Seniorenwelzijn is op zoek naar vrijwilligers en deelnemers voor de VISITECLUBS!

“Visite, visite, een huis vol visite”, zong Lenny Kuhr in 1980. Op visite gaan is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend.

 Het is voor kwetsbare ouderen die ‘alleen’ in de wereld staan en meestal moeilijk nieuwe contacten leggen juist belangrijk dat hun wereld niet te klein wordt. Dat ze niet vereenzamen. De verhoogde indicatie voor dagbesteding werkt dit helaas wel in de hand. Om senioren in het werkgebied Maassluis, Vlaardingen en Schiedam een ‘huiskamer’ te kunnen bieden waar ze zich veilig en ‘thuis’ voelen én om hun mantelzorgers enigszins te ontlasten, biedt Seniorenwelzijn passende oplossingen met de ‘reguliere Visiteclub’ én met de Visiteclubs Plus. Deze laatstgenoemde clubs zijn meer op een ‘zorgende’ leest gestoeld en sluiten beter aan bij de dagbestedings-vorm van zorgorganisaties. Door hun kleinschaligheid, bieden deze clubs een prettige en goede ondersteuning ‘op maat’ aan mensen die lichte of beginnende geheugenproblematiek hebben. Elkaar verhalen vertellen over vroeger, of vertellen over wat hen nu bezighoudt, creatief bezig zijn of samen bewegen, het kan zorgen voor een hechte en waardevolle band tussen de deelnemers.

 

Seniorenwelzijn is op zoek naar vrijwilligers die deze visiteclubs willen begeleiden.

Seniorenwelzijn zorgt ervoor dat deze vrijwilligers getraind worden door en regelmatig overleg hebben/dan wel samenwerken met een professional.

Als vrijwillig begeleider van de visiteclubs ontmoet je vele soorten senioren, ieder met hun eigen specifieke levenservaring en humor. Het is dankbaar vrijwilligerswerk!

Heel graag wil Seniorenwelzijn nog meer deelnemers en vrijwilligers met elkaar in contact brengen. Ook nieuwe locaties worden gezocht zodat de Visiteclubs dicht bij mensen in hun buurt te vinden zijn. Bent u wellicht de nieuwe vrijwilliger die Seniorenwelzijn zoekt? Of kent u iemand voor wie het fijn zou zijn om als deelnemer een Visiteclub te gaan bezoeken?

Neem dan contact op met het algemene nummer van Seniorenwelzijn 010-2486888, dan wordt u naar de juiste contactpersoon doorverbonden.

Of kijk op deze website onder: Ontmoeten, Visiteclubs, voor een lijst van Visiteclubs en contactpersonen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam!

 

 

 

 

 

elke dinsdagochtend dameswandelgroep in Vlaardingen

Houdt u van wandelen, maar doet u dat liever gezellig samen?

 

Loopt u dan eens mee met de dames-wandelgroep van Seniorenwelzijn, op dinsdagochtend in Vlaardingen.

We verzamelen om 10.00 u. bij de ingang van De Bijenkorf (Reigerlaan 100) in de Holywijk.

Deelname is gratis (m.u.v. koffie/thee).

 

Vrouwen van alle leeftijden kunnen meedoen. We lopen ongeveer 1 a 1,5 uur in een rustig tempo.

Daar knapt een mens van op!

En…ook dames met een scootmobiel zijn van harte welkom!

 

Voor informatie: bel Seniorenwelzijn 010-2486888 of mail Mariëlle van Santen, sportconsulent senioren via Mvansanten@seniorenwelzijn.nl

met vermelding van uw naam en telefoonnummer

30-04-2017
4-delige cursus Valpreventie maandagen 20 maart tot en met 10 april

 

 

Bent u weleens gevallen? Bent u bang om te vallen?

Dan is de cursus Valpreventie wellicht iets voor U….

Doel van de cursus: voorkomen van valongelukken d.m.v. bewustwording van de risicofactoren en verbetering van balans, mobiliteit, conditie en toename van zelfvertrouwen.

Waar: De 5 Molens, Nieuwe Damlaan 818 te Schiedam

Wanneer: 4 lessen op maandag startende op maandag 20 maart, 27 maart, 3 april en 10 april

 

Tijdstip: van 13.30-15.30 uur

Prijs: € 20,00 (eerste les contant betalen of per pin)

Aanmelden via mail: mvansanten@seniorenwelzijn.nl of via de bar in de 5 Molens: 010-4750500

16-04-2017
zelfverdedigingscursus senioren in Maassluis

Cursus zelfverdediging voor senioren

Veel senioren voelen zich onveilig en kwetsbaar en zijn daarom angstig om  s’avonds de deur nog uit te gaan of voelen zich onzeker bij conflictsituaties.

Bij de zelfverdedigingstraining voor senioren wordt er gewerkt aan het verbeteren van fysieke vaardigheden zoals coördinatie (valpreventie/ valbreekoefeningen), flexibiliteit, kracht en behendigheid.

