nieuwsbrief 06 - januari 2012

Een goed en gezond 2012!Vrijwilligersfeesten 2011 zeer geslaagd


Naast een optreden van ‘De Evergreens’  was er een 3- gangen diner,  een optreden van het Shantykoor ‘de Vlaardingse Maatjes’ en een loterij met diverse prijzen,  gedoneerd door ondernemers. 

Bijna vierhonderd vrijwilligers uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zijn daar, zoals de traditie het wil, verwend door het personeel van Seniorenwelzijn.
Bij het naar huis gaan kregen de vrijwilligers het fotoboek  ‘Talent in Beeld’, een aandenken aan het Europees jaar van de Vrijwilligers 2011.

MaassluisSchiedamVlaardingen

Seniorenwelzijn bedankt alle aanwezigen voor de

geslaagde vrijwilligersfeesten!

MARIANNE


Vooruitblikken


Terugblikken is niet mijn sterkste kant. Liever kijk ik vooruit naar de dingen die komen gaan. Meestal gaan onze herinneringen terug naar wat er het laatst gebeurd is en vergeten we de narigheid. Gelukkig zitten de meeste mensen zo in elkaar.
Eén van mijn laatste herinneringen is de serie van drie geweldige vrijwilligersfeesten die we in deze decembermaand hebben meegemaakt. Onze medewerkers hebben er van genoten u die dag extra te verwennen. De drukbezochte vrijwilligersfeesten zijn inmiddels uitgegroeid tot een mooie traditie die we ook in 2012 zullen voortzetten. Dat kan echter alleen als u ook in 2012 samen met ons wilt blijven optrekken.
Een belangrijk speerpunt voor 2012 is het vrijwilligersbeleid. In de eerste plaats blijven we op zoek naar nieuwe vrijwilligers die het leuk vinden om hun talenten te benutten. Vooral in Schiedam zien we dat het aantal vrijwilligers daalt. Samen met u gaan we daar iets aan doen. Wie weet, kent u in uw kennissenkring iemand die zich best voor een ander zou willen inzetten? In de volgende Info komen we hier uitvoeriger op terug. In de tweede plaats willen wij met u van gedachten wisselen over de mate van zelfstandigheid waarin u als vrijwilliger uw werk doet. Ook dat is een onderwerp voor de volgende Info.
Voor Seniorenwelzijn is 2011 een roerig jaar geweest. De besprekingen met de Argos Zorggroep om tot een fusie te komen, verlopen voorspoedig en waarschijnlijk is de besluitvorming hierover eind januari rond.  Dit is iets later dan we hadden gepland, maar alles moet wel zorgvuldig geregeld worden en dat kost tijd. Bovendien steken we veel tijd en energie in de toegevoegde waarde die de fusie voor de deelnemers aan onze activiteiten en de vrijwilligers moet krijgen. Zonder toegevoegde waarde voor onze deelnemers en vrijwilligers zou een fusie immers niet erg zinvol zijn. Komend jaar zullen wij u graag laten zien hoe die vorm krijgt. Zo ziet u maar, ik blik echt liever vooruit.


Een gezond en aktief 2012 toegewenst.


We ontmoeten elkaar weer, tot dan.


