nieuwsbrief nr. 4 november 2011

Van de redactie


In de INFO staat informatie afkomstig uit de organisatie en artikelen die geschreven of geleverd zijn door de redactie van vrijwilligers. U wordt dus van twee kanten geïnformeerd. De INFO is bedoeld voor collega-vrijwilligers, bezoekers van de ontmoetingscentra en overige senioren of belanghebbenden. De INFO wordt verspreid onder de ontmoetingscentra maar niet in de wijk. Neemt u daarom eens een extra exemplaar mee om bij uw buren in de bus te doen.
Er gebeurt veel in de diverse centra en daar wil de redactie u graag deelgenoot van maken. Ook zouden we het leuk vinden als u uw stem laat horen. Hebt u een tip of een idee of wilt u iets vertellen neem gerust contact op met Seniorenwelzijn: info@seniorenwelzijn.nl of via het algemene nummer 010 -248 68 88. De redactie neemt dan contact met u op.
 Voorzitter, Henny Wit


Wilt u de nieuwsbrief INFO digitaal ontvangen?
U kunt zich aanmelden op www.seniorenwelzijn.nlMARIANNE


Een kort maar mooi seizoen


Het nieuwe activiteitenseizoen is alweer in volle gang. Het wordt een kort, maar mooi seizoen. Kort, omdat het seizoen dit jaar niet zoals u bent gewend van september tot september loopt. Vanaf januari 2012 werken we met kalenderjaren. Het volgende seizoen start dus al in januari 2012. Vanaf dan dus (nieuwe) activiteiten en nieuwe prijzen. Wat precies, dat leest u op de website en op het activiteitenoverzicht dat u uiterlijk, medio december, in alle ontmoetingscentra kunt ophalen. Het wordt niet alleen een kort- maar ook een mooi seizoen. Dit jaar hebben  namelijk weer heel wat kwetsbare senioren zich ingeschreven om mee te doen aan onze activiteiten. Ook zijn er weer veel vrijwilligers actief. Waarvoor uiteraard onze dank!


Nieuwe website

Sinds het verschijnen van de vorige INFO is er heel wat gebeurd. Zichtbare zaken op de verschillende locaties en tijdens de huisbezoeken van de ouderenadviseurs, maar ook veel ‘onzichtbaars’ achter de schermen. Ook hiervan kunt u inmiddels het resultaat zien. Zo zag op 5 oktober j.l. onze nieuwe website het levenslicht. Het is een eigentijdse, kleurrijke site geworden met een mooie vormgeving. Daarnaast is hij erg gebruiksvriendelijk.
 

Foto-expositie vrijwilligers met een feestelijk karakter

Op 16 november a.s. organiseren wij in het kader van het Europees Vrijwilligersjaar een foto-expositie. We zijn bijna klaar met de voorbereidingen. Op dit moment kunt u er nog niets van zien maar natuurlijk gaat u het als vrijwilliger allemaal meemaken. Vanaf 15.30 uur bent u van harte welkom in de Grote Kerk in Vlaardingen.

 
Vrijwilligersfeesten

Zoals ieder jaar vieren wij ook dit jaar weer feest met onze vrijwilligers. U bent van harte welkom op:

•    Dinsdag 13 december, vanaf 16.30 uur in OC de Woudhoek in Schiedam
•    Woensdag 14 december, vanaf 16.30 u. in OC De Vliet in Maassluis
•    Vrijdag 16 december, vanaf 16.30 u. in OC West in Vlaardingen.

 
Bestuurlijke fusie met Argos

Last but not least de bestuurlijke fusie met Argos. Daar werken we op dit moment keihard aan. En mét resultaat. Een volgende stap in dit ontwikkeltraject is dat wij opnieuw met de wethouders van de drie steden in overleg zullen gaan om de verdere voortgang te bespreken. In de volgende INFO zullen wij u hier uiteraard weer over informeren.


Ik zie u graag op 16 november en 13, 14, of 16 december!


