggen: ‘Door de week lukt het wel, maar die zondag is zo stil en saai’. Nou dan is hier een tip voor u. In de Heijermansflat kunt U op zondag een gezellig dagje doorbrengen. Twee vrijwilligers, Leny en Pia, zorgen dat de koffie klaar is en verzinnen met u een activiteit.’s Morgens beginnen ze met koffiedrinken (€1.25) en tot aan de maaltijd is men actief. De warme maaltijd daar is  €5.10 en daarna volgt er weer een activiteit. Wat dacht u van dit leuke schilderij?

Maar U hoeft niet alleen aan de zondag te denken. Dit programma is er ook op dinsdag en in De 5 Molens op vrijdag van 10 tot 16.00uur. Visiteclubs vormen de essentie van waar Seniorenwelzijn voor staat. Zelfstandig wonende senioren vanaf 65 jaar komen op een vaste dag in de week bij elkaar om samen een dagje door te brengen. Met andere woorden: mensen ontmoeten mensen en daar is het Seniorenwelzijn om te doen. Interesse? Neem contact op met de ouderenwerker.

Beweegtuin
Jan Buijsse bezocht ’t Vlootje in Maassluis. Daar draaien de meeste activiteiten tijdens de zomer gewoon door. Maar dat geldt niet voor cursussen die door docenten worden gegeven. En van Meer Bewegen voor Ouderen staat het nog niet vast of dit kan worden gecontinueerd.

Extra aandacht wordt verwacht voor de Beweegtuin. Manuela de Hooge, ouderenwerker in ‘t Vlootje, merkt daarover op: ‘De mensen kijken ernaar uit om naar buiten te gaan. Dan is het mooi dat ze in de Beweegtuin actief bezig kunnen zijn. Op maandag- en donderdagochtend kan dat onder begeleiding. En iedere vrijdagmiddag is er een groepje vrijwilligers actief met bingo, muziek, spelletjes en nog veel meer. Dat is iedere week van twee tot vier uur, ook in de zomermaanden.’

(on)Hollandse activiteiten
‘De bezoekers van ’t Vlootje en De Vliet kunnen ook deelnemen aan de activiteiten in Vlaardingen of Schiedam. Nieuw is dit jaar dat men zich bij het eigen centrum kan inschrijven. Ze hoeven dus niet bijvoorbeeld naar Schiedam als ze aan een activiteit daar willen deelnemen,’ weet Manuela te vertellen.

Op het programma staan onder andere: Oud-Hollandse pannenkoekenlunch, spelletjesmiddag, demonstratie kantklossen, driegangenmaaltijd, vaartocht in Noord-Brabant (incl. onbeperkt pannenkoeken eten), Hollandse koffietafel, modeshow, sjoelen en nog veel meer.

Er zijn ook minder Hollandse zaken, zoals een Chinese rijsttafel, High Tea en Tai Chi. Maar meestal gaat het wel degelijk om Hollandse activiteiten: een tochtje met de Fluisterboot, zomerbrunch, prijsklaverjassen, bingo et cetera.

De prijzen zijn beperkt gehouden en variëren van gratis voor de modeshow, via € 2,50 voor een pannenkoekenlunch en € 13,00 voor een likeurproeverij tot € 39,00 voor een busreisje naar Giethoorn.

Manuela besluit: ‘Er wordt dus zoveel mogelijk voor gezorgd dat onze bezoekers ook in de zomermaanden aan voldoende activiteiten kunnen deelnemen. Er is een breed scala aan mogelijkheden, passieve maar actieve. Voor ieder wat wils zou ik zeggen.’

Zoals gezegd, het zomerprogramma geldt voor alle Ontmoetingscentra. Raadpleeg het programmaboekje.

 

Senioren Welzijn
Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Postadres:
Postbus 925, 3100 AX Schiedam

Bezoekadres:
Burg. Honnerlage Gretelaan 57, 3119 BA Schiedam
tel: (010) 248 68 88
fax: (010) 427 19 87

info@seniorenwelzijn.nl
www.seniorenwelzijn.nl