Maar ook wordt gewerkt aan mentale vaardigheden en het op tijd herkennen van potentieel gevaarlijke situaties. Middels de behandeling van thema’s als: veilig over straat, diefstal- en roofpreventie, veilig pinnen en het omgaan met ongewenst bezoek. Wat is een goede verbale en non-verbale presentatie in het algemeen (preventief) en tijdens conflictsituaties?

Deze vijfdelige cursus wordt gegeven door deskundige en ervaren trainers, en behalve voor senioren is deze cursus ook geschikt voor mensen die een lichte fysieke beperking hebben.

Kosten:         € 25,-- voor 5 lessen van elk een uur

Wanneer:      5 april, 12 april, 19 april, 26 april en 3 mei

Waar:            ontmoetingscentrum de Vloot 09.30-10.30 u. (info en opgave: tel. 010-5911144)

                       Ontmoetingscentrum de Vliet 11.00-12.00 u. (info en opgave: tel. 010-5915000 )

of bel Mariëlle van Santen: 06-50258370

 

06-04-2017
kom Folkloredansen in de Bijenkorf!

Een heel leuke vorm van bewegen op muziek is volksdansen/folkloredansen!

 

Zoals een enthousiaste deelnemer dichtte:

"Voor Senioren is het fijn

om met bewegen bezig te zijn

Elke dinsdag om half tien

kun je folkloredansen met Christien

in de Bijenkorf aan de Reigerlaan

want daar wordt het dus gedaan

De eerste keer mag je het gratis proberen

en het is heel leuk om het te leren!

Komt dus allemaal erbij,

want van dansen word je blij!"

 

 

Kom gerust eerst eens kijken en de sfeer proeven.

Besluit u mee te gaan doen, dan zijn de kosten € 3,39 per keer (€ 122,25 per jaar: 36 x)

Wilt u eerst nadere informatie? Bel De Bijenkorf: 010-4743066

.

 

02-04-2017
de nieuwe activiteitenfolders 2017 zijn beschikbaar!

 

De nieuwe activiteitenfolders 2017 van Seniorenwelzijn zijn er weer!

 

De activiteitenfolder 2017 MAASSLUIS kunt u ophalen in de Vloot of de Vliet.

De activiteitenfolder 2017 SCHIEDAM kunt u ophalen in de Vijf Molens of Hof in Zuid.

De activiteitenfolder 2017 Vlaardingen kunt u ophalen in De Bijenkorf.

 

Ook kunt u kijken op onze website onder de tab: ontmoetingscentra,

                                                  onder de tab met de naam van  het betreffende ontmoetingscentrum,

                                                                        onder: Activiteiten 2017

02-04-2017
Wij zoeken diverse enthousiaste vrijwilligers...

 

Seniorenwelzijn zoekt enthousiaste vrijwilligers op diverse gebieden:

seniorenmaatjes, folderbezorging, begeleiding Visiteclubs...

 

Zie voor meer gedetailleerde informatie onze website onder:

VRIJWILLIGERS, VACATURES

of bel ons: 010-2486888

02-04-2017
meedoen aan Wijkpeil?

Wilt u meedoen aan Wijkpeil?

Seniorenwelzijn is op zoek naar senioren die mee willen doen aan een vraaggesprek thuis waarbij verschillende thema’s in kaart gebracht worden: hoe het met hen gaat, hoe zij hun buurt- en woonomgeving ervaren, of men bekend is met de voorzieningen die er zijn, of men daar iets in mist, wat zou er beter kunnen? Doen ze mee aan activiteiten in de wijk om te ontspannen of meer te bewegen? Heeft men voldoende ondersteuning bij het zelfstandig thuis blijven wonen? Zou men zelf iets voor de eigen buurt willen of kunnen betekenen?

Dit onderzoek in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam heet Wijkpeil. En wordt uitgevoerd door enthousiaste vrijwilligers die de antwoorden registreren middels een tablet. Als voldoende interviews hebben plaatsgevonden, volgt een informatiebijeenkomst met de geinterviewden en andere wijkbewoners. De uitkomsten worden ook gedeeld met andere organisaties waarmee Seniorenwelzijn samenwerkt of andere buurtinitiatieven, met als doel: de toekomstige dienstverlening en het aanbod van activiteiten te verbeteren.

Wilt u meer informatie over Wijkpeil? Deelnemen aan het project? Dan ontvangt Seniorenwelzijn graag uw reactie via info@seniorenwelzijn.nl, of tel. 010-2486888.

02-04-2017
correctie Activiteiten Soenda 2017 fietsclub woensd.

 

De vermelde gegevens zoals opgenomen in de Activiteitenfolder VLAARDINGEN 2017 mbt SOENDA,

woensdag fietsclub, zijn niet helemaal correct.

 

De JUISTE gegevens zijn:

 

SOENDA

Fietsclub van 09.30-13.30 u.

Iedere woensdag in de periode half maart t/m september.

Geen contributie.

1e keer graag telefonisch aanmelden bij mw. Verhelst, tel. 06-44070380

 

 

02-04-2017