Vernieuwde website Seniorenwelzijn online

Alles wat u wilt weten op één overzichtelijke site


Zoals iedere moderne organisatie kan ook Seniorenwelzijn niet zonder een website. Op de vernieuwde website www.seniorenwelzijn.nl vindt u in één oogopslag alle informatie die voor u belangrijk is.
Wilt u vrijwilliger worden, zoekt u informatie over de organisatie, wilt u een overzicht van activiteiten in de verschillende ontmoetingscentra of in contact komen met een ouderenadviseur? U vindt het allemaal op de site. Ook kunt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief.
Kom ook eens ‘op bezoek’
Natuurlijk willen we het mooie resultaat graag met u delen. Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan een ‘op bezoek’ op de website. Die is namelijk 24 uur per dag online.
Wat vindt u van de site?
Seniorenwelzijn wil natuurlijk graag weten wat u van de nieuwe website vindt.
Wilt u ook uw stem uitbrengen? Doe dan mee aan de poll op de site.


expositie


‘Talent in Beeld’


16 november


15.30 tot 19.00 uur 

     
 Locatie


Grote Kerk Vlaardingen


Markt 63
3131 CR Vlaardingen


Seniorenwelzijn zet mensen in hun kracht


Zoveel vrijwilligers zoveel talenten


Iedereen heeft het tegenwoordig over ‘de kracht’ van individuen. Mensen staan in hun ‘kracht’. Maar wat is dat nu eigenlijk precies? Seniorenwelzijn meent dat die kracht alles te maken heeft met talent. Ieder individu heeft een eigen talent. Iets dat hem of haar uniek maakt, bijvoorbeeld het zijn van vrijwilliger. Dat kun je op allerlei verschillende manieren doen. Zoveel vrijwilligers zoveel talenten. In een prachtige expositie over ‘echte’ mensen en hun talent brengt Seniorenwelzijn een serie sprekende groepsportretten van fotograaf Jan van der Ploeg in beeld.


Officiële opening: woensdag 16 november

Op woensdag 16 november 2011 vindt de officiële opening plaats in de Grote Kerk in Vlaardingen. Burgemeester Tjerk Bruinsma zal de openingshandeling verrichten.


Programma

15.30        Inloop met koffie & thee
16.00        Pianiste Ingrid Coenradie speelt Chopin, Mendelssohn en Beethoven
16.15        Officiële opening door burgemeester Bruinsma en Jan Hagenaars (voorzitter Seniorenwelzijn)
16.25        Receptie met hapjes
17.30        Optreden muziekgroep City Sight - Nederlandstalige liedjes en Evergreens -
18.00        Rad van Fortuin met verschillende prijzen en drie fantastische hoofdprijzen
18.30/19.00     Einde

 

Directeur Marianne van Twist: ‘Ieder jaar vrijwilligersjaar’

Jaarlijks zetten zo’n vijf miljoen mensen in verschillende Europese landen zich in als vrijwilliger. Ze zijn van onschatbare waarde voor de samenleving.Daarom is 2011 uitgeroepen tot ‘het Europees jaar van de vrijwilliger’. Met de tentoonstelling ‘Talenten in Beeld’ wil Seniorenwelzijn dit extra benadrukken. ‘Extra’, zegt directeur Marianne van Twist. ‘Want voor ons is ieder jaar vrijwilligersjaar.’

Fotoboek als tastbaar aandenken

Seniorenwelzijn brengt de talenten in beeld en wil deze aan een breed publiek laten zien. Alle groepsportretten worden daarom ook opgenomen in een fotoboek. Een mooi en tastbaar aandenken inzake de inzet en ondersteuning aan kwetsbare senioren.

Wij hopen op uw komst

Voor Seniorenwelzijn zijn vrijwilligers sowieso onmisbaar maar ook op 16 november hopen wij alle vrijwilligers en hun partners ( of één willekeurige andere introducé ) te verwelkomen. Mocht u om wat voor reden verhinderd zijn dan kunt u de expositie op donderdag 17 november van 12.15-13.45 uur of op vrijdag 18 november van 10.00-12.00 uur alsnog bekijken in de Grote Kerk in Vlaardingen.