Marianne van Twist, directeur


Ook Vlaardingen heeft nu zijn Beweegtuin


door Jan Buijsse


Na Schiedam en Maassluis was het op 9 december jl. de beurt aan Vlaardingen om de Beweegtuin feestelijk te openen. Dit gebeurde bij Ontmoetingscentrum De Bijenkorf aan de Reigerlaan 100. En de belangstelling was groot.Directeur Seniorenwelzijn, Marianne van Twist, zei in haar openingswoord dat ze heel blij was dat nu ook in Vlaardingen aan de senioren deze mogelijkheid wordt geboden. Ze toonde zich ook heel blij met de samenwerking met ‘overbuur’ Scala, Ipse de Bruggen.
Ze ging ervan uit dat je in de stad de senioren zou kunnen herkennen die aan dat ‘fantastische apparaat’ hadden gewerkt en dat met die mensen volgend jaar de nationale wedstrijden zouden kunnen worden gewonnen.
Ze dankte Woningcorporatie Waterweg Wonen, die de totstandkoming financieel mogelijk had gemaakt.
Vervolgens kwam Cees Schrijvers aan het woord die, samen met Nel Vrolijk, de deelnemers aan de wedstrijd tussen twee teams van cliënten van Scala, zou begeleiden. Cees en Nel, verbonden aan Seniorenwelzijn Maassluis, hebben beiden een speciale cursus daarvoor gevolgd.
De twee teams kregen ieder een teamcaptain: wethouder Cees Oosterom en Leo de Jong, directeur Waterweg Wonen. Helaas was de laatste door een zweepslag verhinderd er bij te zijn. Zijn plaats werd met verve ingenomen door Muel van Bunge, stafmedewerker Seniorenwelzijn.
Aangemoedigd door hun captains begonnen vervolgens de teams aan hun eerste ronde over het beweegtoestel. Dat dat toch niet zo eenvoudigs was, bleek wel. Cees Schrijvers en Nel moesten uitleg geven bij de verschillende onderdelen en medewerkers van Ipse hielpen de teams vervolgens om ze daadwerkelijke zonder kleerscheuren te nemen.
Met veel enthousiasme kweten de deelnemers zich van hun taken. Duidelijk was dat iedereen er plezier in had: deelnemers, captains, begeleiders en toeschouwers.
Na de wedstrijd, de uitslag was nog niet bekend, konden ook de aanwezige senioren een rondje maken. En velen maakten er gebruik van, soms geholpen, soms op eigen houtje.
Ondanks wat dreiging, werkte het weer mee om er een mooie opening van te maken.
Voor de uitslag en een kop erwtensoep met roggebrood en spek kon eenieder bij de overbuur Ipse terecht. Daar maakte wethouder Oosterom de uitslag van de wedstrijd bekend: ‘Het was een pittige wedstrijd. De jury kon niet kiezen tussen de prestaties van beide teams. Daarom is het een gelijkspel geworden: 6-6.’
Hij bedankte Marianne van Twist voor het initiatief van Seniorenwelzijn en Waterweg Wonen voor de financiële middelen.
Hij besloot met: ‘Het is heel belangrijk voor de gezondheid om te blijven. Veel plezier ermee!’
Afzonderlijk benadrukte de wethouder nog het belang om te blijven bewegen en niet te vergeten het sociale aspect. Ook de omwonenden kunnen hun voordeel doen met het apparaat: ‘Laten we hopen dat het project hufterproof is.’

Feiten over senioren

  • De levensverwachting in ontwikkelde landen groeit elke dag met zes uur
  • Een op de drie 80-plussers rijdt nog zelf auto
  • 75 procent van de 65-plussers woont zelfstandig en zonder hulp. 20 procent krijgt thuiszorg of thuishulp en 5 procent woont in een verzorgings- of verpleeghuis
  • Ruim vier op de tien 55- tot 74 jarigen is actief als vrijwilliger. Van de 75-plussers doet een kwart nog vrijwilligerswerk.
  • Grootouders die op kleinkinderen passen, krijgen relatief méér kleinkinderen


Bron AD, dec 2011


Meer senioren online

Sinds 2005 is het internetgebruik onder senioren flink toegenomen. Momenteel gebruiken zes op de tien 65- to 75-jarigen internet. In 2005 was dat nog drie op de tien. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS.


Senioren gebruiken internet het meest voor het versturen of ontvangen van e-mails en het zoeken van informatie over goederen of diensten, zo blijkt.


 

Senioren Welzijn
Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Postadres:
Postbus 925, 3100 AX Schiedam

Bezoekadres:
Burg. Honnerlage Gretelaan 57, 3119 BA Schiedam
tel: (010) 248 68 88
fax: (010) 427 19 87

info@seniorenwelzijn.nl
www.seniorenwelzijn.nl