In Liefdevolle Herinnering


Hulp bij rouwproces met professionaliteit en levenservaring:

‘Ik ben ervan opgeknapt’

door Jan Buijsse

Christine Flåten-Daskalakis en Tiny van Hengst hebben de eerste workshop van het project In Liefdevolle Herinnering met succes afgesloten.
‘We hebben in OC De 5 Molens met een groep van acht mensen viermaal een ochtend gepraat over het verlies van een geliefde,’ opent Christine het gesprek. Met ondersteuning van Tiny van Hengst, vrijwilligster bij Seniorenwelzijn, heeft Christine, directeur-eigenaar van Kynisi, Advies en Ondersteuning, mensen geholpen bij het rouwproces.
‘Het gaat om gevoelige onderwerpen,’ stelt Christine. Maar met haar achtergrond, opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, heeft ze voldoende professionaliteit om dergelijke processen goed te begeleiden. ‘En vergeet niet de levenservaring van Tiny,’ vult ze aan.
De mensen die de eerste workshop hebben gevolgd zijn heel dankbaar en enthousiast over het verloop. Aan het eind is een evaluatie gehouden waarbij een gemiddelde score van 9½ werd gehaald.
Ook voor Tiny was het een hele ervaring: ‘Ik zag er eerst wel tegen op, maar ik heb toch gezegd: Ik wil het proberen. De dankbaarheid van de deelnemers doet je goed. Ik heb er echt geen spijt van. Als mensen zeggen: Ik ben ervan opgeknapt, dan weet je waar je het voor doet.’
Voorafgaande aan de workshop heeft Christine kennismakingsgesprekken gevoerd met de deelnemers. Daarin wordt al wat van het verhaal verteld en kan ze vaststellen wat voor type mens het is. ‘Bijna altijd zit het wel goed. Maar soms moet ik de mensen adviseren iets anders te gaan doen. Dat kan zijn omdat ik verwacht dat zo iemand niet past in een groep of omdat iemand meer geholpen is bij bijvoorbeeld psychologische ondersteuning. Dat is hier echter niet voorgekomen,’ vertelt Christine.
Daarna kan de workshop echt beginnen. De groep komt bij elkaar in een besloten ruimte zodat de deelnemers vrijuit kunnen spreken. Met wederzijds respect, de verhalen blijven binnenskamers, hebben de deelnemers met elkaar gesproken en ervaringen gedeeld. Tiny: ‘Het was goed om te zien dat het onderling zo goed klikte.’
Bij de aanvang vertellen de deelnemers hun verhalen, over het verlies en over het verloop van hun levens. Ze krijgen daarvoor voldoende tijd. ‘We gaan zo iets natuurlijk niet onnodig onderbreken. Alleen als iemand echt te lang aan het woord blijft, dan steken we er een stokje voor,’ stelt Christine.
Het komt voor dat mensen boos zijn, op de dokter, op familieleden, op God. Dan wordt ze verteld dat dat eigenlijk heel normaal is in een verwerkingsproces. Ook brengen mensen soms het gedicht mee dat op de rouwkaart stond. Ze krijgen dan de gelegenheid dat voor te lezen. En sommigen brengen foto’s van de overledene mee of muziek die tijdens de uitvaartplechtigheid is gespeeld. Kortom er is veel mogelijk voor de deelnemers om ook zelf kleuring te geven aan de bijeenkomsten.
 ‘We helpen de mensen om na te denken over wat er nu verder moet gebeuren. Hoe geef je invulling aan je sociale leven? Hoe organiseer je steun en hoe kun je weer naar buiten treden,’ vult Christine aan. Tiny is het hier helemaal mee eens en vertelt over haar ervaringen: ‘Je ziet ook dat de deelnemers elkaar ondersteunen. Actieve mensen nemen anderen aan de hand. En, ook heel belangrijk, de bijeenkomsten vinden in een ontmoetingscentrum plaats, zodat de mensen zo nodig meteen kennis kunnen maken met de daar geboden mogelijkheden.
Eind oktober start in OC De Woudhoek een nieuwe serie en in december is er een vervolgserie voor de deelnemers aan beide workshops. Dan kunnen de mensen vertellen hoe het ze intussen is vergaan. Dan wordt ook duidelijk of er wellicht verbanden tussen de deelnemers zijn ontstaan en in hoeverre ze bij Seniorenwelzijn vertier zoeken.
In de tweede ronde bijeenkomsten staat de inhoud wat meer in het teken van het hier-en-nu.
Het is nog niet duidelijk wat er na december gaat gebeuren. Tot nu toe zijn de kosten van de workshops eenmalig voor 80% gedekt door de Stichting RCOAK, Seniorenwelzijn en Kynisi hebben ieder 10% voor hun rekening genomen.
Mensen die geïnteresseerd zijn in deelname aan de groep die op 28 oktober start, kunnen contact opnemen met Christine via tel.nr: 06-43006083 of mailen naar c.flaten@kynisi.nl.


Een bijdrage van Henny Wit

…….die zondag duurt zo lang


Doordeweeks vermaak ik mij best, maar oh die zondag duurt zo lang! Dat is dikwijls de reactie bij een bezoek aan een alleenstaande van vijfenzeventig of ouder. Loop ik onlangs OC De Woudhoek  binnen en wat hoor ik daar: ‘Wij hebben een visiteclub op zondag van tien tot vier uur.’ Daar ontmoet ik vrijwilligster Lenie Verlinde die zich hier met hart en ziel voor inzet.

In gesprek met vrijwilligster Lenie Verlinde

Wie is Lenie? Lenie is sinds een maand of zeven weduwe en 61 jaar en heeft een zoon en een schoondochter.
Hoe lang doe je dit vrijwilligerswerk? Oh, nog maar drie maanden, maar ik vind het zó leuk. Maar eigenlijk doe ik mijn hele leven al vrijwilligerswerk ik weet niet anders.
Wat trekt je hierin het meeste aan? De sociale contacten. Belangrijk is een luisterend oor te willen bieden aan die ander. De mensen komen niet alleen een kopje koffie drinken. Er zijn er die het leuk vinden om te scrabbelen, anderen doen rummikub. Sommigen nemen een breiwerkje of handwerkje mee, keuvelen met de anderen en vinden het heerlijk om tot en met de maaltijd te blijven. De maaltijd? Ja, je kunt hier lekker eten voor €5,50. Ik ben daar ook vrijwilligster voor. Sommigen komen de ochtend plus de maaltijd, anderen komen de maaltijd en de middag. Maar je kunt ook binnenlopen op de tijd die jezelf wil. Kijk, het zijn allemaal ouderen en sommigen wachten op thuiszorg, dus een tijd afspreken hoeft niet. Kom gezellig want het is leuk om samen van de maaltijd te genieten.
Ben je tevreden over de begeleiding in dit vrijwilligerswerk? Ja. Dat is prima.
Heb je een tip voor een nieuwe vrijwilliger? Je hoeft niet in je uppie thuis te zitten en het is een leuke invulling van de zondag, zeker nu de wintermaanden komen. Een luisterend oor is belangrijk en je krijgt er gezellige contacten voor terug. Het is geen betaald werk, het is vrij zijn en vrijwillig een ander ten dienste staan.


door Henny Wit

‘Seniorenwelzijn is goud’

Libre, bandstoten, driebanden, diamonds? Waar hebben we het over?

Het biljarttoernooi in het Ontmoetingscentrum De Woudhoek. Ik spreek daar een 85- jarige genaamd Willem Piek, nee geen familie van Anton Pieck. Willem een Groninger is in 1946 door de diensttijd verhuisd naar Schiedam. Hij vond en vindt het een pittoresk stadje met zijn lieve huisjes en geveltjes. En al die lichten achter de vele ramen in de diverse fabrieken toen waren voor een buitenstaander een schitterend gezicht en dus koos hij voor de jeneverstad. Daar heeft hij ook zijn vrouw leren kennen en is er blijven wonen.
Vanmiddag is hij een beetje nerveus want met zijn biljartclub ‘De Woudhoek’ neemt hij deel aan het biljarttoernooi tegen een groep uit Hoek van Holland. Dertig maal de biljartkeu hanteren en zien dat je een eigen puntenaantal of meer behaalt om het totaal aantal van de hele club naar de finish te brengen. Het is oergezellig. De mannen genieten van het evenement. De spanning is op de gezichten te lezen.
Willem, hoe ben je hiertoe gekomen? Nou, mijn vrouw is al zeventien jaar dood en vorig jaar ontmoette ik een kennis en die vertelde mij van deze activiteit hier bij Seniorenwelzijn. Toen ik een keer geweest was werd ik reuzenenthousiast. Eerst gewoon lekker vrij biljarten en later werd ik lid van de biljartclub. En momenteel neem ik ook deel aan de maaltijden hier. Ik kom om elf uur, biljart en eet en biljart en om een uur of drie ga ik weer naar huis. Ik doe dit een paar keer in de week. Het er uit zijn, niet achter de geraniums te hoeven zitten, maar hier gezellig samen zijn. Dat Seniorenwelzijn dit heeft ingesteld is ‘goud’. Heel veel mannen zijn dit met mij eens denk ik. Het is niet alleen biljarten maar we komen soms ook tot een goed gesprek. Intussen is er veel hilariteit in de zaal. Zowel de voorzitter, de wedstrijdleider als de enthousiasteling die de puntenscore bij, legt mij een aantal dingen uit en ik raak net zo enthousiast als de aanwezigen. Ik word verwend met een drankje en aan de twee biljarttafels gaat het er serieus aan toe. Als Willem aan de beurt is zie ik hem met ernst zijn keu hanteren. Het gaat hem goed af en de nervositeit is weg. Hij gaat op in zijn spel en is trots als hij zijn puntenscore tot een goed einde brengt. Om vier uur wordt bekend dat de club van Hoek van Holland heeft gewonnen maar iedereen geniet. Gewonnen of verloren, het gaat om de uitdaging en het elkaar ontmoeten.


>Foto uitstapje Club Actief  -Hellevoetsluis op 23 augustus>


Club Actief

Door Harm Stam

Bent u 55-plusser en lijkt het u leuk om samen met anderen uitstapjes te maken, uit eten te gaan, een museum of theater te bezoeken? Dan is Club Actief van Seniorenwelzijn iets voor u.
De club telt vijftien leden en zij komen iedere tweede donderdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur bij elkaar in Ontmoetingscentrum De 5 Molens. Onder het genot van een kopje thee of koffie wordt bijgepraat, ideetjes uitgewisseld en een plan gesmeed voor de vierde donderdag van die maand. Denk hierbij vooral niet aan een strak geleide vergadering; de gezelligheid staat voorop (bijdrage € 2, -). Aan het einde van de middag is bekend wat er de vierde donderdag van de maand op het programma staat. De kosten (bijv. reiskosten, toegangsprijzen, lunch en consumpties) komen geheel voor eigen rekening.
Lijkt het U leuk? U bent van harte welkom om de sfeer te komen proeven tijdens de eerstvolgende bijeenkomst op de tweede donderdag van de maand in Ontmoetingscentrum De 5 Molens
Informatie: hstam@kabelfoon.nl ; De reisverslagen leest u op www.seniorenwelzijn.nl


De man achter Club Actief:

een actieve Harm Stam

Na zijn pensionering bij de Koninklijke marine heeft hij zich ingezet voor nieuwe medelanders. Bij toeval kwam hij in contact met Seniorenwelzijn ( toen nog Stichting Ouderenwerk) en ook daar was hij betrokken bij het taal- en inburgeringproject. Daarnaast werd hij, door toedoen van zijn echtgenote, lid van Club Actief. Na vertrek van de toenmalige leidster, alweer enkele jaren geleden, heeft Harm het stokje overgenomen. Hij geeft suggesties voor uitstapjes, werkt ze uit en maakt na afloop een fotoreisverslag ( zie www.seniorenwelzijn.nl). Naast Club Actief is hij ook redactielid van de INFO en lid van de OC-raad in de 5 Molens. Daar is hij ook op afroep beschikbaar als ‘derde handje’ bij het organiseren van evenementen. Vrijwilligerswerk betekent voor Harm een welkome aanvulling op zijn dagelijkse routine.Ouderen willen leuke zomer-TV

Ouderen ergeren zich mateloos aan de zomerprogrammering op televisie. Het aanbod is volgens het Nationaal Ouderenfonds bedroevend waardoor eenzame ouderen nog eenzamer zijn.
Wanneer de televisie een goede vriend van je is en voor veel ouderen is dat zo, dan wil je niet dat die vriend in de zomer in herhaling valt, maar dat hij je wat leuks te vertellen heeft. Helaas blijkt de zomerprogrammering van de Nederlandse televisie een in herhaling vallende vriend.Bloemschikken in

Ontmoetingscentrum De 5 Molens              

(door Harm Stam)

Het is vrijdagmiddag omstreeks één uur wanneer ik De 5 Molens binnenwandel en zie dat twee vrijwilligsters de materialen klaar leggen voor het bloemschikken.
Desgevraagd vertellen de dames, Adrie den Breejen, de leidster, en Edith Klintwordt dat zij in meerdere projecten samenwerken.
 Vandaag dus bloemschikken. Gaandeweg het gesprek blijkt dat Edith nu ruim een jaar in de 5Molens actief is. Daarvoor is zij in meerdere functies onbetaald bezig geweest, waarbij altijd dienstbaarheid aan anderen voorop heeft gestaan. Naast haar inzet bij het bloemschikken is ze een van de steunpilaren van de maandelijkse themalunch. Haar creatieve interesses heeft ze al vanaf haar jeugd. Zo mag ze zich nog steeds meubelmaakster noemen, waarbij niet gedacht moet worden aan massaproductie maar aan exclusief handwerk. Ook is zij gedurende een langere periode werkzaam geweest in de zorg, waardoor haar interesse voor de medemens is aangewakkerd. Nu komt haar levenservaring haar van pas in het vrijwilligerswerk voor De 5 Molens.
Adrie den Breejen, zij heeft nog een baan bij de politie, zet zich al vele jaren in bij Seniorenwelzijn en dat op velerlei terreinen. Haar voorkeur gaat uit naar het opzetten van nieuwe, als het kan grotere, projecten. Zo is zij de stimulerende kracht achter het maandelijkse bingo. Zij is de motor van de maandelijkse themalunch, leidt het bloemschikken, zit in verschillende commissies en is lid van de Ontmoetingscentrumraad. Tenslotte is er nog het grote multiculturele herfstfeest dat op 14 oktober 2011 wordt gevierd en waarvan zij de organisatie in handen heeft.
Terug naar het bloemschikken. De groep is vanmiddag niet groot, maar des te gezelliger. Er wordt lustig op los gebabbeld en met aanwijzingen van Adrie en Edith ontstaan in twee uur tijd de mooiste biedermeierboeketjes. De dames laten hun enthousiasme duidelijk blijken, waarbij opmerkingen als: ‘Tja, zij maakt een stukje met liefde en dat zie je …’ of ‘Het is misschien niet zo professioneel, maar ik heb het wel gemaakt!’ kunnen worden genoteerd. Adrie heeft op elke opmerking een weerwoord klaar en gezamenlijk hebben de dames er zichtbaar plezier in en zijn trots op hun prestaties. De geproduceerde bloemstukjes zijn werkelijk alleraardigst. Een van de deelnemende dames zegt me dat ze geen middag overslaat. Lekker onder elkaar, je bent er een middagje uit en je maakt nog iets moois ook.
Zodra de overigen naar huis zijn gegaan, ruimt Edith de tafels af en zorgt dat de ‘knutselhoek’ binnen de kortste keren weer ‘spic and span’ is. (Ja, Harm, dat hoort er ook bij!).Natuurlijk is het vrijwilligerswerk niet uitsluitend ‘glorie halleluja’ zwakt Edith de bijna euforische tendens van onze ontmoeting af. ‘Toch is het zo dat vrijwilligerswerk ons ontzettend veel voldoening geeft.’ Adrie zit heftig met het hoofd van ‘ja’ te knikken.
Mocht uw interesse zijn gewekt voor deze activiteit, let dan op het maandprogramma van ontmoetingscentrum De 5 Molens. Voor nadere informatie over het vrijwilligerswerk belt u 010-4705500 (mw. Tiny Groeneweg). Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.


Dagje uit vrijwilligers OC De 5Molens

door Harm Stam

Op donderdag 8 september 2011 is het jaarlijks dagje uit voor de vrijwilligers van het ontmoetingscentrum De 5 Molens. Gekozen is voor een bezoek aan het vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn.
Vanuit de bus, die ons vlekkeloos naar de bestemming heeft gebracht, stappen we aan boord van het partyschip “Parelduiker”,  en genieten  tijdens de ruim een uur durende rondvaart van koffie/thee met gebak.
Na de rondvaart begeven we ons naar het vogelpark. Jammer, dat de weergoden ons minder goed gezind zijn. Het regent  vrijwel continu  en dat gaat uiteindelijk toch ten koste van het kijkplezier. Of zoals iemand treffend opmerkte:  “Zelfs de vogels worden hier niet vrolijk van.”
De dag wordt afgesloten met een voortreffelijk 3-gangendiner met koffie toe.
Terug in Schiedam, even voor 20.00 uur, is te horen dat men toch een fijne dag heeft gehad. Het is bijna droog!

 

Senioren Welzijn
Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Postadres:
Postbus 925, 3100 AX Schiedam

Bezoekadres:
Burg. Honnerlage Gretelaan 57, 3119 BA Schiedam
tel: (010) 248 68 88
fax: (010) 427 19 87

info@seniorenwelzijn.nl
www.seniorenwelzijn.nl


Eindredactie: Magrande Communicatie B.V. Rotterdam